Na veľké pohoršenie spáse duší a cti Kristovej Cirkvi Konferencia biskupov Belgicka schválila a zverejnila obrad „požehnania“ zväzkov osôb rovnakého pohlavia bezostyšne porušujúci nemenné učenie katolíckeho učiteľského úradu, ktoré považuje takéto zväzky za „vnútorne zvrátené“ a ktoré ako také nielen žehnať nemôže, ale skôr ich musí odsúdiť ako odporujúce prirodzenej morálke. Ideologický základ tohto svätokrádežného obradu naznačujú jemne klamlivé slová Amoris Lætitia, podľa ktorej „každého človeka bez ohľadu na jeho sexuálnu orientáciu treba rešpektovať v jeho dôstojnosti a prijímať s úctou“.

Proces doktrinálneho a morálneho rozkladu, ktorý vedie bergogliánska sekta, pokračuje nezadržateľne a bez ohľadu na dezorientáciu, ktorú spôsobuje vo veriacich, a na nevyčísliteľné škody, ktoré spôsobuje dušiam.

Teraz je už bez akýchkoľvek pochybností evidentná absolútna nezlučiteľnosť medzi učením evanjelia a úchylkami týchto heretikov, ktorí zneužívajú svoju moc a autoritu pastierov na opačný účel, než na ktorý Kristus ustanovil posvätnú hierarchiu v Cirkvi. A ešte očividnejšie je zvrátená hra strán, ktorá tým, ktorí sedia v Ríme, prideľuje formuláciu heterodoxných princípov v rozpore s katolíckou náukou a ich komplicom v diecézach umožňuje ich škandalózne uplatňovanie v pekelnej snahe podkopať morálku poslúchajúc ducha sveta.

Hanebné excesy niektorých predstaviteľov hierarchie majú svoj pôvod v premyslenom a chcenom pláne zhora, ktorý má vďaka synodálnej ceste v úmysle urobiť odbojný episkopát autonómnym v šírení vieroučných a mravoučných omylov, zatiaľ čo autoritárskymi zásahmi bráni verným biskupom ohlasovať pravdu Kristovu.

21. septembra 2022, Matthæi Apostoli et Evangelistæ

Feria Quarta Quattuor Temporum Septembris

Z archívu:

Pôst

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Mimo Cirkvi niet spásy

z dňa 01. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Ako sa dostať do pekla

z dňa 18. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Aký je osud potratených detí

z dňa 24. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­