Kňazské bratstvo  sv. Pia X. (FSSPX) v mestečku St. Mary, v Kansase, nedávno vysvätilo obrovský a nádherný nový kostol zvaný Immaculata. O stavbe sa hovorilo už dlhší čas, a tento kostol je teraz najväčším kostolom FSSPX v Amerike. Na konsekráciu prišlo 3000 veriacich a boli to presne takí ľudia, akých by biskupi radi vo svojich kostoloch videli (snáď): zbožní, mladí, veľké rodiny. Na druhý deň konala sa birmovka s veľkým počtom birmovancov. Tento kostol je symbolom rýchleho rastu FSSPX v Amerike, rastu, ktorý je v Katolíckej cirkvi ojedinelý. Mnohé diecézy zatvárajú a predávajú kostoly a rušia farnosti. Údajný rast Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile, ktorým ešte niektorí zúfalo argumentujú, počíta sa v počte formálnych krstov, ale skutočnosť, že návštevnosť bohoslužieb strmo klesá k nule, ostentatívne sa prehliada. 

Tento kontrast, FSSPX a iné tradičné komunity rastú, budujú kostoly, prípadne preberajú už postavené, zatiaľ čo katolícke diecézy kostoly zatvárajú, mal by v mysliach katolíckych predstaviteľov, najmä našich biskupov, vyvolať otázku: Prečo? Čím je FSSPX atraktívne? Prečo rastie, kým bežné katolícke farnosti upadajú?

Catholic world report (CWR) prináša text o úpadku najväčšej európskej diecézy. Milánska arcidiecéza má 5 miliónov veriacich, 2000 kňazov, milánske Duomo je asi najkrajší kostol na svete, gotický klenot, ktorý pojme 40 000 veriacich a v diecéze uchováva sa rítus ktorý pochádza od sv. Ambróza. Napriek tomu je vstave predsmrtnej stuhlosti. Ako celá talianska cirkev. Minulý rok milánska arcidiecéza privítala 22 novokňazov, ale studňa, zdá sa, vyschla. V tomto roku má arcidiecéza len 78 seminaristov, čo v katolíckom Taliansku a pri 5 miliónoch duší nie je zrovna slávny výkon.

Odhliadnuc od riešení, ktoré navrhuje arcibiskup Delpini, a ktoré v zásade nič neriešia, treba povedať, že, všetci ignorujú obrovského slona uprostred cirkevnej obývačky. Je pozoruhodné, že zásadný pokles počtu seminaristov v Miláne, začal sa v roku 2013. Tento rok nie je jedinečný len pre Miláno, ale pre celú Cirkev, keďže dokonca aj vatikánsky úrad pre štatistiku priznal, že počet seminaristov od roku 2013 každým rokom klesá. Čo sa stalo v roku 2013? Pápežom sa stal istý Jorge Maria Bergoglio.

Pre zaujímavosť, tento muž ako kardinál-arcibiskup z Buenos Aires, zdedil takmer plný seminár; v čase, keď balil si kufre, aby odsťahoval sa do Ríma, seminár bol takmer prázdny. Autor textu v CWR sa pýta, ako vysvetliť tento inverzný „Midasov dotyk“ v oblasti povolaní? Midas, podľa povesti, všetko, čoho sa dotkol, zmenil na zlato. Dotyk Jorge Bergoglia má zdá sa opačný efekt. CWR uvádza ilustratívne príklady, ako Jorge Bergoglio hovoril o seminaristoch ako o „malých príšerách“, a keď v rozhovore s nejakými kandidátmi na kňazstvo zistil, že ich diecéza má veľa povolaní, vysmial sa z biskupa s tým, že zjavne nemá dosť rozlišovacej schopnosti. To, ako násilim “rozliepal” vystrašenému miništrantovi ukážkovo zložené ruky, sme všetci videli. Františkov efekt! Autor text v CWR v zásade tvrdí, že ryba smrdí od hlavy.

Dôležité však je, prečo tradičné skupiny ľudí priťahujú, keď väčšina katolíckych farností ich odpudzuje?. Biskupi nemali by svoje kolegiálne a synodálne hlavy strkať do piesku a odmietať vidieť, ako sa veci majú. Normálni ľudia, keď niečo robia a nedarí sa im, a keď zároveň vidia, ako sa darí iným, začnú skúmať, ako to robia tí druhí. Čo je kľúčom k ich úspechu? Okrem toho, keď normálni ľudia opakovane zlyhávajú v tom, čo robia, zmenia postup. Ktosi kedysi povedal, že len hlupák robí veci stále rovnako a očakáva vždy iné výsledky.

Biskupi mali by sa pozrieť na všetky náboženské združenia, ktoré rastú a priťahujú nových členov, a preskúmať, čo ich robí príťažlivým. Či už sú to farnosti s tradičnou latinskou omšou, charizmatici, evanjelikáli, alebo iné úspešné kresťanské združenia. Biskupi mali by pochopiť, prečo sú atraktívne.

Biskupi mali by prestať obhajovať status quo a snažiť sa riadiť úpadok Cirkvi, a radšej dôsledne preskúmať, aké náboženské praktiky sú pre moderného človeka príťažlivé. Tým netvrdím, že všetko, čo moderného človeka priťahuje, je treba napodobňovať. Ale sú veci dobré a správne, ktoré ľudí priťahujú a moderná cirkev im ich už nedáva. Sú tri transcendentálie, ktoré priťahujú každého, pravda, krása a dobro, a ak tam teda existujú nejaké prvky týchto tanscendentálií, ktoré priťahujú ľudí do týchto rastúcich farností a náboženských zborov, katolícki predstavitelia mali by si to všimnúť.

CWR robil prieskum vo farnostiach, kde slúži sa tradičná latinská omša, tesne pred vydaním Traditionis Custodes, a zistil sa dramatický nárast návštevnosti týchto svätých omší za predchádzajúce dva roky, kým návštevnosť v bežných katolíckych farnostiach výrazne klesala. Prečo? Kladú si túto otázku biskupi a ich úradníci? Robia štúdie, aby to zistili? Žiaľ, zdá sa, že naši biskupi nekladú si tieto otázky; v skutočnosti vôbec ich to nezaujíma, ba sú častokrát rozhodne proti všetkému, čo by úpadok ich diecéz dokázalo zastaviť.

Je to väčšia úcta pri bohoslužbe? Silnejšia výzva k disciplinovanejšiemu životnému štýlu? Hlbšie zameranie na osobu Ježiša Krista? Vyšší morálny kódex? Menej progresívnej agendy a dúhových zástav? Menej synodálneho šaškovania a viac pevného zakorenenia v pravde a tradícii?

Smutnou realitou je, že náboženská prax rýchlo mizne. Je nepravdepodobné, že biskupi dokázali by spraviť čokoľvek, aby tento trend zvrátili, možno dokážu ho len trochu spomaliť. Ale každá takáto smutná štatistika ráta duše, ktoré potrebujú Krista a spásu a nedostávajú ju. A tu biskupi zlyhávajú vo svojej primárnej úlohe, úlohe pastierov. Tu nejde o rast pre rast, ale o spásu nesmrteľných duší, ktoré vykúpil svojou vzácnou krvou Ježiš Kristus. Záleží našim biskupom ešte na týchto dušiach?

Skutočný význam vysvätenia Immaculaty nespočíva v tom, že na udalosť prišlo plno divákov. Stavba a vysvätenie Immaculaty sú dôkazom konceptu. Je to úspešne zložený test, ktorý dokázal, že sa to dá. A že bude sa to dať spraviť opäť a vo väčšom rozsahu. Je to to, čomu sa v korporátnom prostredí hovori feasibility study, štúdia realizovateľnosti. 

Budíček, páni biskupi. Oni to dokázali. Už to nie je len nápad, ani náčrt, ani sen. Je to skutočná vec. Funguje. Teraz, keď ukázali, že to vedia postaviť, postavia aj ďalšie. Vedia to aj ich nasledovníci. Ľudia radi podporujú zmysluplné projekty. Ponúknete im aj vy nejaký?

 

https://wdtprs.com/2023/05/new-grand-sspx-church-bishops-and-proof-of-concept/  

https://www.catholicworldreport.com/2023/05/05/why-the-serious-drop-in-priestly-vocations-in-europes-largest-diocese/

 

Súvisiace články:

Cirkev otvorená pre každého?
Cirkev otvorená pre každého? 14. 10. 2022
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi 05. 11. 2022
Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni.
Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni. 24. 10. 2022
Omyly neokatolicizmu
Omyly neokatolicizmu 30. 10. 2023
Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22).
Skončenie koncilu a revolučné plody - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 22). 06. 02. 2024
Progresívne chápanie prameňov Zjavenia a Cirkvi - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 11).
Progresívne chápanie prameňov Zjavenia a Cirkvi - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 11). 22. 06. 2023
Aký je vlastne cieľ slovenskej spoločnosti?
Aký je vlastne cieľ slovenskej spoločnosti? 15. 08. 2022
Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?
Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom? 31. 08. 2022
Cirkev putujúca a mariánsky minimalizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 15).
Cirkev putujúca a mariánsky minimalizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 15). 12. 09. 2023
Sväté HDP, oroduj za nás? Súdruh: „Nám ty církevní svátky brzdí dvouletku!“
Sväté HDP, oroduj za nás? Súdruh: „Nám ty církevní svátky brzdí dvouletku!“ 25. 06. 2012

Z archívu:

Život nie je fér 

z dňa 26. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Prevrátené evanjelium

z dňa 31. október 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Milosť

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­