Antikoncepcia

 • Aký je plán Pápežskej akadémie pre život v oblasti antikoncepcie?

  Arcibiskup Vincenzo Paglia sa predminulý týždeň dostal na titulky správ, keď novinárom povedal, že zákon z roku 1978 dekriminalizujúci interrupcie je „pilierom“ talianskeho „spoločenského života“ a

  ...
 • Antikoncepcia a Nový svetový poriadok.

  Antikoncepcia sa stala všeliekom, ale je to tiež nástroj, ktorý umožnil zblíženie ľavice a majetných tried a to sa stalo základom Nového svetového poriadku, ktorý sa vynoril v deväťdesiatych rokoch, hneď po páde komunizmu. Antikoncepcia
  ...
 • Humanæ Vitæ: Prímerie zo 68. roku končí

  Pred dvadsiatimi rokmi vytvoril spisovateľ George Weigel frázu „prímerie z roku 1968“, čím chcel opísať dôsledky verejného odporu k Humanæ Vitæ, encyklike Pavla VI., ktorá potvrdzuje učenie Cirkvi o antikoncepcii.

  ...
­