So zaniknutým mestom Pompeje si zvykneme spájať obraz skazy a náhleho, nečakaného konca, ktorý príde na tých čo nevedia ani dňa, ani hodiny. Pri archeologických vykopávkach boli nájdene telá ľudí ležiacich v posteli a dokonca stráže stojace pred bránou paláca, zaliate lávou a náhle pochvané. Ako správni rímski vojaci neodišli, lebo nedostali rozkaz od nadriadeného, že majú utekať. Nie nadarmo nám pripomína tento obraz koniec dní, ktorí môže nastať rovnako nečakane, lebo „Syn človeka príde potichu ako zlodej“. Avšak s týmto obrazom a znamením zmaru v Pompejách, pozoruhodne kontrastuje znamenie nádeje, ktoré sa z Božej milosti s týmto mestom spája. Je ním modlitba Pompejskej novény. Jej názov a spätosť s bývalým mestom skazy, nám symbolicky ukazuje, že porušenosť tela neznamená skazu duše, že z krachu života telesného, môže povstať na mieste najnečakanejšom, o ktorom vie len Boh, spása duší a záchrana. Takou záchranou na troskách osobného aj spoločenského života, môže byť aj modlitba Pompejskej novény.

Záračný dar modlitby

Vznik Pompejskej novény je spojený s príbehom nevyliečiteľne chorého neapolského dievčaťa Fortunatíny Agrelliovej. Na smrť chorá, ale plná viery a odovzdanosti do Božej vôle, ktorú nedokázali nahlodať ani veľké bolesti, sa začala spoločne s členmi svojej rodiny modliť v polovici februára 1884 Novénu k Panne Márii. Jej prosby nezostali Nebeskou Matkou nepovšimnuté, a jej dôvera bola odmenená nielen telesným uzdravením ale darom omnoho väčším. Začiatkom marca sa jej totiž zjavila Panna Mária, ako kráľovná Neba sediaca na vysokom tróne a na jej kolenách sedel malý Spasiteľ. Matka Božia držala v rukách posvätný ruženec a na pravej a ľavej strane vedľa nej stáli je svätí ctitelia -  sv. Dominik Guzmán a sv. Katarína zo Sieny.

Fortuna Agrelliová, očarená nebeským zjavom kráľovnej a jej odaných vazalov, pokorne žiadala Pannu Máriu o uzdravovanie a náhle, sama zrejme vďaka milosti spoznajúc význam tohto zjavenia, začala oslovovať Pannu Máriu jej titulom Kráľovná posvätného ruženca. Panna Mária jej odpovedala: „Obracala si sa na mňa rôznymi osloveniami a vždy si získala moju milosť. Teraz ma vzývaš titulom, ktorý je mi najmilší – Kráľovná svätého ruženca, preto nemôžem odmietnuť tvoju prosbu. Vždy, keď budeš chcieť odo mňa získať nejakú milosť, vykonaj si na moju počesť tri prosebné a potom tri ďakovné novény, modliac sa pätnásť tajomstiev môjho ruženca.“

Fortúna Agrelliová sa po novéne k Panne Márii Pompejskej uzdravila. Stala sa tak prvou ctiteľkou tejto modlitby, ktorá sa presvedčila o sile modlitby. Následne sa začali Pompejskú Novénu modliť tisíce katolíkov z celého sveta, ktorí si tak vymodlili mnoho milostí a zázrakov.

Ako si vymodliť orodovanie Panny Márie?

Pokiaľ sa nedáme odratiť vlastnou slabosťou a začneme s modlitbou novény, naším najväčším prekvapením, podobne ako pri iných katolíckych modlitbách bude fakt, ktorý sa dá zhrnúť do lakonického konštatovania „veď ono to funguje!“ To je skutočnosť, ktorá presahuje všetky učené bľabotania z dielne protikresťanských vedátorov. Oni, vyznávači experimentálnosti a empirickosti, milujúci práve tieto slovká  - funguje to - nemajú čo povedať, akonáhle vidia, že po splnení podmienok modlitbového experimentu (pri ktorom sa ale nutne vyžaduje viera a Božia milosť, ktorú oni, ako legitímni dedičia pohanskej mágie odmietajú) sa dostaví výsledok. A to aj v prípadoch, kde sa svetskí mudrci uškŕňajú, že k vypočutiu prosieb nedošlo. Až po rokoch sa totiž často ukáže, ako smrť blízkeho priviedla napríklad odpadlé duše späť k viere. 

Nielenže to funguje, ale postup je jednoduchý. Jediné čo bežný hriešny človek nášho typu k tejto modlitbe potrebuje, pokiaľ sa nachádza v stave milosti posväcujúcej, je pevná vôľa. Schéma je ľahko pochopiteľná. 

Latinské slovo novena vychádza z číslovky deväť. Novéna je tradičná pobožnosť, ktorá sa vykonáva súkromne alebo spoločne počas deviatich po sebe nasledujúcich dní a je obetovaná na určitý úmysel alebo sa vykonáva z príležitosti blížiacich sa slávností. Pompejská novéna pozostáva z troch prosebných a troch ďakovných novén a trvá 54 dní.

Jej základom je všeobecne známa a medzi katolíkmi najoblúbenejšia modlitba - Posvätný ruženec. Základné vedomosti a skúsenosti s ním, má väčšina veriacich. Vieme napríklad zo svedectva mnohých svätcov, že ak sa ruženec budeme modliť s detskou dôverou, úprimne a v jednoduchosti srdca, ak všetkým všetko odpustíme a nebudeme v srdci prechovávať pocit krivdy, táto modlitba nám prinesie veľké milosti.

Počas Pompejskej novény, sa každý deň sa modlíme tri časti Posvätného ruženca - Radostný, Bolestný a Slávnostný.

Pred začiatkom každej z troch častí ruženca povieme najskôr úmysel (iba jeden) a potom dodáme:

Tento ruženec sa modlím na tvoju česť, Kráľovná posvätného ruženca." Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť novény k Panne Márii z Pompejí a každý deň po zakončení každej časti ruženca sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Spomeň si, milosrdná Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca z Pompejí, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto z tých, čo si ťa ctia a ružencom prosia o pomoc, opustený. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš moju ružencovú modlitbu pre zaľúbenie, aké nachádzaš vo svojom chráme v Pompejach. Amen."

Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!" (3-krát).

Ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény a denne po zakončení každej časti ruženca sa pomodlíme ešte nasledujúcu modlitbu: „Čo ti môžem dať, Kráľovná plná lásky? Zverujem ti celý svoj život. Panna posvätného ruženca z Pompejí, budem šíriť tvoju chválu, koľko mi len sily budú stačiť, lebo som vzýval tvoju pomoc a prišla mi Božia pomoc. Všade budem svedčiť o tvojom milosrdenstve. Budem šíriť ružencovú pobožnosť, koľko len budem vládať, a všetkým budem hovoriť o tvojej dobrote voči mne, aby k tebe prišli aj nehodní hriešnici ako ja. Keby celý svet vedel, aká si dobrá a ako sa zmilúvaš nad tými, čo trpia, všetky stvorenia by sa utiekali k tebe. Amen." „Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!" (3-krát).

Mnohí sa odhodlali modliť Pompejskú novénu práve na základe svedectiev ľudí, ktorí vďaka tejto novéne obsiahli mnohé milosti. Pompejská novéna má veľkú duchovnú silu, učí človeka byť pokorným a dôverovať Bohu. Pánu Bohu a Panne Márii nie je nič nemožné a vytrvalosť v modlitbe a dôvera budú bohato odmenené. Netreba sa nechať znechutiť pri modlitbe ani niektorými ťažkosťami, diabol sa bude snažiť modliaceho znechutiť, Panna Mária však pri modlitbe stojí pri modliacom. Nech Panna Mária, najlepšia z matiek vedie všetkých po Božích cestách, aby sme žili na väčšiu slávu Božiu.

Čo povedali o Pompejskej novéne...

Keď pápež Benedikt XVI. navštívil mariánsku svätyňu v Neapole 19. októbra 2008, odovzdal pri tejto príležitosti Ružencovej Panne Márii dar - Zlatú ružu. Pripomeňme si na záver niekoľko slov z príhovoru Benedikta XVI., ktorý predniesol v Pompejách: „Kto by si kedy pomyslel, že vedľa zvyškov antických Pompejí raz vyrastie do výšky svetoznáma mariánska svätyňa? Kam Boh príde, tam začína púšť kvitnúť!... Tajomstvom Pompejí je ruženec. Táto modlitba nás vedie cez Pannu Máriu k Ježišovi. Ruženec je kontemplatívna modlitba prístupná všetkým, je to duchovná zbraň v boji proti zlu, násiliu, za pokoj v srdciach, rodinách, v spoločnosti a vo svete.“

Sv. Ľudovít Mária Grignon z Monfortu o modlitbe ruženca napísal: „Aj keď ste na pokraji prekliatia, aj keď máte jednu nohu v pekle, aj keď ste predali svoju dušu diablovi, ako čarodejníci, ktorí praktizujú čiernu mágiu, aj keď ste heretik tvrdohlavý ako diabol, skôr alebo neskôr sa zmeníte a zmeníte svoj život a zachránite svoju dušu, ak – a dobre počúvajte, čo hovorím – ak sa modlíte svätý ruženec oddane každý deň až do smrti, aby ste poznali pravdu, získali pokánie a odpustenie za svoje hriechy.“

Existuje množstvo svedectiev, ktoré potvrdzujú účinnosť svätého ruženca Samotný Bartolo Longo si účinnosť Pompejskej novény vyskúšal v júli 1879, keď trpel brušným týfusom. On sám písal o Ruženci ako o účinnom prostriedku posvätenia: „Ó, požehnaný Máriin ruženec, sladká reťaz, ktorá nás spája s Bohom; puto lásky, ktoré nás spája s anjelmi; veža záchrany pred pekelnými útokmi; bezpečný pristav v morskej búrke. Nikdy sa ťa nevzdáme. Budeš nám útechou v hodine smrti. Tebe patrí posledný bozk vyhasínajúceho života...“

Veríme, že tí, ktorí sa radi modlia modlitbu Svätého Ruženca sa nielenže budú k modlitbe Ruženca utiekať ešte častejšie, ale že sa aspoň raz pomodlia pre spásu svojich duší a pre spásu svojich blízkych i celého sveta spomenutú Novénu k Panne Márii Pompejskej.

Súvisiace články:

Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť) 29. 09. 2022
Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli
Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli 06. 08. 2022
„Non possumus“ vs. dramatická zmena obsahu modlitieb Novus Ordo
„Non possumus“ vs. dramatická zmena obsahu modlitieb Novus Ordo 03. 02. 2022

Z archívu:

Rozprávky o pápežskej neomylnosti

z dňa 29. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Aký je osud potratených detí

z dňa 24. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dejiny rímskeho kánonu

z dňa 20. august 2012 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­