liturgia je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Uterák v ringu: Boj za slušné Novus Ordo je „stratou času“

  Denis Crouan je francúzsky zakladateľ a prezident (približne od roku 1988) organizácie Pro liturgia, ktorá propaguje a bojuje za „takú omšu, akú skutočne zamýšľal Druhý vatikánsky koncil“, teda s latinčinou, gregoránskym chorálom, ad orientem atď....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/60-uterak-v-ringu-boj-za-slusne-novus-ordo-je-stratou-casu
 • Tradičná liturgia

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/tradicna-liturgia
 • Liturgia

  https://abc.tradi.sk/component/newsfeeds/category/102-liturgia?Itemid=165
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  ktorá ho vykonáva. Tak ako je katolícka omša dokonalým a koherentným vyjadrením katolíckeho učiteľského úradu, reformovaná liturgia je vyjadrením koncilových odchýlok, ba odhaľuje a potvrdzuje jej heterodoxnú podstatu bez nedorozumení a mnohoslovnosti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).

  mohla byť spokojná. Dosiahla zmenu obsadenia 10 koncilových komisií a eliminovanie všetkej prípravnej práce. Len schéma De liturgia prežila ako jediná zo všetkých schém pripravených vopred, avšak progresivistom vyhovovala. Pápež Ján XXIII. mal výhrady...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/275-deformovanie-liturgie-a-likvidacia-breviara-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-10
 • Dejiny rímskeho kánonu

  Klementa sa všeobecne považuje za liturgickú smernicu, hoci neobsahuje priamy odkaz na Eucharistiu. Je z neho zrejmé, že liturgia sa už vtedy slúžila podľa ustálených pravidiel a mala svoj poriadok. Prvá zmienka z tohoto obdobia je v Didaché, kde v 14....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  CIEL v roku 2019 dvanástu konferenciu v Patristickom pápežskom inštitúte Augustinianum v Ríme na tému „Tradičná liturgia za rôznych podmienok . “ Trinásta konferencia, ktorá sa momentálne pripravuje, sa uskutoční vo februári 2021 v Institut Société...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique
 • Dezinfikovanie liturgie – škrtanie nepohodlných modlitieb v novom misáli

  modlitby v latinských origináloch a nie chybných alebo nepresných prekladoch. Dobre vieme zo skúsenosti, že obvyklá farská liturgia v týchto dňoch postuluje nejasné, beztvaré, flexibilné a úplne nevýrazné náboženstvo, ktoré sa málo, ak vôbec zaujíma o...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/120-dezinfikovanie-liturgie-skrtanie-nepohodlnych-modlitieb-v-misali-z-roku-1970
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  rozdiel je len v tom, že tradičným katolíkom viac sa páči všetko starobylejšie a pompéznejšie, a teda aj starobylá rímska liturgia, v ktorej používa sa latinský jazyk. Takéto chápanie je absolútne mylné. Sväté písmo a Tradícia pôsobia spoločne Katolícka...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Je nový lekcionár naozaj lepší?

  ich zároveň čítate vo svojom misáliku, ktorý držíte v rukách (zapojených je viac zmyslov). Týmto spôsobom tradičná západná liturgia ukazuje svoju príbuznosť s východnými liturgiami, ktoré idú dokonca tak ďaleko, že nedele pomenúvajú podľa svojich...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/199-je-novy-lekcionar-naozaj-lepsi
 • Kam smeruje slovenská synodálna cesta a cirkev?

  príznačne píše: „Spoluúčasť sa často spája so slávením liturgie, v niektorých spoločenstvách to vyjadrili veľmi silne: liturgia je náš život. Zazneli však aj hlasy, že laici, vrátane detí a mladých, nerozumejú liturgickým symbolom a gestám, a preto je...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/156-kam-smeruje-slovenska-synodalna-cesta-a-cirkev
 • Traditionis custodes: „Choďte preč, rozpúšťam vás...“

  cirkevnej antitézy Greshamovho zákona (zákon hovorí, že znehodnotené peniaze vytlačia z trhu dobré peniaze), tradičná liturgia naďalej nezadržateľne vytláča Bugniniho výtvor a mladí hľadačiTradície vytláčajú starých ideológov koncilovej revolúcie,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/114-traditionis-custodes-chodte-prec-rozpustam-vas
 • Misál

  https://abc.tradi.sk/component/newsfeeds/newsfeed/102-liturgia/1-misal?Itemid=165
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  Dôvodom tohto nejasného vyjadrenia obety je odstránenie ústrednej úlohy skutočnej prítomnosti, ktorú doterajšia liturgia vyjadrovala veľmi jasne. NOM rozkladá jednotu kultu a viery, a nechce už vyjadrovať vieru Tridentského koncilu (1545 - 1563), s...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • „Non possumus“ vs. dramatická zmena obsahu modlitieb Novus Ordo

  Novú omšu nechceme preto, pretože nie je založená na Tradícií, pretože už nie je plným vyjadrením katolíckej liturgie. Neoliturgia bola zostrojená zámerne tak, aby popierala Tradíciu. Bolo potrebné obnoviť „čistú liturgiu prvých storočí“, ako sa odvážil...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/31-non-possumus-vs-dramaticka-zmena-obsahu-modlitieb-novus-ordo
 • Zaobchádzanie s najsvätejšou Eucharistiou

  vôkol seba, bol, je a bude oprávnene kritizovaný z mnohých aspektov a nie je ľahké povedať, čo na Novej omši je najhoršie. Liturgia a jej zmena mala na veriacich oveľa širšie a oveľa zásadnejšie účinky, ako teologické dvojzmysly koncilných deklarácií,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/243-zaobchadzanie-s-najsvaetejsou-eucharistiou
 • Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?

  Dokedy budeš ešte zneužívať našu trpezlivosť, Catilina? Tak oslovil Cicero v senáte v prvej so svojich slávnych filipík vzbúrenca, ktorý zosnoval sprisahanie proti rímskemu štátu. Konzul Cicero odhalil sprisahanie a v sérií rečí v senáte Catilinu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/266-quo-usque-tandem-abutere-catilina-patientia-nostra
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  V predvečer Francúzskej revolúcie (1789 - 1799), „liberálna strana“ mala už svoje miestne výbory, filozofické a vlastenecké združenia, akadémie, čitárne, lóže, ktoré tvorili hustú organizačnú sieť. Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) mal taktiež...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Mons. Marcel Lefebvre - Arcibiskup verný Tradícii v časoch zrady

  Mons. Marcel Lefebvre (1905 - 1991), arcibiskup, je postavou cirkevného života, ktorá bola prezentovaná modernistickými šíriteľmi revolúcie v Cirkvi často ako symbol neposlušnosti. Avšak pravda potrebuje svoj čas. Roky plynúce od jeho smrti zvýrazňujú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/214-mons-marcel-lefebvre-arcibiskup-verny-tradicii-v-casoch-zrady
 • Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu

  Čím viac sa kresťanstvo medzi pohanmi šírilo, tým ťažšie bolo pridŕžať sa „klaňania v duchu“, ako to požadoval Kristus. Ľudu nestačilo, že dostal namiesto pohanskej obety prevzácnu kresťanskú obetu a namiesto pohanskej liturgickej hudby žalmy a hymny....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/179-konflikt-ranneho-krestanstva-s-pohanskou-hudbou-v-bohosluzbe-a-zavislost-izraelskej-liturgie-na-egyptskych-obradoch

Výsledky 1 - 20 z 29
­