Predošlá strana
Ďalšia strana »

Tento článok a články, ktoré budú nasledovať v častiach za sebou, prinesú rozprávanie o protichodných silách v Cirkvi, ktoré stretli sa v ťažkom boji na zmienenom koncile. Neľútostný koncilový súboj bol vyvrcholením dlhodobých príprav predstaviteľov takého chápania Cirkvi, ktoré bolo neprípustné v predchádzajúcich cirkevných dejinách, keďže predstavovalo herézy a bludy.

Slovo na úvod

Pápež svätý Pius X. bol veľkým darom pre Cirkev na začiatku 20. storočia, keďže viedol aktívny zápas proti herézam a bludom ohrozujúcim spásu človeka, a ničiacim pozemský svet. Jeho významná encyklika Pascendi Dominici gregis, z roku 1907, bola zameraná na boj proti bludom modernizmu, ktorý predstavuje súhrn heréz, ktoré prenikali rafinovane a postupne do prostredia katolíckej viery. Každý dobrý katolícky pastier chráni svoje stádo pred herézami a bludmi.

Možno pripomenúť, že v zmienenom roku 1907 narodila sa aj Lucia de Jesus dos Santos, kľúčová postava fatimských udalostí, ktorá sprostredkovala posolstvo Panny Márie svetu, prijaté v roku 1917. Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku vo Fatime boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom pred takmer 70 000 ľuďmi. Táto výzva Panny Márie na pokánie, spojená so zobrazením veľkého počtu zatratených ľudí vo večnom pekelnom ohni, nemôže byť vnímaná bez zreteľa na Cirkev, a na jej spasiteľnú náuku. Panna Mária varovala, že z vtedajšieho Ruska môžu sa šíriť nebezpečné bludy do celého sveta. Ruskí boľševici nastolili svoju diktatúru v Rusku po násilnom prevrate, ku ktorému došlo v novembri 1917, teda práve po vyvrcholení fatimských zjavení Panny Márie. Myšlienkové korene ruského boľševizmu možno spoznať v myšlienkach Karla Marxa a Friedricha Engelsa.

Fatimské proroctvo o rozšírení nebezpečných bludov do celého sveta, a teda aj do Cirkvi, a proroctvo o Božom potrestaní ľudstva, bolo naplnené, najmä so zreteľom na nesmierny rozmach bludov, ktoré zasiahli Cirkev a svet, a vzhľadom na milióny obetí svetových vojen. Došlo k tomu po zjavnom nesplnení všetkých požiadaviek, ktoré Panna Mária zverila predstaviteľom Cirkvi, aby zamedzili tejto hroziacej katastrofe. Skutočná Panna Mária hovorí len pravdu. Na rozdiel od falošných napodobenín Panny Márie, ktorými Satan zaplavil svet v posledných desaťročiach, aby zasypal skutočný význam fatimskej výstrahy pre Cirkev a svet hrubým nánosom smetí. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) konal sa práve v časoch výrazného šírenia marxistického bludu v Cirkvi a vo svete. Katastrofálny zmätok a chaos v súčasnej Cirkvi má svoju hlbokú súvislosť s vnímaním posolstva tohto koncilu pre Cirkev a svet. Je pozoruhodné, že najmä marxistický svet odmenil Cirkev za jej nezvyčajné a nové koncilové posolstvo veľkým potleskom. 

Tento článok a články, ktoré budú nasledovať v častiach za sebou, prinesú rozprávanie o protichodných silách v Cirkvi, ktoré stretli sa v ťažkom boji na zmienenom koncile. Neľútostný koncilový súboj bol vyvrcholením dlhodobých príprav predstaviteľov takého chápania Cirkvi, ktoré bolo neprípustné v predchádzajúcich cirkevných dejinách, keďže predstavovalo herézy a bludy. Roberto de Mattei (* 1948), taliansky profesor a významný katolícky historik, spracoval detailne priebeh tohto zápasu vo svojom veľmi cennom diele Druhý vatikánsky koncil. Doposiaľ nenapísané dejiny. Predmetné dielo predstavuje základný zdroj poznatkov pre naše rozprávanie.

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).
Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4). 15. 11. 2022
Neomodernizmus - pravá tvár súčasnej katolíckej teológie
Neomodernizmus - pravá tvár súčasnej katolíckej teológie 13. 09. 2022
Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu
Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu 10. 10. 2022
Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).
Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2). 27. 09. 2022
Je nový lekcionár naozaj lepší?
Je nový lekcionár naozaj lepší? 23. 10. 2022
Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).
Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3). 15. 10. 2022
Mons. Marcel Lefebvre -  Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady
Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady 26. 11. 2022
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).
Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10). 22. 05. 2023
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch 05. 10. 2022
Príchod Antikrista a tradiční katolíci
Príchod Antikrista a tradiční katolíci 04. 01. 2023

Z archívu:

Ako sa dostať do pekla

z dňa 18. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Sorosove magistérium - zastavte synodu

z dňa 27. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Dialóg

z dňa 02. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Františkova hermeneutika diskontinuity

z dňa 25. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

z dňa 21. december 2021 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Život nie je fér 

z dňa 26. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Čo bola reformácia

z dňa 23. november 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Aký je osud potratených detí

z dňa 24. apríl 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­