Predošlá strana
Ďalšia strana »

Štruktúra katolíckej sv. omše stojí na tzv. ordináriu a propriu. Ordinárium tvoria nemenné súčasti, ktoré sa opakujú pri každej sv. omši, kým proprium tvoria modlitby, ktoré reflektujú obdobie v roku, sviatky či liturgické spomienky. V starej omši to boli introit, kolekta, offertórium, sekréta, komúnia a postkomúnia. V novej omši sekréta nie je, introit a komúnia sa zavyčajne vynecháva, alebo nahradzuje ľudovým spevom, teda zostala modlitba dňa – kolekta, modlitba na obetovanie a modlitba po sv. prijímaní. V tomto texte ich budeme označovať súhrne pojmom orácia – modlitba.

Katolícki tradicionalisti z dobrého dôvodu dlhodobo, v podstate od jeho vzniku, nový omšový obrad (Novus Ordo) kritizujú. Kritizujú štrukturálne, ale najmä obsahové zmeny v ordináriu, čo začalo Ottavianiho intervenciou a tiež kritizujú spôsob, akým sa nový obrad prezentuje a slávi takmer v každej farnosti a ktorý takmer nikde nerešpektuje liturgické predpisy a zákony. Čo si však táto kritika všíma len okrajovo, je dôsledná dezinfekcia celého propria náležiaceho k misálu vydanom po roku 1970. Tradičný misál obsahuje 1182 orácií. Asi 760 z nich bolo úplne vypustených. Z tej zostávajúcej tretiny bola viac ako polovica radikálne upravená. Sotva 17 % „starých“ modlitieb sa do novej omše dostalo v pôvodnom znení.

Ak hľadáme zdôvodnenie tohoto drastické škrtania, alebo sa pýtame, prečo v dnešnej dobe len zriedka, ak vôbec, počujeme kázne, ktoré sa zaoberajú niečím iným oslavou pokroku ľudstva, a nabádaním k budovaniu nového humanizmu a nového človeka, neujde nám, že jestvuje niekoľko oblastí, či tém, ktoré sú v novej liturgii a v novom katolicizme úplne tabu. Ukážeme si to na prípade jednej kolekty zo starého misála:

Rozhreš, prosíme ťa, Pane, svoj ľud od jeho previnení, aby sme boli tvojou štedrou dobrotou oslobodení od pút tých hriechov, ktorých sme sa dopustili svojou krehkosťou.

Dnes, poučení politickou korektnosťou a vedomím si vývojovej nadradenosti intelektuálneho a morálneho života moderného katolíka, vieme identifikovať v tejto krátkej modlitbičke aspoň päť slov, ktoré nesú veľmi zlú a dnes vonkoncom neželanú konotáciu a ktoré treba „očistiť“ – t. j. eliminovať, pozmeniť alebo nahradiť:

 • Rozhreš: rozhrešenie predpokladá vinu
 • Previnenia: predpokladajú charakterovú slabosť
 • Oslobodenie: od čoho?
 • Putá: pravda nás predsa oslobodila, tak aké putá?
 • Krehkosť: opäť, systematická slabosť v ľudskej prirodzenosti

Ak teda skúmame revízie orácií z roku 1970 zisťujeme, že cenzorské škrty sa dôsledne týkajú týchto oblastí:

 • Negatívna teológia
 • Odtrhnutie od sveta
 • Modlitby za zosnulých
 • Ekumenizmus
 • Zásluhy svätých
 • Zázraky
Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu
Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu 28. 09. 2022
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť) 29. 09. 2022
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu 03. 10. 2022
Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život
Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život 19. 10. 2022
Pompeje, mesto skazy, ako symbol nádeje - Pompejská novéna a jej zázračné účinky (2. časť)
Pompeje, mesto skazy, ako symbol nádeje - Pompejská novéna a jej zázračné účinky (2. časť) 07. 10. 2022
Je nový lekcionár naozaj lepší?
Je nový lekcionár naozaj lepší? 23. 10. 2022
Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady
Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady 26. 11. 2022
Príchod Antikrista a tradiční katolíci
Príchod Antikrista a tradiční katolíci 04. 01. 2023
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10). 22. 05. 2023
Tradícia a živé Magistérium IV. - Identita zjavenej pravdy v rôznych vieroučných formulách, systematizácia a dogmatický rozvoj
Tradícia a živé Magistérium IV. - Identita zjavenej pravdy v rôznych vieroučných formulách, systematizácia a dogmatický rozvoj 13. 12. 2022

Z archívu:

Je nový lekcionár naozaj lepší?

z dňa 23. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Rozprávky o pápežskej neomylnosti

z dňa 29. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Prevrátené evanjelium

z dňa 31. október 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­