Predošlá strana
Ďalšia strana »
Pornokracia. Tento výraz vznikol na označenie obdobia, ktoré kardinál Baronius nazval „dobou temna“ (saeculum obscurum): pápežstva desiateho storočia. Protestanti sa pokúsili použiť tento výraz, aby zdiskreditovali Cirkev ako úplne skazenú, ale neuvedomili si, že Duch Svätý použil rovnaké obvinenie už proti Cirkvi Starej zmluvy, Izraelu:

Nuž ty si smilnil s mnohými priateľmi a máš sa vrátiť ku mne? - hovorí Pán. Pozdvihni oči na hole a pozri, kde ťa poškvrnili! Vysedával si im na cestách ako Arab na pustatine. Tak si znesvätil zem smilstvami a svojimi zločinmi. (Jer 3, 1-2)

Výraz πορνεία (porneia) znamená smilstvo a prostitúciu, ale v duchovnej manželskej zmluve medzi Bohom a Izraelom znamenal aj modlárstvo. Tak sa nevera Izraela jedinému pravému Bohu označuje ako smilstvo, ako hovorí Duch Svätý na inom mieste:

Žalujte si matku, žalujte, lebo nie je mojou manželkou a ja nie som jej manželom. Nech si odstráni z tváre znaky smilstva a spomedzi pŕs znaky cudzoložstva!  Ináč ju vyzlečiem do naha a predstavím ju sťa v deň jej narodenia, urobím ju takou ako púšť, takou, aká je suchá zem, ju spravím a usmrtím ju smädom.Potrescem ju za dni bálov, keď im prinášala kadidlo, zdobila sa prsteňmi a skvostmi, za svojimi milencami šla, a na mňa zabudla - hovorí Pán. (Oz 2, 4-5, 15) 

Nový zákon tiež používa πορνεία na označenie sexuálneho hriechu a aj modlárstva (Mt 19, 9; Zjv 2, 21; Zjv 14, 8; Zjv 17, 2 a 4). Ale definícia modlárstva je rozšírená aj na chamtivosť, ktorá je tiež modloslužobníctvom (Kol 3, 5).[1] A na inom mieste blahoslavený apoštol ich spomína spolu: že ani jeden smilník ani nečistý ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve (Ef 5, 5).[2] Ak je toto porneia, čo je pornokracia? Dnes prežívame tretiu pornokraciu.


[1] τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία.

[2] πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅ ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Majú ešte katolíci odvahu prijať a vyžadovať vládu Krista Kráľa?
Majú ešte katolíci odvahu prijať a vyžadovať vládu Krista Kráľa? 25. 10. 2022
Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu
Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu 30. 10. 2022
Svätý Tomáš z Villanovy -  služobník najbezbrannejších
Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších 22. 09. 2022
Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu
Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu 23. 09. 2022
St. Gallenská mafia a synodalita: „Je treba postupovať jemne, ale pevne a vytrvalo.“
St. Gallenská mafia a synodalita: „Je treba postupovať jemne, ale pevne a vytrvalo.“ 01. 11. 2021
Antikrist a vláda pápeža Františka
Antikrist a vláda pápeža Františka 14. 03. 2023

Z archívu:

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je nový lekcionár naozaj lepší?

z dňa 23. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Môže byť pápež zlý?

z dňa 12. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Ako sa dostať do pekla

z dňa 18. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Prevrátené evanjelium

z dňa 31. október 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Rozprávky o pápežskej neomylnosti

z dňa 29. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­