« Predošlá strana
Ďalšia strana »

I. Názor sv. Augustína, že verš sa vzťahuje iba na kresťanov

Podľa prvého názoru sa verš vzťahuje len na druhú časť podobenstva; týka sa teda len hostí skutočne prítomných na hostine, teda iba kresťanov (či už zo Židov, alebo z pohanov), ktorí skutočne prijímajú volanie do Kristovho kráľovstva. Zdá sa, že dôvodom pre tento názor je len následnosť a poloha verša v podobenstve, spolu s použitím častice γάρ (lebo). Zdá sa, že jeho zdanlivá prísnosť zapadá do trestu, ktorý bol vymeraný hosťom v predchádzajúcom verši a vysvetľuje ho. Toto je staršia, ale dnes menej prijímaná interpretácia. Zdá sa, že svätý Augustín[4] a svätý Gregor Veľký[5] to vo viacerých kázňach chápu takto. Maas uvádza, že to je názor aj  Rhabana Maura, B. Arnoldiho, O.S.A. a A. Calmeta, O. S. B.[6] Ceulemans dodáva Liagreho a J. T. Beelena.[7] Tento názor však nevysvetľuje zjavnú skutočnosť, že pri takejto interpretácii by náš Pán akoby zabudol na prvú a hlavnú časť podobenstva, povolanie a odmietnutie Židov; a ďalej, že v druhej časti bol iba jeden z hostí odmietnutý a ak nepoužijeme Augustínov rečnícky trik, tak ho nemožno nazvať „mnohými“, vzhľadom na ostatných hostí na hostine. Zdá sa, že nedostatok presnejších vymedzení vo verši naznačuje jeho širšiu platnosť. Navyše, ako poukazuje aj Maldonatus, častica γάρ nemusí naznačovať kauzálny vzťah s bezprostredne predchádzajúcim veršom; môže byť tiež pokračovaním celého podobenstva. V súčasnosti teda prevládajú druhý a tretí názor, oba podporované prominentnými exegétmi, aj keď, ako uvidíme, druhý z týchto názorov si zrejme získava viac prívržencov.


Poznámky na tejto stránke:

[4] Serm. 90, 4 (PL, XXXVIII, 560) : "In comparatione malorum, pauci sunt boni";  Serm. 95, 6 (PL, XXXVIII, 583). Aj v  De diversis quaestionibus ad Simplic.y I, ii, 13 (PL, XL, 118)  Augustím berie tento verš ako odkaz na účinnú milosť.
[5] Horn, in Evang., 38,14 (PL, LXXVI, 1290) ; Gregor tu poukazuje na neistotu spásy: "Si sumus electi, nescimus."
[6] Α. Maas, The Gospel according to St. Matthew (St. Louis, 1898), p. 224.
[7] F. Ceulemans, Commentarium in Evangdium secundum Matthaeum (Mechliniae, 1928p. 308, note. Beelen in his Het Nieuwe Testament (3 vols., Amsterdam, 1860), 1,139,

« Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Aký je osud potratených detí
Aký je osud potratených detí 24. 04. 2023
Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť
Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť 13. 11. 2022
Prevrátené evanjelium
Prevrátené evanjelium 31. 10. 2023
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4). 04. 05. 2023
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa 07. 08. 2022
Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet?
Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet? 01. 03. 2022
Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“
Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“ 25. 03. 2012
O pobožnosti Svätej hodiny a Bratstve Svätej hodiny
O pobožnosti Svätej hodiny a Bratstve Svätej hodiny 18. 08. 2022
Ako konať Pobožnosť Svätej hodiny a pomôcť dušiam v Očistci
Ako konať Pobožnosť Svätej hodiny a pomôcť dušiam v Očistci 22. 08. 2022
Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca
Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca 11. 09. 2022

Z archívu:

Môže byť pápež zlý?

z dňa 12. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dejiny rímskeho kánonu

z dňa 20. august 2012 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Aký je osud potratených detí

z dňa 24. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Čo bola reformácia

z dňa 23. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­