Od roku 2019 prebieha na webe https://misal.sk digitalizácia liturgických a obradných kníh potrebných pre žitie sviatostného života v súlade so slovenskou katolíckou tradíciou. Web je plne responzívny a je možné ho používať aj z mobilného zariadenia (telefón, tablet).

Web sme v roku 2021 premigrovali na https://misal.tradi.sk a prepojili ho tak na zamýšľanú širšiu tradicionalistickú webovú architektúru.

Digitalizácia sa zameriava na:

 • rímsky kánon a omšové formuláre Proprium de tempore, Proprium de Sanctis a Commune Sanctorum podľa:
  • Missale Romanum. Romae: Editio Typica, 1962. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 23 Iunii 1962. Arcadius M. Card. Larraona
  • Misál latinsko-slovenský. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1952. Nihil obstat, die 29 Septembris 1952. Episcopus tit. Appianus Ambrosius

 • rímsky kánon a vybrané omšové formuláre v hlaholike podľa:
  • Rimski Misal Slověnskim Jezikom Prěsv. G. N. Urbana Papi VIII. povelěnjem izdan. Missale Romanum Slavonico Idiomate Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum S. Pii V. Pontificis Maximi Iussu Editum A Pio X. Reformatum et SSMI. D. N. Pii XI. Auctoritate Vulgatum. 1927. [Ed. Jozef Vajs, prepis do latinky, iba kánon v hlaholike]
  • Missale Romanum Glagolitice. 1893. [ed. Dragutin Antun Parčić, iba v hlaholike]
  • Glagolský mešní řád podle římského misálu staroslověnsky. Nakl. Pavel Mervart: Červený Kostelec, 2020. 170 strán. ISBN: 9788074654602 (ed. Jakub Václav Zentner, FSSP)

 • tradičné rímske kalendárium

 • procesie, požehnania a sviatosti podľa:
  • Rituale omnium Lat. rit. dioecesium Slovacchiae et Subcarpatorussiae ad instar appendicis Ritualis Romani cum approbatione Sacrae Rituum Congregationis jussu et auctoritate omnium praesulum Slovacchiae, Ratisbonae, Typis Friderici Pustet, 1937. Nihil obstat quominus imprimatur. Romae, ex aedibus Sacre Rituum Congregationis, die 21 Januarii 1937, A. Carinci

 • rímsky graduál so zápisom spevov gregoriánskeho chorálu podľa:
  • Graduale Romanum Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ de Tempore & de Sanctis SS D. N. Pii X. Pontificis Maximi iussu Restitutum et Editum Ad Exemplar Editionis Tapicae Concinnatum Et Rhythmicis signis a Solesmensibus Monachis Diligenter Ornatum. Desclée and Socii S. Sedis Apostolicae et Sacrorum Rituum Congregationis Typographi. Parisiis, Tornaci, Romae, Neo Eboraci, 1961.

 • pôvodnú textáciu a notáciu Jednotného katolíckeho spevníka podľa:
  • Jednotný katolícky spevník. Sostavily biskupskými úradmi určené komisie, hudobná, vieroučná a prozodická. Ich predlohy zharmonizoval a nápevmi doplnil Mikuláš Schneider-Trnavský. Ilustroval akad. maliar Alex. Schurmann. II. nezmenené vydanie. Vydal Spolok sv. Vojtecha: Trnava, 1947.
 • pôvodné texty životopisov svätých podľa:
  • Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 1. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907, 1579 s.
  • Truchlý, A.: Legenda čili čítanie o svätých a vyvolených božích. Sväzok 2. Trnava: Spolok sv. Adalberta (Vojtecha), 1907.

 • slovenský preklad Svätého Písma podľa Sixto-Klementínskej Vulgaty (2. celý slovenský preklad) podľa:
  • Písmo sväté. Nový zákon Pána Nášho Ježiša Krista. Časť I.: Evanjelia a Skutky Apoštolské. [Preložil Ján Donoval.] Trnava-Nagyszombat: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1913. 256 s. Nihil obstat: Richardus Osvald (1283/1912). Imprimatur: Ludovicus Rajner, Episcopus, Vicarius Generalis Archeppalis, Strigonii, die 29. Februarii 1912.
  • Písmo sväté. Nový zákon Pána Nášho Ježiša Krista. Časť II.: Listy Apoštolské a Zjavenia sv. Jána Apoštola. [Preložil Ján Donoval.] Trnava-Nagyszombat: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1914. 200 s. Nihil obstat: Richardus Osvald (1283/1912). Imprimatur: Ludovicus Rajner, Episcopus, Vicarius Generalis Archeppalis, Strigonii, die 29. Februarii 1912.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť I.: Genezis — Exodus. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Adalberta (Vojtecha), 1915. 143 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (2788/1914). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 12. Maii 1914.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť II.: Leviticus — Numeri — Deuteronomium. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1923. 151 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (2788/1914). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 12. Maii 1914.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť III.: Kniha Jozue — Kniha sudcov — Kniha Rut. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1923. 82 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť IV.: Prvá kniha kráľov, čiže I. Samuelova — Druhá kniha kráľov, čiže II. Samuelova — Tretia kniha kráľov — Štvrtá kniha kráľov. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1924. 177 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť V.: Knihy Paralipomenon — Knihy Ezdrášove — Kniha Tobiášova — Kniha Judity — Kniha Ester — Kniha Jobova. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1925. 230 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť VI.: Kniha žalmov — Kniha prísloví — Ecclesiastes — Pieseň Šalamúnova — Kniha múdrosti — Kniha syna Sirachovho. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1925. 287 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
  • Písmo sväté. Starý zákon. Časť VII.: Knihy prorokov: Izaiáš — Jeremiáš — Baruch — Ezechiel — Daniel — Oseáš — Joel — Amos — Abdiáš — Jonáš — Micheáš — Náhum — Habakuk — Sofonáš — Aggeus — Zachariáš — Malachiáš. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1925. 421 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.
   Písmo sväté. Starý zákon. Časť VIII.: Knihy Machabejských. [Preložil Andrej Hlinka, Ján Vojtaššák, Ignác Kojda, Viktor Milan, Ján Dorník, Štefan Kofrit] Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 1926. 77 s. Nihil obstat: Richardus Osvald, censor adioecesanus (749/1916). Imprimatur: Ludovicus Rajner, episcopus, vicarius generalis, Strigonii, die 8. februarii 1916.

 • cirkevné dokumenty ako sú encykliky, ap.

Z archívu:

Úvaha o latinskom jazyku

z dňa 02. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Cirkev

Dialóg

Dialóg

z dňa 02. február 2023 v rubrike Cirkev

Dialóg v pokoncilnej Cirkvi. Dialóg v Ecclesiam suam.Slovo dialóg predstavuje tú najväčšiu zmenu v mentalite ...

Čítaj viac
113
Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

z dňa 29. január 2023 v rubrike Cirkev

Svätý František Saleský bol katolícky teológ, spisovateľ, mystik, biskup a učiteľ cirkvi. Jeho spisy o ...

Čítaj viac
116
Je vychádzanie osôb Najsvätejšej Trojice v súlade s Božou  večnosťou a nemennosťou?

Je vychádzanie osôb Najsvätejšej Trojice v súlade s Božou  večnosťou a nemennosťou?

z dňa 28. január 2023 v rubrike Cirkev

Otázka: v Summa theologiae Ia, q.27, Akvinský podrobne vysvetľuje, čo sa deje v Najsvätejšej Trojici. ...

Čítaj viac
75
Už niet oltára

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev

Le Figaro 23.1.1955Už pätnásť rokov pred zavedením Novus Ordo boli v západnej Európe podnikané pokusy ...

Čítaj viac
218
Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev

Rozhovor s arcibiskupom Marcelom Lefebvrom(Nasledovný rozhovor s arcibiskupom mal byť publikovaný v roku 1978 v katolíckej tlači, pokiaľ ...

Čítaj viac
492
Kríza

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev

(Prvá kapitola knihy Iota unum).   1. Metodické a jazykové definície.   Presné použitie slov umožňuje dobre argumentovať. ...

Čítaj viac
232

Rodina

Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine

Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine

z dňa 04. december 2022 v rubrike Rodina

Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny. Čo sa však stane, keď sa rodine stratí ...

Čítaj viac
171
Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

z dňa 27. október 2022 v rubrike Rodina

Úlohou morálnej teológie je skúmať ľudské konanie vo vzťahu k nadprirodzenému poslednému cieľ ...

Čítaj viac
362
Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu

Štyri víťazstvá Dona Alonza - vzoru pevného katolíckeho muža, oddaného Bohu

z dňa 03. október 2022 v rubrike Rodina

V meste Tarifa v južnom Španielsku sa stojí hrad, ktorý sa stal svedkom jednej z mnohých osobných ...

Čítaj viac
235
Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

z dňa 07. september 2022 v rubrike Rodina

Nie je vždy zrejmé, prečo sú určité čítania z Písma, zahrnuté v jeden deň vedľ ...

Čítaj viac
265
Pápež Inocent III.: O biede ženatých i slobodných ľudí

Pápež Inocent III.: O biede ženatých i slobodných ľudí

z dňa 27. august 2022 v rubrike Rodina

Tesne predtým, ako sa v roku 1198 stal pápežom Inocentom III., napísal kardinál Lothario zo Segni ...

Čítaj viac
272
„Vaše rozkazy nech sú triezve, jasné a láskavé!“ Druhý príkaz desatora rodičovskej výchovy

„Vaše rozkazy nech sú triezve, jasné a láskavé!“ Druhý príkaz desatora rodičovskej výchovy

z dňa 13. august 2022 v rubrike Rodina

Základy sme už položili, teraz stavajme ďalej. Dbajte, aby vaše rozkazy boly vždy triezve, jasné a ...

Čítaj viac
650

Národ

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

z dňa 08. február 2023 v rubrike Národ

Prorocké slová Panny Márie v Portugalsku, vo Fatime, boli zavŕšené veľkolepým slnečným zázrakom, ...

Čítaj viac
72
Hnutie Sanfedistov, alebo ako kalábrijskí katolíci tvrdo trestali francúzskych jakobínov

Hnutie Sanfedistov, alebo ako kalábrijskí katolíci tvrdo trestali francúzskych jakobínov

z dňa 03. november 2022 v rubrike Národ

Sanfedizmus je označenie pre ozbrojené katolícke hnutie v Neapolsku, namierené voči francúzskym jakobínskym okupantom. Hnutie ...

Čítaj viac
373
Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny

Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny

z dňa 19. august 2022 v rubrike Národ

Vo viacerých katolíckych médiách sa posledný týždeň prepieralo možné, ba priam takmer isté odstrá ...

Čítaj viac
437
Aký je vlastne cieľ slovenskej spoločnosti?

Aký je vlastne cieľ slovenskej spoločnosti?

z dňa 15. august 2022 v rubrike Národ

Slovenský národ stojí, po viac ako štvrťstoročí dychtivého očakávania hospodárskeho a sociálneho zá ...

Čítaj viac
619
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa

Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa

z dňa 07. august 2022 v rubrike Národ

Ježiš ide pred svojím umučením do svätého mesta. Oduševnený zástup a verní ...

Čítaj viac
180
Ukrajina – zrkadlo nacionalizmu ako nástroja liberálov na ohlupovanie más

Ukrajina – zrkadlo nacionalizmu ako nástroja liberálov na ohlupovanie más

z dňa 05. august 2022 v rubrike Národ

Liberáli a nacionalizmus? To je nemožné! Tak bude zaiste reagovať väčšina roduverných čitateľov, s pevnou ...

Čítaj viac
384

Štát

Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

z dňa 06. február 2023 v rubrike Štát

(Článok je prepis rozhovoru s E.M. Jonesom, nepatrne skrátené prekladateľom). Profesor Jones, chcel by som s ...

Čítaj viac
90
Nemasturbujete? Ste fašisti!

Nemasturbujete? Ste fašisti!

z dňa 17. január 2023 v rubrike Štát

S nástupom lacného a rýchleho internetu a s rozvojom mobilných telefónov, ...

Čítaj viac
147
Štát a Boh

Štát a Boh

z dňa 02. január 2023 v rubrike Štát

Hobbes charakterizoval svoj leviathanský štát ako smrteľného boha. Napadla ma teologická analógia, alebo súbor analó ...

Čítaj viac
133
Sloboda a hmota

Sloboda a hmota

z dňa 25. december 2022 v rubrike Štát

Niektorí ľudia, a po hriechu i katolíci, veria, že medzi kapitalizmom a marxizmom je priepastný rozdiel. Č ...

Čítaj viac
251
Aforizmy

Aforizmy

z dňa 18. december 2022 v rubrike Štát

  Ľudia menia svoje idey oveľa zriedkavejšie, ako idey menia svoje masky. V priebehu storočí sa ozývajú ...

Čítaj viac
189
Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

z dňa 05. november 2022 v rubrike Štát

Treba si živo sprítomniť všetky tie roky úzkosti a mučenia prvých troch storočí, aby sme mohli ...

Čítaj viac
223

Pozrite si

Elektronický misál latinsko-slovenský 1962

+ Misál hlaholský, rituál, graduál, JKS...

Povedzte mi viac
­

Cirkev

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka viery, teológie, mystiky, pastorácie, sviatostí či kultúry.

­

Národ

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka etnicity, folklóru, identity, jazyka, kultúry a dá sa zaradiť pod národ.

­

Rodina

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka manželského života, výchovy, plodenia, živobytia, telesnej lásky, súkromného života, zdravia, kultúry a dá sa zaradiť pod rodinu.

­

Štát

V tejto rubrike sa zaoberáme všetkým, čo sa týka organizovania štátu, výkonu moci, ekonomiky, politiky, hospodárstva, sociálnych vecí, geopolitiky, vojenstva, kultúry a dá sa zaradiť pod štát.

­