Dielňa sv. Jozefa

Dielňa sv. Jozefa bol blog „obhajcov tradičnej liturgickej formy, užívanej v Cirkvi do roku 1970, ktorá v dokonalosti sprevádzala Svätú Cirkev po stáročia na jej púti.“ Prispievatelia sa označovali ako združenie dobrovoľných robotníkov pracujúcich na obrane Cirkvi, Tradície a Kráľovstva Kristovho“.

Blog bol prevádzkovaný v rokoch 2010-2022 a bolo na ňom publikovaných dovedna 445 článkov.

­