Dnes, keď katolícke spoločenstvo pociťuje výraznú krízu povolaní, by som chcel predstaviť tradicionalistické benediktínske opátstvo, ktoré týmto problémom netrpí, práve naopak –povolaní má viac ako dostatok. Opátstvo Sainte Madeleine du Barroux je tradicionalistické benediktínske opátstvo v oblasti Vaucluse (Avignon) vo Francúzsku a Všemohúci Boh činnosť tohto opátstva požehnáva a drží nad ním svoju ochrannú ruku.

Vznik tradičného benediktínskeho spoločenstva v Le Barroux

V auguste 1970 opustil benediktínsky mních otec Gérard Calvet (so súhlasom svojho otca opáta) benediktínske opátstvo Notre-Dame de Tournay a usadil sa v oblasti Bédoine, v malej dedine vo Vaucluse. Otec Gérard chcel žiť podľa tradičnej regule sv. Benedikta a chcel ostať verný rímskym liturgickým tradíciam.

Na tejto jeho ceste ho nasledovalo niekoľko mníchov, ku ktorým sa čoskoro pridalo viacero novicov, ktorí chceli tiež žiť tradičným benediktínskym spôsobom života. Malá komunita benediktínskych mníchov sa utešene rozrastala, neskôr sa stala základom opátstva, kde sa dodnes slávi svätá omša podľa Rímskeho misála z roku 1962 (Tridentská omša).

640px-Sainte_madelaine_du_Barroux_-_arrivée_by_JM_Rosier.jpgOpátstvo Sainte Madeleine du Barroux - zdroj: wikimedia commons.org

V roku 1978 sa už z Vauclause tradiční benediktíni pod vedením Doma Gérarda Calveta, presídlili do Le Barroux, kde získali vhodnejšie pozemky a budovy. Od roku 1979 pribudla ženská vetva benediktínskeho rádu v blízkosti Le Barroux a vzniklo opátstvo Notre-Dame-de- l´Annonciation vo Francúzsku. Zakladateľkou bola tiež tradičná katolíčka a benediktínska mníška Élisabeth de La Londeová. V roku 1986 mala komunita benediktínskych mníchov v Le Barroux už 53 členov. V júni 1989 získal kláštor kanonický štatút a v júli 1989 bol povýšený na opátstvo. Prvým opátom sa stal Dom Gerard Calvet, opátstvo vysvätil v októbri 1989 kardinál Édouard Gagnon. Spočiatku komunita v Le Barroux úzko spolupracovala s hnutím FSSPX, v roku 1988 sa s ním však rozišla. Benediktínska komunita v Le Barroux však aj naďalej slávi svätú omšu v tradičnom ríte.

Tradiční benediktíni sa utešene rozrastajú

V roku 1995 kardinál Ratzinger, vtedajší prefekt Kongregácie pre náuku viery, navštívil kláštor a celebroval v ňom tradičnú svätú omšu. Komunita benediktínov v opátstve Le Barroux sa v nasledujúcich rokoch utešene rozrastala, takže v novembri 2002 ďalších 8 mníchov opustilo opátstvo, aby založili nový tradičný kláštor Sainte Marie de la Garde v Saint Pierre de Clairac. Benediktínska komunita v Sainte Marie de la Garde v Saint Pierre de Clairac, sa usídlila v kaštieli zo 16. storočia. V dielňach sa vyrábajú podobne ako v Le Barroux kožené sandále, mnísi chovajú včely, vyrábajú syry, olivový olej, lekársku kozmetiku a pestujú orechy. Svätú omšu takisto slávia v tradičnom ríte.

Zakladateľ benediktínskej komunity v Le Barroux, Dom Gérard Calvet odstúpil z funkcie opáta v novembri 2003 zo zdravotných dôvodov a novým opátom sa stal Dom Louis-Marie de Geyer d'Orth, ktorý vedie tradičnú benediktínsku komunitu dodnes. Opátstvo je súčasťou Benediktínskej konfederácie rádu sv. Benedikta.

Dom_Gérard_Calvet.pngDom Gérard Calvet - zdroj: wikimedia commons.org

Tradiční benediktíni v Le Barroux či v Saint Pierre de Clairaic nepoznajú krízu povolaní. Ich počet utešenie rastie a v roku 2008 dokonca další beneditínski mnísi odišli z Le Barroux, aby založili nové spoločenstvo vo Villatalle, v Taliansku. Od mája 2014 žije v Le Barroux 57 členov benediktínskej komunity, v radoch ktorých bolo 26 kňazov, 1 diakon, 21 bratov, 1 študent, 1 dočasne vyznávajúci a 5 novicov, priemerný vek mníchov bol 44 rokov. Kláštor má vlastný mlyn ktorý používa na výrobu olivového oleja. Mnísi tiež vyrábajú levandulový olej, voňavky, víno a chlieb vo vlastnej pekárni, víno vyrábajú spoločne s miestnymi vinármi tradičným spôsobom. Všetky ich výrobky sú na trhu vyhľadávané a žiadané.

Okrem svojich výrobkov benediktínski mnísi ponúkajú tradičné duchovné cvičenia a aj individuálne duchovné vedenie, ktoré je medzi veriacimi katolíkmi široko vyhľadávané a obľúbené. Súčasťou opátstva je aj hotel pre ubytovanie hostí.
Aby sa veriaci mohli tesnejšie spojiť s tradičným liturgickým životom kláštora, môžu sa veriaci modliť s benediktínskymi mníchmi online, prístup i nahrávky na webovej stránke opátstva sú dostupné prostredníctvom aplikácie v mobilnom telefóne či počítači.

Ľavicoví a liberálni novinári benediktínske spoločenstvo v Le Barroux odsudzujú, kritizujú ho a obviňujú nielen zo spiatočníctva, ale aj zo sympatií k francúzskej radikálnej pravici (pobyt v Le Barroux totiž vyhľadala svojho času aj Marie Le Penová, keď potrebovala duchovnú pomoc) a rozhodne odmietajú tradičný prístup benediktínov ku katolíckej viere, rodine, výchove detí či sexualite.

Komunita benediktínskych mníchov v Le Barroux sa však usilovne modlí aj za ľavičiarov, liberálov a hriešnikov každého druhu. Brány kláštora sú otvorené pre každého, kto potrebuje duchovnú pomoc a do kláštora dnes prúdi kvôli duchovnej obnove, ako aj spočinutiu v Božej blízkosti (v duchu osvedčenej benediktínskej tradície) aj čoraz viac katolíkov spoza hraníc Francúzska.Súvisiace články:

Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu
Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu 28. 09. 2022
Vzťah nemeckej katolíckej demografie a synodálnej agendy
Vzťah nemeckej katolíckej demografie a synodálnej agendy 03. 03. 2022
Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine
Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine 04. 12. 2022
Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J. S. Bacha a G. F. Händela
Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J. S. Bacha a G. F. Händela 27. 11. 2022
Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).
Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4). 15. 11. 2022
Socha Krista Vykupiteľa  v Rio de Janeiro
Socha Krista Vykupiteľa v Rio de Janeiro 10. 12. 2022
Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu
Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu 30. 10. 2022
Svätá Brigita Švédska - šľachtičná, ktorá sa rozprávala s Kristom
Svätá Brigita Švédska - šľachtičná, ktorá sa rozprávala s Kristom 09. 10. 2022
Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu
Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu 10. 10. 2022
Starodávny Nessebar - pamätník zašlej slávy Byzancie
Starodávny Nessebar - pamätník zašlej slávy Byzancie 15. 09. 2022

Z archívu:

Pútnik Absolútna - Léon Bloy

z dňa 07. december 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

The Chosen: Falošný Kristus?

z dňa 22. apríl 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Či treba tolerovať kacírov

z dňa 27. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­