Súčasné európske vedenie a byrokracia čoraz jasnejšie dosvedčujú svoje antikresťanstvo, demokratický centralizmus a homologizujúcu  štandardizáciu. Nemecko sa prostredníctvom kancelára Scholza usiluje o zrušenie pravidla jednomyseľnosti v hlasovaní štátov, Macron chce rozšíriť byrokraciu. Sú to ďalšie kroky k unitárnemu štátu. 

Súčasné európske vedenie a byrokracia nás vedú k tyranii. Existujú európske voľby, ktoré sa síce môžu zdať neutrálne, ale v skutočnosti ukazujú jasný smer cesty: antikresťanstvo, demokratický centralizmus, homologizujúca štandardizácia. V posledných rokoch sme pozorovali, ako masívne a krok za krokom Európa bojovala proti ľudskému životu, prirodzenej rodine, kresťanským tradíciám a kultúram jednotlivých krajín i celého kontinentu.

Momentálne sa nachádzame v ďalšom rozhodujúcom bode obratu. Poľský prezident Mateusz Morawiecki, ako sme už opísali v La Nuova Bussola Quotidiana , 8. augusta otvoril diskusiu o budúcnosti európskych inštitúcií, po mimoriadnych udalostiach okolo Covidu-19 a vojny na Ukrajine, piatimi pojmami: „základné hodnoty“ (kresťanské), „spoločné dobro“, „autonómia jednotlivých krajín“, „subsidiarita“ a „rešpekt k jednomyseľnému hlasovaniu“. 

Nemecký kancelár Olaf Scholz si myslí opak, a v rozsiahlom prejave na Karlovej univerzite v Prahe 29. augusta povedal, že EÚ sa musí pripraviť na budúce rozšírenie z 27 na 30 – alebo dokonca na 36 – národov tým, že bude prijímať viac väčšinových rozhodnutí namiesto toho, aby vyžadovala jednomyseľnosť pri všetkých rozhodnutiach a dodržiavala právo veta. Núdzový stav rusko-ukrajinskej vojny a možnosť rozšírenia o Balkán, Ukrajinu, Moldavsko a kaukazské krajiny sú pre Nemecko dobrou výhovorkou na zrušenie „princípu jednomyseľnosti“, počnúc rozhodnutiami týkajúcimi sa sankcií alebo politiky ľudských práv.

Scholzov prejav kopíroval návrhy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktoré v posledných mesiacoch predložil „európskemu politickému  spoločenstvu“, a presadzoval ich už od vlaňajšieho júna, počítajúce s ďalším, zatiaľ neurčitým nadnárodným orgánom s „cieľom ponúknuť koordináciu politickej platformy pre krajiny európskeho kontinentu“. Išlo by o ďalšiu byrokraciu, pridruženú k byrokracii Európskej únie a Rady Európy, ktorá by zjednocovala a koordinovala politiky jednotlivých krajín EÚ, aj Spojeného kráľovstva, ako aj tých krajín , ktoré požiadali o členstvo v EÚ a schvaľujú reformy pre plnú účasť. A nejde tu len o nejaké abstraktné a teoretické diskusie.

Samotná Európska komisia sa už teší na to, že prevezme viac právomocí a vyhne sa vetovaniu či diskusiám s disidentmi a odporcami. Napríklad komisár pre mimoriadne situácie Janez Lenarcic požiadal v polovici augusta o vytvorenie „Európskej jednotky civilnej ochrany“, priamo pod kontrolou Bruselu, na boj proti vplyvu klimatických zmien. Uviedol, že: „Zmluvy EÚ by sa mali upraviť tak, aby to Bruselu umožnilo zriadiť sily schopné poskytovať túto ochranu“. 

Okrem tejto centralizácie spomeňme odsúdeniahodné (spôsobom) a pochybné (podstatou) rozhodnutie Európskej komisieEurópskeho parlamentu z 28. augusta, vyhlásujúce ostrov Ventotene za európske „morálne hlavné mesto“. Má sa tak stať k pocte eurokomunistov Spinelliho, Rossiho a Colorniho a ich európskeho federalistického Manifestu. (Ktorý vznikol práve na zmienenom ostrove a predstavuje víziu súčasnej neomarxistickej centralizovanej Európy.; pozn. prekl.) Cieľ je jasný, veď aj Zväz sovietskych socialistických republík bol federálnym štátom od svojho založenia po Októbrovej revolúcii 1917, až do roku 1991, takže teraz EÚ presadzuje federalizmus, v ktorom Európska komisia a niektoré štáty môžu rozhodovať väčšinou hlasov o všetkých a o všetkom.

Čoraz väčšia štandardizácia a kontrola, a to nielen, ako sme videli, v oblasti (ne)hodnôt (stačí pripomenúť neustály nátlak voči Poľsku a Maďarsku), ale aj v oblastiach sociálneho a ekonomického života občanov a firiem. Videli sme to počas mimoriadnej situácie okolo pandémie Covid-19 s jej odstránením slobody, zažívame to s vnucovaním ideologického environmentalizmu a jeho dôsledkov do nášho každodenného života. Teraz, s novou energetickou krízou, na nás chce EÚ uvaliť nové povinnosti a dokonca nás aj kontrolovať v našich vlastných domovoch, ako to vo všeobecnosti vo svojich návrhoch predkladá samotná Komisia. Od krízy ku kríze, neúprosne postupuje projekt uniformizácie a nútenej homologizácie európskych krajín a občanov. Pred pár dňami pribudla ďalšia tehlička do centralistickej mozaiky: exekutíva EÚ zriadi „Fórum na najvyššej úrovni o európskej normalizácii“. O čo v ňom pôjde?

Rovnako ako počas Covidu, tak aj počas Zeleného údelu, bude fórum odborníkov na najvyššej úrovni poskytovať usmernenia a návrhy, aby bolo možné čeliť prichádzajúcim výzvam voči európskemu systému noriem, aby bolo možné lepšie reagovať na potreby normalizácie vyplývajúce zo zelenej a digitálnej transformácie priemyselného ekosystému EÚ. Bude mať 60 členov, z európskych normalizačných organizácií, obchodných združení, organizácií zastupujúcich MSP a zainteresovaných strán spoločnosti (spotrebitelia, ochrancovia životného prostredia a akademická obec). Ide o ďalší krok k tomu, aby sa dokonca aj podnikateľský talent a priemyselná kompetencia podriadili mániám falošných prorokov klímy. Rovnako ako prítomnosť najvýznamnejších európskych lídrov na „sabate“ otvorenia Gotthardského tunela v júni 2016 plasticky ukázala a predvídala nemorálnu deviáciu, ktorá  nám bude nanútená, tak teraz návrhy politikov a čoraz väčšmi centralistické rozhodnutia, ukazujú nenávisť k slobode a predvídajú homologizujúcu tyraniu, ktorá potlačí nesúhlas každého občana a národa.

Viaceré krajiny sú však proti Európe, ktorá sa rúti smerom k „sovietskemu demokratickému centralizmu“, a nezaujíma sa pritom o masovú inváziu migrantov, ani o plán boja proti chudobe detí.  Napríklad Poľsko už vyslalo prvý jasný signál: chce Nemecko centralizmus?  Tak najprv nech nám kompenzujte 1,3 bilióna eur, čo sa rovná finančným nákladom strát, ktoré utrpeli počas druhej svetovej vojny pod nacistickou okupáciou.


Článok bol prevzatý a redakčne upravený z talianskeho portálu Nuova Bussola Quotidiana

Súvisiace články:

Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli
Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli 06. 08. 2022
Nové hry globalistov a pozícia katolíkov v nich
Nové hry globalistov a pozícia katolíkov v nich 28. 07. 2022
K mocnému tomu dubisku... Fešácky sodomitský učiteľ zo Západu či schizmatický „Rusák“ z Východu?
K mocnému tomu dubisku... Fešácky sodomitský učiteľ zo Západu či schizmatický „Rusák“ z Východu? 03. 02. 2013
„Non possumus“ vs. dramatická zmena obsahu modlitieb Novus Ordo
„Non possumus“ vs. dramatická zmena obsahu modlitieb Novus Ordo 03. 02. 2022
Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii
Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii 20. 09. 2022
St. Gallenská mafia a synodalita: „Je treba postupovať jemne, ale pevne a vytrvalo.“
St. Gallenská mafia a synodalita: „Je treba postupovať jemne, ale pevne a vytrvalo.“ 01. 11. 2021

Z archívu:

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dialóg

z dňa 02. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Mimo Cirkvi niet spásy

z dňa 01. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

z dňa 07. marec 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­