Predošlá strana
Ďalšia strana »

Katolíci sa pri otázke Pánových bratov zhodujú i nezhodujú. Rozchádzajú sa v otázke, kto presne boli rodičia týchto blízkych príbuzných Spasiteľa. Všetci sa ale zhodujú v tom, že nie sú synmi Presvätej Bohorodičky, čo je pravda, ktorá plynie z dogmy o ustavičnom panenstve Panny Márie a ktorá je pevne dokázaná Písmom a tradíciou. Mojím cieľom je stručne predstaviť argumenty z Písma a ranej tradície Cirkvi, ktoré ukazujú, že Pánovi bratia nemôžu byť deťmi Panny Márie.

Pre zobrazenie pdf si aktivujte rozšírený čitateľský plán

Collins, J. J. (1944) ‘The Brethren of the Lord and Two Recently Published Papyri’, Theological Studies, 5(4), pp. 484–494. doi: 10.1177/004056394400500404.


Texty nového zákona

Najprv sa pozrime na texty, ktoré sa nachádzajú v evanjeliách, Skutkoch a listoch. Môžeme nájsť tieto údaje. Od zvestovania až do konca skrytého života Pána  v Nazarete, nie je v Písme žiadna zmienka o žiadnych bratoch. Vo Jeho verejnom živote títo bratia vystupujú štyrikrát.

  1. Prvá zmienka je po zázraku na svadbe v Káne. Ježišova matka, bratia a učeníci zišli do Kafarnauma a zostali tam niekoľko dní (Jn 2, 12).

  2. K druhej udalosti došlo raz, keď Spasiteľ hovoril k zástupom. Jeho matka a bratia stáli vonku a snažili sa s Ním hovoriť (Mt 12; 46-50; Mk 3, 31-35; Lk 8, 19-21).

  3. Tretia epizóda je v Nazarete, keď sa tam náš Pán vracia a ľudia, pohoršení Jeho učenosťou, hovoria o Jeho bratoch a Jeho sestrách (Mt 13, 53-57; Mk 6, 1-4; Lk 4, 16- 22).

  4. Napokon, pred sviatkom stánkov ho jeho bratia nabádajú, aby išiel hore do Jeruzalema a verejne prejavil svoju moc. Potom svätý Ján dodáva: „...ani jeho bratia v Neho neverili.“ (Jn 7, 1-5).

Mimo evanjelií sa spomínajú trikrát, raz v Skutkoch a dvakrát vo sv. Pavlovi.

Po Nanebovstúpení sú apoštoli vytrvalí v modlitbe so ženami a Máriou, Ježišovou matkou a jeho bratmi (Skutky 1, 14). Vo svojich listoch si Pavol nárokuje rovnaké právo, ako ostatní apoštoli a bratia Pánovi (1 Kor. 9, 5) a hovorí o tom, že stretol Jakuba, brata Pánovho (Gal. 1, 19).

Akékoľvek námietky proti večnému panenstvu Panny Márie vyplývajúce z týchto veršov môžu byť zodpovedané tak, že ukážeme, že pojem brat môže znamenať blízkeho príbuzného ​​a že niektoré texty pozitívne ukazujú, že títo bratia nemôžu byť Máriinými deťmi.

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Svätý Tomáš z Villanovy -  služobník najbezbrannejších
Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších 22. 09. 2022
Je dáke nebezpečenstvo, že by vedúce miesta mnohomiliónového katolíctva našej republiky obsadili niektorí kňazi?
Je dáke nebezpečenstvo, že by vedúce miesta mnohomiliónového katolíctva našej republiky obsadili niektorí kňazi? 24. 07. 2014
Škola pokroková vychováva apačov a zločincov a bez Boha nevie dostatočne pripraviť ľudí k životu
Škola pokroková vychováva apačov a zločincov a bez Boha nevie dostatočne pripraviť ľudí k životu 03. 02. 2013
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť) 29. 09. 2022
Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti
Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti 02. 10. 2022
Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné
Afrika v nás. Závisí od Európanov či sa obrátia k Bohu a dostanú od neho aj všetko ostatné 19. 09. 2009
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch 05. 10. 2022
Sväté HDP, oroduj za nás? Súdruh: „Nám ty církevní svátky brzdí dvouletku!“
Sväté HDP, oroduj za nás? Súdruh: „Nám ty církevní svátky brzdí dvouletku!“ 25. 06. 2012
Kauza Bezák: Kameň uholný pre slovenských liberálov, murárov, ekumenov a tolerantov
Kauza Bezák: Kameň uholný pre slovenských liberálov, murárov, ekumenov a tolerantov 02. 07. 2012
Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?
Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom? 31. 08. 2022

Z archívu:

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­