Predošlá strana
Ďalšia strana »


Diskusie o morálnosti boxu sa väčšinou odohrávajú v emocionálnej rovine. Tí, ktorí majú radi bojové športy a zápasenie, si myslia, že box je v poriadku; tí, ktorí nie, majú tendenciu považovať box za mravne zlý. Len veľmi málo teológov diskutuje túto vec na teologickej úrovni a spomedzi nich ani jeden nepriniesol naozaj vedecké pojednanie. Spomenuli princípy, vyjadrili pocity a uviedli niektoré veľmi definitívne závery, podľa toho, ku ktorej strane sa pocitovo klonili. Tieto názory boli dobre zmapované frátrom Geraldom Kellym v marcovom vydaní Theological Studies[1].

{rsmembership id="2,3,4"} {else} Pre zobrazenie pdf si aktivujte rozšírený čitateľský plán

Hillman, E. (1951) ‘The Morality of Boxing’, Theological Studies, 12(3), pp. 301–319. doi: 10.1177/004056395101200301.


{/rsmembership}

My uvedieme niekoľko vážnych dôvodov, prečo box, ako ho dnes poznáme, treba považovať za morálne odsúdeniahodný. V záujme objektivity tohoto rozboru uvedieme relevantný materiál roztriedený do troch samostatných argumentov, podľa zásad piateho prikázania.

Box, o ktorom tu budeme hovoriť, je v prvom rade dnešný moderný profesionálny zápas o peniaze, ceny a tituly. Sekundárne sa naše závery dotýkajú aj amatérskeho boxu a to do tej miery, v akej sa blíži profesionálnemu boxu. Inými slovami, posudzujeme tu každú formu zápasu, v ktorom je cieľom knockout a to aj technický knockout, v ktorom má cenu sila úderu a ktorý roznecuje surovosť divákov. Možno sa čudujete, že morálna hodnota boxu je spochybňovaná, pretože box, thajský box, MMA a podobné športy sú už dlho akceptované ako zdravá forma zábavy a rekreácie. Dôvody však nie je ťažké nájsť. Aplikácia všeobecných morálnych princípov na konkrétne prípady závisí od konkrétnych okolností. Morálna kvalita skutku môže získať úplne iný rozmer, ak sa objaví nejaký, predtým neznámy fakt. Na základe medicínskych údajov je niekedy potrebné morálne princípy na konkrétne prípady opätovne aplikovať, pričom sa niekedy stáva, že praktiky, ktoré boli predtým považované za mravne prípustné, vo svetle novo zistených okolností už prípustné nie sú.

Taká je dnes situácia v boxe. Lekárske zistenia nás prinútili opätovne aplikovať morálne princípy a zhodnotiť mravnú situáciu moderného boxu.


Poznámky na tejto stránke

[1] Gerald Kelly, S.J., "Notes on Moral Theology," THEOLOGICAL STUDIES, XII (1951), 75-78.

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť
Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť 13. 11. 2022
Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?
Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom? 31. 08. 2022
Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu
Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu 30. 10. 2022
Vrátime sa do arén?
Vrátime sa do arén? 12. 10. 2022
E. Michael Jones: Libido dominandi. Sexuálna liberalizácia a politická kontrola
E. Michael Jones: Libido dominandi. Sexuálna liberalizácia a politická kontrola 02. 01. 2022
Svätokrádežné prijímanie Božieho Tela
Svätokrádežné prijímanie Božieho Tela 21. 03. 2022
Súčasné európske vedenie a byrokracia nás vedú k tyranii
Súčasné európske vedenie a byrokracia nás vedú k tyranii 02. 09. 2022
Debata o očkovaní proti COVID-19: tri aspekty účasti na zle, učenie Magistéria a analýza predmetného zla
Debata o očkovaní proti COVID-19: tri aspekty účasti na zle, učenie Magistéria a analýza predmetného zla 20. 04. 2021
Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla
Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla 07. 03. 2022
„Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique
„Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique 16. 12. 2020

Z archívu:

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dejiny rímskeho kánonu

z dňa 20. august 2012 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Existuje existencia?

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Ako sa dostať do pekla

z dňa 18. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Synodálne načúvanie

z dňa 20. august 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Hymnus Pange Lingua Gloriosi

z dňa 29. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­