Predošlá strana
Ďalšia strana »

Na tej veľkej a hrôzostrašnej pevnosti, na 20. storočí, ktoré vzbudilo toľko falošných nádejí a prinieslo toľko nezmerného fyzického aj duševného utrpenia, sa otvorila v tomto roku brána. Sto rokov od začiatku Veľkej vojny, znamenajúcej konečnú skazu starého sveta. Doputovali sme až sem, na prah nových hrôz, pravdepodobne, aby sme zatvorili za sebou definitívne jednu kapitolu európskeho úpadku a rozkladu, ktorá začala v roku 1914 a končí, zdá sa, symbolicky až teraz, v roku 2014. A otvorili novú.

Nie je samozrejme vždy nutné hľadať symboly a posolstvá v každom záchveve okolitých dejov, predkladajúcich sa rozrušenej mysli, avšak bolo by na druhej strane poľutovaniahodné prehliadať to, čo začína byť očividné. Tak ako sa ono storočie započalo až vtedy keď sa zrodila jeho podstata, tak odchádza dnes a práve v tomto pamätnom roku, keď jeho podstata, tá hniloba, ktorá stravovala sto rokov európske útroby, začína odtekať kanálmi, pred pár rokmi sotva mysliteľnými a pripúšťanými, do stoky minulosti, kde v záplave príbuzných smradov nebude pôsobiť tak výstredne a osihotene.

Dokonalý pojmový chaos, ktorý začína ovládať aktérov súčasného geopolitického pachtenia, neustále urýchľovaný ukrajinským katalizátorom, je svedectvom o rútiacich sa hlinených nožičkách európskej mytológie 20. storočia a panický des, zle utajovaný, s akým treštia svoje oči politické a ideologické prostitútky do kráteru tohto chaosu, je nechceným priznaním toho, že minimálne v podvedomí cítia ako sa im slová a pojmy vymkli z rúk, prestávajú im slúžiť, strácajúc svoj pôvodný význam a začínajúc žiť svoj vlastný život. Pol roka stačilo na to, aby sa sväté slová systému, ako „fašizmus“, „demokracia“, „sloboda“  etc., etc., stali definitívne použiteľnými, a teda vlastne nepoužiteľnými, pre kohokoľvek. Chaos však nevládne len v radoch odchádzajúcej hniloby, ale všade. Celá schéma rozdeľovania spoločenského a politického spektra na ľavicu, či pravicu, demokratov či fašistov, východ a západ, stratila akékoľvek racionálne kontúry. Zostali len pojmové skelety, rozmetané pod tlakom vetra dujúceho ukrajinskou bránou. Nahota reality ukázala, s celou infernálnou komickosťou, v akej úbohej pojmovej zlátanine žila a momentálne dožíva Európa, postaviac celý zmysel svojej existencie na vojnovom konflikte končiacom v roku 1945. Pomeriavajúc svet šablónkou z roku 1945, neustále účelovo škatuľkujúc realitu do vyprázdnených politických pojmov, modliac sa, lepšie ani nevedieť ku komu, aby táto šablónka vydržala čo najdlhšie, nakoniec impotentná a vyprázdnená Európa dokonale zošalela, zameniac kresťanstvo, za hermafroditnú bradatú speváčku; tak symbolickú vo svojej všezahrnujúcej amorfnosti.

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

„Podporujem aktuálnu vec...“
„Podporujem aktuálnu vec...“ 09. 04. 2022
Klamstvo počas vojny
Klamstvo počas vojny 06. 04. 2022
Pápež František: „Neexistujú spravodlivé vojny: neexistujú!“ Naozaj?
Pápež František: „Neexistujú spravodlivé vojny: neexistujú!“ Naozaj? 23. 03. 2022
Nové hry globalistov a pozícia katolíkov v nich
Nové hry globalistov a pozícia katolíkov v nich 28. 07. 2022
K mocnému tomu dubisku... Fešácky sodomitský učiteľ zo Západu či schizmatický „Rusák“ z Východu?
K mocnému tomu dubisku... Fešácky sodomitský učiteľ zo Západu či schizmatický „Rusák“ z Východu? 03. 02. 2013
Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu
Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu 23. 09. 2022
Ukrajina – zrkadlo nacionalizmu ako nástroja liberálov na ohlupovanie más
Ukrajina – zrkadlo nacionalizmu ako nástroja liberálov na ohlupovanie más 05. 08. 2022
Hnutie Sanfedistov, alebo ako kalábrijskí katolíci tvrdo trestali francúzskych jakobínov
Hnutie Sanfedistov, alebo ako kalábrijskí katolíci tvrdo trestali francúzskych jakobínov 03. 11. 2022
Vzdorujte propagande vyvolávajúcej strach
Vzdorujte propagande vyvolávajúcej strach 03. 01. 2022
Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny
Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny 19. 08. 2022

Z archívu:

Milosť

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­