Predošlá strana
Ďalšia strana »

Niektorí novší exegéti[1] naznačujú, že Matúš 22,14 je typická poznámka nášho Pána, ktorou končil podobenstvá pojednávajúce o mesiášskom kráľovstve; a že umiestnenie tejto poznámky na konci podobenstva o svadobnej hostine by mohlo byť dielom samotného evanjelistu. Nech už je to akokoľvek, tento verš je problém vysvetliť v každom konkrétnom kontexte; a kým vo Vulgáte sa nachádza aj na konci podobenstva o robotníkoch na vinici (Mt 20, 16), nenachádza sa tam v niektorých najstarších gréckych manuskriptoch, napr. v sinajskej či koptskej verzii. Na druhej strane, všetky rukopisy, ktoré obsahujú 22. kapitolu Matúša, majú v nej verš „Mnohí sú povolaní...“[2]

{rsmembership id="2,3,4"} {else} Pre zobrazenie pdf si aktivujte rozšírený čitateľský plán

Musurillo, H. A. (1946) ‘“Many are Called, but Few are Chosen”: (Matthew 22:14)’, Theological Studies, 7(4), pp. 583–589. doi: 10.1177/004056394600700405.


{/rsmembership}

Pri exegéze verša teda v našom súčasnom kontexte musíme najprv uvážiť, že podobenstvo o svadobnej hostine tvoria v istom zmysle dve podobenstvá, najprv, podobenstvo o hosťoch, ktorí nechceli prísť na svadbu (Mt 22, 1-10) – a to sa obvykle vzťahuje na Židov z Kristových čias, ktorí odmietli Božie kráľovstvo; potom je tam podobenstvo o svadobnom rúchu (Mat. 22, 11-13) – a nech už je jeho konkrétny význam akýkoľvek, všetci sa zhodujú na tom, že sa týka dispozícií potrebných pre vstup do Kristovho kráľovstva, či už tu na zemi, alebo v nebi.[3] Pokiaľ ide o význam toho verša (Mt 22, 14), môžeme teda názory komentátorov rozdeliť podľa toho, ku ktorej polovici podobenstva ten verš podľa nich patrí:

  1. Verš sa týka iba druhej časť podobenstva (t. j. tým, ktorí sú už v kráľovstve, všetkým kresťanom). To je názor svätého Augustína.

  2. Vzťahuje sa na obe časti (t. j. na židov aj kresťanov). Toto je názor Maldonata.

  3. Vzťahuje sa len na prvú časť (t. j. iba na Židov). Toto je názor van Steenkisteho.

Poznámky na tejto stránke:

[1] D . Buzy, S. C. J., La sainte Bible (ed. L. Pirot, Paris, 1935), XI, 262, note; 295 f., ; P. Boylan, The Sunday Epistles and Gospels (Dublin, 1941), II, 263.
[2] Cf. Α. Merk, Novum Testamentum Graece et Latine (Romae, 1935), apparatus criticus ad locc.; Lagrange, Évangile selon s. Matthieu (Paris, 1927), pp. 390, 424; C. Tischendorf, Novum Testamentum Graece (éd. 7a , Lipsiae, 1859), pp. 98,112.
[3] Medzi katolíkmi je všeobecne známe, že slová vocati  a electi  v tomto kontexte označujú tých, ktorí dostávajú dostatočnú a účinnú milosť. V iných kontextoch to samozrejme môže mať úplne iný význam. Ich použitie u Sv. Pavla, je prakticky synonymické, pozri Prat,The Theology of St. Paul (New York, 1926), I, 436 f. 58

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Aký je osud potratených detí
Aký je osud potratených detí 24. 04. 2023
Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť
Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť 13. 11. 2022
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4). 04. 05. 2023
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa 07. 08. 2022
Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet?
Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet? 01. 03. 2022
Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“
Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“ 25. 03. 2012
O pobožnosti Svätej hodiny a Bratstve Svätej hodiny
O pobožnosti Svätej hodiny a Bratstve Svätej hodiny 18. 08. 2022
Ako konať Pobožnosť Svätej hodiny a pomôcť dušiam v Očistci
Ako konať Pobožnosť Svätej hodiny a pomôcť dušiam v Očistci 22. 08. 2022
Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca
Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca 11. 09. 2022
Zavedieme „zločin z nenávisti“ liberálnych katolíkov po židovskom vzore?
Zavedieme „zločin z nenávisti“ liberálnych katolíkov po židovskom vzore? 14. 03. 2021

Z archívu:

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Čo bola reformácia

z dňa 23. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Pôst

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Štúdia realizovateľnosti

z dňa 13. júl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Život nie je fér 

z dňa 26. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dejiny rímskeho kánonu

z dňa 20. august 2012 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Existuje existencia?

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­