« Predošlá strana
Ďalšia strana »

 I. Kto je tradičný katolík

Tradičný katolík všeobecne je vnímaný ako človek, ktorý má radšej tradičné formy katolíckych liturgických obradov, než tie, ktoré boli zavedené po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Takéto chápanie vyvoláva predstavy o tradičných katolíkoch, ako o ľuďoch, ktorí nelíšia sa ničím od akýchkoľvek iných katolíkov v súčasnosti. Podľa tohto chápania jediný rozdiel je len v tom, že tradičným katolíkom viac sa páči všetko starobylejšie a pompéznejšie, a teda aj starobylá rímska liturgia, v ktorej používa sa latinský jazyk. Takéto chápanie je absolútne mylné.

Ak niekto nechápe vzájomné prepojenie medzi nádhernou formou tradičných katolíckych liturgických obradov a pokladom nemennej katolíckej viery, podobá sa na človeka, ktorý obdivuje lesk vzácnej perly, ale nepozná jej skutočnú hodnotu. Taký človek následne kedykoľvek vymení vzácnu perlu, na ktorú sa pozerá, za čokoľvek bezcenné, čo sa leskne. Preto veľmi potrebné je poznať poklad nemennej katolíckej viery, ktorá jediná dokáže viesť človeka k večnej spáse.

Katolícky tradicionalista, resp. tradičný katolík, je katolík držiaci sa pevne Tradície, bez ohľadu na svoje postavenie, vzdelanie, národnosť, pôvod, alebo vek. Tradičný katolík je katolík, ktorý je pravoverný rovnako, ako pravoverný katolík z ktoréhokoľvek storočia. Skutočná katolícka viera nesmie podliehať zmenám v závislosti od vývoja spoločnosti, keďže je nemenná. Sväté písmo nás učí, že tento svet je v moci zlého, (1 Jn 5, 19). Tento svet bojuje proti Bohu a proti Jeho Cirkvi prostredníctvom všetkých foriem pozemskej revolúcie.

Skutočný katolík musí nevyhnutne bojovať proti revolúcii, ktorá dolieha neustále na Cirkev a svet. Len taký katolík dokáže prinášať záslužné obety podľa náuky Pána Ježiša Krista a jeho Cirkvi, a žiť podľa tejto nezriedenej náuky, ktorú svet nenávidí. Len taký katolík bude presadzovať spoločenskú vládu Pána Ježiša Krista vo svete. Len taký katolík zaslúži si označenie katolík.

« Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Svätý Simeon Stylita starší, pilier tradičnej kresťanskej viery
Svätý Simeon Stylita starší, pilier tradičnej kresťanskej viery 08. 01. 2023
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť) 29. 09. 2022
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi 05. 11. 2022
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21).
Progresívne chápanie vzťahu Cirkvi a sveta - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 21). 12. 01. 2024
Svätý Tomáš z Villanovy -  služobník najbezbrannejších
Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších 22. 09. 2022
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch 05. 10. 2022
Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni.
Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni. 24. 10. 2022
Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska
Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska 20. 01. 2023
Progresívne chápanie prameňov Zjavenia a Cirkvi - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 11).
Progresívne chápanie prameňov Zjavenia a Cirkvi - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 11). 22. 06. 2023
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie? 14. 08. 2022

Z archívu:

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Milosť

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­