Predošlá strana
Ďalšia strana »

Nemecká „synodálna cesta“ sa v posledných rokoch často dostáva na titulky, pretože sa dostáva do otvoreného sporu s učením Cirkvi, s pápežom Františkom a vatikánskou Kongregáciou pre náuku viery. No hoci bývajú titulky neraz bombastické a šokujúce, pochopenie kontextu – a pochopenie demografie Cirkvi v Nemecku je dôležité a pomôže dospieť k pochopeniu niektorých prvkov týchto doktrinálnych sporov. Ako zapadá nemecká cirkev do kontextu globálneho katolicizmu? Prečo sa zdá, že kladie takú vysokú prioritu na zrušenie celibátu pre kňazov, svätenie ženy a zmierňovanie nepopulárnych katolíckych doktrín? Je tu dôležitým faktorom demografia?

Pár čísel:

  • Nemecko má piatu najväčšiu katolícku populáciu v Európe a je domovom ôsmich percent európskych katolíkov.
  • Z piatich európskych krajín s najväčšou katolíckou populáciou je Nemecko jedinou krajinou, v ktorej katolicizmus nie je väčšinovým vierovyznaním.
  • V hrubých číslach v diecézach, ktoré dnes tvoria moderné zjednotené Nemecko, dosiahla katolícka populácia vrchol v roku 1980. V roku 1980 to bolo 29,9 milióna duší a odvtedy klesla o 22 % na 23,3 milióna.
  • Podiel katolíckeho obyvateľstva však dosiahol vrchol o desaťročie skôr v roku 1970. Z vtedajších 37 %  odvtedy klesol na dnešných (v 2019) 28 %.
  • Podiel katolíckych obyvateľov sa v jednotlivých regiónoch Nemecka výrazne líši. Južné Nemecko bolo tradične viac katolíckou oblasťou. Ale aj niektoré historicky katolícke diecézy, ako napríklad Mníchov-Freising a Augsburg, zaznamenali za posledných 70 rokov výrazný pokles.
Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Caravaggio a obraz Sťatie sv. Ján Krstiteľa - cesta barokového bitkára k Bohu
Caravaggio a obraz Sťatie sv. Ján Krstiteľa - cesta barokového bitkára k Bohu 29. 08. 2022
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1). 08. 02. 2023
Kam smeruje slovenská synodálna cesta a cirkev?
Kam smeruje slovenská synodálna cesta a cirkev? 30. 08. 2022
Znepokojujúci pohľad Cirkvi na laikov: sú bez legitímnych ašpirácií?
Znepokojujúci pohľad Cirkvi na laikov: sú bez legitímnych ašpirácií? 04. 03. 2022
Úpadok katolicizmu v Latinskej Amerike: Katolícka cirkev si vybrala chudobných a chudobní si vybrali letničniarov
Úpadok katolicizmu v Latinskej Amerike: Katolícka cirkev si vybrala chudobných a chudobní si vybrali letničniarov 18. 01. 2022
Je dnešná synodalita pokračovaním Rímom odsúdenej diecéznej synody v Pistoji z r. 1786?
Je dnešná synodalita pokračovaním Rímom odsúdenej diecéznej synody v Pistoji z r. 1786? 26. 10. 2021
Traditionis Custodes: „My vás pochováme!“ – „No určite!“ Džin je z fľaše von...
Traditionis Custodes: „My vás pochováme!“ – „No určite!“ Džin je z fľaše von... 15. 01. 2022
Tradicionalistiké benediktínske opátstvo v Le Barroux nepozná krízu povolaní
Tradicionalistiké benediktínske opátstvo v Le Barroux nepozná krízu povolaní 03. 08. 2022
Koncelebrácia laikov pri svätej omši a nový „Amazonský obrad“ – deštrukcia liturgie pokračuje
Koncelebrácia laikov pri svätej omši a nový „Amazonský obrad“ – deštrukcia liturgie pokračuje 05. 09. 2022
Škandál laickej koncelebrácie omše pokračuje: biskup o tom vedel, nebolo to prvý krát a veriaci to schvaľujú. Vidíme Cirkev budúcnosti?
Škandál laickej koncelebrácie omše pokračuje: biskup o tom vedel, nebolo to prvý krát a veriaci to schvaľujú. Vidíme Cirkev budúcnosti? 08. 09. 2022

Z archívu:

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Prevrátené evanjelium

z dňa 31. október 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Môže byť pápež zlý?

z dňa 12. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dialóg

z dňa 02. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­