Dokedy budeš ešte zneužívať našu trpezlivosť, Catilina? Tak oslovil Cicero v senáte v prvej so svojich slávnych filipík vzbúrenca, ktorý zosnoval sprisahanie proti rímskemu štátu. Konzul Cicero odhalil sprisahanie a v sérií rečí v senáte Catilinu obvinil a usvedčil. Ten potom utiekol do Etrúrie, kde naozaj zverboval nejaké légie, v bitke pri Pistoji ho však Marcus Petreius porazil a sám Catilina padol. Pre tých, ktorí po večeroch študovali latinu, aby si mohli prečítať Ciceróna v origináli, je v poznámkach odkaz na klasický latinský text.[1] Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? 

Podobnú otázku by však nejaký ekleziálny Cicero mohol adresovať tej hŕstke tradičných katolíkov, ktorí prežívajú na periférii, či skôr v podzemí Cirkvi, odkiaľ šíria svoju rigidnú neznášanlivosť. Dokedy budete, páni tradicionalisti, zneužívať trpezlivosť biskupov a svätého otca? Dokedy budete tak pateticky trvať na zachovávaní posledných zvyškov nejakej obstarožnej, nemennej, nemodernej viery a mravov, a odmietať pokrok a inovácie, odmietať vnímať ducha doby a držať prst na jej pulze? Dokedy chcete pokúšať Boha?  

Nemeckí biskupi počas posledných týždňov naplno odkryli karty. No myslím, že sme všetci tie karty už dávno poznali, bo sa nijako neunúvali ich skrývať. Ale teraz ich vyložili na stôl. A je to tromf za tromfom. Rozhodli sa svätiť sodomitov, transsexuálov a iných zvrátencov, požehnávať zväzky teplých, chcú zatočiť s celibátom a usilujú o svätenie žien a iné výborné veci. Toto sú len očividné, externé prejavy toho, že tradičná katolícka viera v nemeckej hierarchii konečne zomrela a nebude už viac nikoho otravovať. V skutočnosti, ako svedčia práce popredných nemeckých teológov a biskupov, je mŕtva už veľmi dávno, mŕtvola nerozkladala sa však dostatočne rýchlo. Tak ju poliali kyselinou, benzínom a podpálili.

Čo na to bdelé oko vatikánskych úradov a kongregácií? Jedno predstierané neduživé a bezzubé napomenutie, ktoré berú vážne snáď len v denníku Postoj. Ako ide dokopy tá červená čiara, ktorú mal Vatikán údajne nemeckým biskupom nakresliť [2] a menovanie kardinála Hollericha, ktorý žiada zmeniť cirkevné učenie o sodomii[3], do pápežovho poradného zboru? Vatikán tiež nemá pre tradičnú vieru veľa pochopenia, a tiež ani čas, lebo tam teraz práve riešia oveľa dôležitejšie veci, ktorým tradicionalistickí partizáni nemôžu rozumieť. Záhradky integrovanej ekológie[4], covid, ako odmietnuť prekliatym tradicionalistom prijímanie do úst[5], ako potrestať politikov, čo bránia vlastných občanov a posielajú nelegálnych migrantov naspäť domov[6], budovanie ekumenických katedrál pre abrahámovskú rodinu[7], ako podraziť čínsku Cirkev kooperáciou s komunistami a nevyzerať pri tom zle, riešia ako obnoviť nižšie svätenia, zrušené Pavlom VI., a udeľovať ich aj ženám[8]. Pápežova bohoslužba s Pachamamou[9], ktorú v sumarizácii úspechov prvej desaťročnice Františkovho pontifikátu Postoj trápne opomenul[10] spomenúť, prináša ovocie aj inde vo svete a ukazuje[11] sa, že ešte na svete sú biskupi, ktorí chvalabohu horlivo nasledujú sv. otca. Nepohoršujte sa, vy pelagiánski počítači ružencov, lebo to nie je modloslužba, ale inkulturácia, ktorá je dobrá a správna, a je to v zásade niečo, čo všetci apoštoli robili[12]. Podobnú inkulturáciu, teraz v majskom štýle (bude aj spektakulárne vyrezávanie sŕdc zo živých ľudí?), žiadajú zaviesť oficiálne mexickí biskupi[13]. Zairský obrad, s tancom a vzývaním predkov, tu už je, tak keď môžu Afričania, prečo nie aj Američania? Obrady k veľkej matke západu, v Kanade, boli mimoriadne dojemné,[14]  a ja verím, že aj tá majská inkulturácia bude fajn. Krokodíly a jaguáre tematicky sa hodia k Pachamame, Cortéz a jeho krvilační Španieli zachovali sa mimoriadne neekumenicky, keď rúcali pohanské modly a chrámy, a stavali kostoly a oltáre. Ale to sa dnes už nemôže stať, dnes sa skôr zbúra oltár aj s kostolom. Mimochodom, postíte sa v tohtoročnom pôste aj od fosílnych palív?[15] Alebo si svoje rozmaznané zadky vozíte v autách so spaľovacím motorom? Anathema sit! Veď najväčšia kríza, ktorej ľudstvo čelí, už nie je hriech, je to ekologická kríza. James Martin káže svoje homosexuálne evanjelium po svete, za čo je pápežom po zásluhe pochválený, [16] a vy zdráhate sa to prijať. Sype sa to z každej strany. Samé dobré noviny, novoty a zlepšenia. Našťastie, máme dostatok pokrokových biskupov, ako napríklad Francesco Sodi, z Terni, ktorí vedia, že sviečku revolúcie už tri storočia nosia bratia z lóže[17]. Aj kardinál Ravasi[18] držal dojemný príhovor k bratom slobodomurárom, plný pekných vecí o bratstve, rovnosti a slobode. Učte sa od neho, skostnatení staromilci. Hoci, ako sa presvedčil vojvoda Orleánsky, ktorý tiež pripojil svoju sviečku k svetlu lóže, keď vyjde slnko revolúcie, sviečky už netreba, a nie je treba ani niektorých bývalých vojvodov. Ale zasa, kto by si nechcel ochotne ľahnúť pod gilotínu a zdráhal sa položiť život na oltár pokroku?

Možno neuveríte, ale nájdu sa takí, a my dobre vieme ktorí to sú. A tí sú zodpovední za všetko zlé. Za to, že pokoncilná reforma je už 60 rokov hatená, brzdená a nové letnice sa nemohli rozvinúť do svojho plného kvetu. Že Duch Svätý, ktorý sa už už chystal druhý krát zostúpiť a zmeniť treskutú zimu antimodernistických pápežov v novú jar plnú kvietia, stále čaká pred dverami, ktoré mu oni odmietajú otvoriť. Kto je teda na vine? No predsa tradicionalisti. Tradiční katolíci, ktorí chceli by mať a žiť vieru rovnakú a rovnako, ako ich predkovia. Tí sú na vine. Sú to pelagiánski egoisti a vôbec nemajú vieru[19]. Preto sú na muške bdelých strážcov pokoncilnej jari. Ich požiadavky po nejakých starých omšiach, odrapotaných v nezrozumiteľnom jazyku, bez možnosti aktívnej účasti, s kňazom celý čas obráteným k ľudu zadkom, sú pre nás, milovníkov obnovenej liturgie, dôvodom na smiech, prípadne plač, ak sme slabšej letory. A preto po nich ideme. Keď svätý otec múdro a politicky obozretne vydal Traditionis custodes a zrušil tak Benediktovo alibistické Summorum Pontificum, nariekali, ako Vatikán nenávidí starú omšu. A pritom pápež len potvrdil starú známu skutočnosť, že je to práve diecézny biskup, ktorý rozhoduje, a má posledné slovo v liturgických otázkach vo svojej diecéze (synodalita bejby). A zároveň biskupom toto právo prefíkane zobral nariadením, nechať si takmer každý výskyt tradičnej omše schváliť až v Ríme (synodalita 02 bejby).

Ono, povedzme si úprimne, že aj medzi tými biskupmi sú niektorí politicky vyslovene nespoľahliví a majú nedobré sklony. Pamätáte tú estrádu, čo v Trnave predvádzal kardinál Burke? Akože štvormetrová pelerína, čipkované rukavice a dve a pol hodiny latinského mrmlania? Čo sme v 18. storočí? Toto koncil nikdy nechcel. A to nehovorím o Burkeho opovážlivom spochybňovaní Amoris laetitia[20]. Vyhnali sme tých schizmatikov z farských kostolov (na Slovensku zo všetkých štyroch), kde vyvolávali rozkoly a spôsobovali pohoršenie takými nehoráznosťami, ako napríklad sv. prijímanie na kolenách a na jazyk, nepripúšťanie laických rozdávateľov a lektorov, alebo pričastým kľačaním a ukláňaním sa. To sa fakt nedalo vydržať. Potom vyšlo spresnenie a sprísnenie Desiderio desideravi a pelagiánski sebci opäť nariekali, ako pápež neznáša starú omšu. Teraz vyšlo ďalšie spresnenie a sprísnenie, známe ako Reskriptum, takže nielen že sme tých nevercov vyhnali z kostolov, ale zakázali sme im okrem sv. omše všetky ostatné sviatosti v tradičnom obrade, lebo tie spôsobovali tiež rozkol a rozdelenie. A oni opäť nariekajú, ako pápež nivočí starú omšu.

Ale to tak nie je, na starej omši nám vôbec nezáleží. Síce ju nakoniec zakážeme, ale to len pre poriadok. Nám stará omša nevadí. Vadia nám tí, ktorí motajú sa okolo nej. Oni sa z nejakého dôvodu odmietajú pridať. Nechcú spolu s nami zmieriť sa so svetom, nechcú spolu s nami trošku tu a trošku tam poprekrúcať a poupravovať nemoderné zásady a princípy, ktoré robia nás podivínmi v očiach sveta. S progresívcami, ba aj s neveriacimi, dá sa dohodnúť, ale s týmito nie. Nechcú spolu s nami a spolu s neveriacimi a s pohanmi budovať tu na zemi trvalo udržateľný, sociálne spravodlivý, ekologicky nezávadný, ekumenicky tolerantný príbytok, nechcú už tu na zemi budovať lepšie zajtrajšky, raj, kde vlk s jahňaťom bude sa spolu pásť, kde nebude nedostatok, a kde bude každá túžba a žiadosť vyplnená. Vadia nám, lebo tvrdošijne držia sa toho, čo sme odhodlili, čo sme vymenili za nové a lepšie. Nehovoria nič o tolerancii, sprevádzaní, pastoračnej citlivosti, prijímaní hriešnikov, ľudskosti, humanite a podobných veciach. Hovoria o nemennej viere, o Bohu, o hriechu, o súde a treste, ale to my nechceme počúvať, to uráža náš sluch. Vadia nám, lebo sú živými výčitkami svedomia, ktoré sme uspali a upokojili svojimi novými náukami. A preto nejdeme po starej omši, ideme po nich. A nedáme si pokoj, kým ich všetkých nedostaneme. Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?

 

 [1] https://www.thelatinlibrary.com/cicero/cat1.shtml

[2] https://svetkrestanstva.postoj.sk/126240/pozehnavanie-homozvaezkov-aj-kazne-laikov-dostali-zelenu

[3] https://www.christianitas.sk/predseda-biskupskej-konferencie-eu-chce-aby-cirkev-zmenila-ucenie-o-homosexualite/

[4] https://www.vaticannews.va/en/church/news/2022-10/a-garden-dedicated-to-integral-ecology.html

[5] https://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/B026-Com.htm

[6] https://www.reuters.com/world/europe/pope-calling-migrants-exclusion-criminal-collision-with-meloni-2022-10-09/

[7] https://www.ucanews.com/news/abrahamic-family-house-opens-in-abu-dhabi/100460

[8] https://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/B022-Lec.htm

[9]https://www.catholicnewsagency.com/news/42454/amazon-synod-ecological-ritual-performed-in-vatican-gardens-for-popes-tree-planting-ceremony

[10] https://svetkrestanstva.postoj.sk/126210/argentinske-tango-z-ktoreho-sa-toci-hlava-uz-asi-kazdemu

[11] https://www.lifesitenews.com/news/pachamama-idol-reappears-at-mass-with-latin-american-bishops-for-synod-on-synodality/

[12] https://blog.postoj.sk/77302/zasa-pachamama

[13] https://rorate-caeli.blogspot.com/2023/03/mexican-bishops-will-ask-pope-to.html

[14] https://en.protothema.gr/pope-francis-takes-part-in-smudging-ritual-in-canada-where-western-grandmother-is-invoked/

[15] https://www.christianitas.sk/oficialne-noviny-vatikanu-priniesli-katolikom-vyzvu-aby-sa-pocas-postu-postili-od-fosilnych-paliv/

[16]https://outreach.faith/2023/01/pope-francis-clarifies-comments-on-homosexuality-one-must-consider-the-circumstances/?_thumbnail_id=4545

[17] https://www.traditioninaction.org/RevolutionPhotos/B011-Sod.htm

[18] https://rorate-caeli.blogspot.com/2016/02/dear-brother-masons-full-article-on.html

[19] https://standard.sk/260795/papez-60-rokov-po-koncile-kolko-raz-sme-boli-progresivci-a-konzervativci-skor-nez-bratia-a-sestry/

[20] https://www.ncregister.com/news/four-cardinals-formally-ask-pope-for-clarity-on-amoris-laetitia

 

Súvisiace články:

Mons. Marcel Lefebvre -  Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady
Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady 26. 11. 2022
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10). 22. 05. 2023
Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22).
Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22). 06. 02. 2024
Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20).
Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20). 22. 12. 2023
Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).
Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7). 22. 02. 2023
Príchod Antikrista a tradiční katolíci
Príchod Antikrista a tradiční katolíci 04. 01. 2023
Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).
Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4). 15. 11. 2022
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21). 12. 01. 2024
Prvky posväcovania a pravdy aj mimo Cirkvi ako pasca pre pokoncilných katolíkov
Prvky posväcovania a pravdy aj mimo Cirkvi ako pasca pre pokoncilných katolíkov 12. 03. 2024
Progresivisti likvidujú koncilové schémy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 9).
Progresivisti likvidujú koncilové schémy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 9). 17. 04. 2023

Z archívu:

Je nový lekcionár naozaj lepší?

z dňa 23. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dialóg

z dňa 02. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Pôst

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Františkova hermeneutika diskontinuity

z dňa 25. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Pútnik Absolútna - Léon Bloy

z dňa 07. december 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­