Predošlá strana
Ďalšia strana »

Tradičný katolík všeobecne je vnímaný ako človek, ktorý má radšej tradičné formy katolíckych liturgických obradov, než tie, ktoré boli zavedené po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Takéto chápanie vyvoláva predstavy o tradičných katolíkoch, ako o ľuďoch, ktorí nelíšia sa ničím od akýchkoľvek iných katolíkov v súčasnosti. Podľa tohto chápania jediný rozdiel je len v tom, že tradičným katolíkom viac sa páči všetko starobylejšie a pompéznejšie, a teda aj starobylá rímska liturgia, v ktorej používa sa latinský jazyk. Takéto chápanie je absolútne mylné.

Sväté písmo a Tradícia pôsobia spoločne

Katolícka cirkev hlása na Boží rozkaz pravdy od Boha zjavené ľuďom všetkým národom sveta živým slovom, t. j. kázňou. Predstavení Cirkvi dostali od Pána Ježiša Krista tento rozkaz pred Jeho nanebovstúpením. Preto všetci ľudia, ktorí si myslia, že len Sväté písmo môže slúžiť na hlásanie zjavených právd svetu, sú vo veľkom omyle.

Katolícka cirkev čerpá pravdy zjavené od Boha zo Svätého písma a z podania. Sväté písmo a podanie majú rovnakú hodnotu a majú sa prijať s rovnakou úctou. Svätý Pavol napomína kresťanov, aby nedržali sa len toho, čo dostali oznámené listom, ale aj toho, čo prijali oznámené ústne. (2 Sol 2, 14).

Tradícia predstavuje náuky zjavené od Boha, ktoré nie sú napísané vo Svätom Písme, ale boli oznámené len ústne, a nazývajú sa ústnym podaním. Svätí apoštoli nedostali od Pána Ježiša Krista rozkaz napísať všetko, ale dostali rozkaz kázať všetko. (Mt, 28, 19). Sme teda odkázaní na ústne podanie.

Ústne podanie nachádza sa najmä v spisoch svätých otcov, v záveroch cirkevných snemov, vo vierovyznaniach a v modlitbách Cirkvi.

Všeobecné cirkevné snemy, t. j. zhromaždenia biskupov celej Cirkvi, a sám pápež, majú právo predkladať niektorú pravdu za takú, ktorá je zjavená od Boha. Týmto spôsobom netvorí sa nové učenie, ale vyhlasuje sa len, že táto pravda je zjavená od Boha, a Katolíckou cirkvou je považovaná za takú už od jej počiatku.[1]


Poznámky na tejto stránke

[1] SPIRAGO, Franz: Katolícky ľudový katechizmus. Druhé vydanie. Trnava. Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1907, s. 25 - 29.

Predošlá strana
Ďalšia strana »

Súvisiace články:

Svätý Simeon Stylita starší, pilier tradičnej kresťanskej viery
Svätý Simeon Stylita starší, pilier tradičnej kresťanskej viery 08. 01. 2023
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)
Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť) 29. 09. 2022
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi 05. 11. 2022
Svätý Tomáš z Villanovy -  služobník najbezbrannejších
Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších 22. 09. 2022
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch
Kremácia a chrám Ducha Svätého v plameňoch 05. 10. 2022
Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni.
Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni. 24. 10. 2022
Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska
Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska 20. 01. 2023
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?
Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie? 14. 08. 2022
Svätý Peter z Alcántary a jeho obnova prameňov rehoľného života
Svätý Peter z Alcántary a jeho obnova prameňov rehoľného života 16. 10. 2022
Katolík ako gladiátor v aréne? Aká je mravná hodnota boxu a iných bojových športov?
Katolík ako gladiátor v aréne? Aká je mravná hodnota boxu a iných bojových športov? 17. 08. 2022

Z archívu:

Dialóg

z dňa 02. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Mimo Cirkvi niet spásy

z dňa 01. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Existuje existencia?

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Pôst

z dňa 16. január 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Synodálne načúvanie

z dňa 20. august 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Františkova hermeneutika diskontinuity

z dňa 25. február 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Je možné kritizovať pápeža?

z dňa 13. máj 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­