| redaktor a prekladateľ
Adresa:
Trenčiansky, Slovenská republika
Doplnkové informácie:

Curriculum vītæ

­