modernizmus je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Teo a jeho fórum: To, čo priťahovalo sv. Jána Mária Vianneyho, už dnes „nefrčí“

  Z Rakúska nám ponad Dunaj zavial svieži vietor cirkevnej obrody. Neuveriteľne prepracovaní a unavení kňazi nás oblažili pamfletom, ktorý v skratke načrtáva horizonty budúcich figúr a kreácií čertovho kopyta i možné ornamenty jeho chvosta. Nie je to tak...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/106-teo-a-jeho-forum-to-co-pritahovalo-sv-jana-maria-vianneyho-uz-dnes-nefrci
 • Kauza Bezák: Kameň uholný pre slovenských liberálov, murárov, ekumenov a tolerantov

  Nič nie je desivejšie ako svet dusený a zalievaný informačnou lávou, pri pravidelných výbuchoch žurnalistickej slovnej erupcie. Z krátera unifikovaných médií, napájaných telurickými pokynmi súčasných budovateľov Nového svetového poriadku, sa valí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/96-kauza-bezak-kamen-uholny-pre-slovenskych-liberalov-murarov-ekumenov-a-tolerantov
 • Róbert Bezák Superstár: Jeho hviezda bude pomaly uhasínať

  Po veľadôstojnom pánovi Jánovi Sucháňovi, agentovi ŠTB a rozhlasovej hviezde, šíriacej tolerantné „duchovno“ na vlnách éteru; po miláčikovi denníka SME, františkánovi Jánovi Krstiteľovi Balázsovi, ktorý už momentálne nie je františkánom ani krstiteľom,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/97-robert-bezak-superstar-jeho-hviezda-bude-pomaly-uhasinat
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  Ak chceme porozumieť súčasnej kríze v Cirkvi, musíme sa pozrieť späť na udalosti, ktoré ju vyvolali. V tomto ohľade snáď neexistuje diskutovanejšia téma ako otázka, či je Druhý vatikánsky koncil nespravodlivo poznačený zlou implementáciou a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Hilaire Belloc o vojne medzi svetom a Cirkvou

  Oplatí sa pozrieť na trochu dlhé a vcelku zabudnuté Survivals and New Arrivals (1929) Hilaire Belloca znova a zo súčasnej perspektívy. Táto kniha, s podtitulom Starí a noví nepriatelia Katolíckej cirkvi, robí z Belloca jedného z najbrilantnejších...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/64-hilaire-belloc-o-vojne-medzi-svetom-a-cirkvou
 • Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).

  ktorí spolupracovali neskôr v Ríme v období konania Druhého vatikánskeho koncilu (1962 - 1965). M. D. Chenu vnímal modernizmus len ako prejav „krízy rastu v Cirkvi“. Škola vo francúzskom Fourviére, pre jezuitov, ktorí mali svoj univerzitný inštitút v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/192-hnutia-v-sluzbach-revolucie-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-3
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  pre Alfreda Ottavianiho (1890 - 1979), talianskeho kardinála, zo dňa 9. mája 1961: „Už som to povedal a opakujem znova: modernizmus, odsúdený pápežom svätým Piom X., bez prekážok šíri sa teraz formami, ktoré sú závažnejšie a ničivejšie, ako tomu bolo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  semináre dneška neučia nič o tom ako vychovať / sformovať kňaza. Učia liberálnu psychológiu, sociológiu, humanizmus, modernizmus a mnoho ďalších vied a polovied, ktoré sú buď v rozpore s katolíckou doktrínou, alebo nemajú nič do činenia s cirkevným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • K mocnému tomu dubisku... Fešácky sodomitský učiteľ zo Západu či schizmatický „Rusák“ z Východu?

  a ďalšie podobné klenoty z európskej šperkovnice. O to však ruský medveď evidentne nejaví záujem. Zo strany cirkevnej modernizmus, ekumenizmus, demokratizáciu Cirkvi, popieranie dogiem, no a v neposlednom rade mu môžeme navrhnúť nech nahradí liturgiu...

  https://abc.tradi.sk/stat/94-k-mocnemu-tomu-dubisku-fesacky-sodomitsky-ucitel-zo-zapadu-ci-schizmaticky-rusak-z-vychodu

Výsledky 21 - 29 z 29
­