novoty je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Aby sme ukázali novoty ktoré priniesol Druhý vatikánsky koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Hnilé ovocie dnešného ekumenizmu

  Bolo to hneď po ich vstupe do neba, alebo museli čakať, kým inovátori Druhého vatikánskeho koncilu začnú učiť svoje novoty? Raduje sa nebo, že privíta novú triedu svätých zakaždým, keď orákulá Druhého vatikánskeho koncilu zverejnia svoje nové prelomové...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/75-hnile-ovocie-dnesneho-ekumenizmu
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  Tradičný katolík všeobecne je vnímaný ako človek, ktorý má radšej tradičné formy katolíckych liturgických obradov, než tie, ktoré boli zavedené po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Takéto chápanie vyvoláva predstavy o tradičných katolíkoch, ako...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Quo usque tandem abutere Catilina patientia nostra?

  za čo je pápežom po zásluhe pochválený, [16] a vy zdráhate sa to prijať. Sype sa to z každej strany. Samé dobré noviny, novoty a zlepšenia. Našťastie, máme dostatok pokrokových biskupov, ako napríklad Francesco Sodi, z Terni, ktorí vedia, že sviečku...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/266-quo-usque-tandem-abutere-catilina-patientia-nostra
 • Františkova hermeneutika diskontinuity

  To znamená, že Mahler videl tradíciu ako mocný oheň, ktorý treba udržiavať, kým František ju vidí a kulisu pre budúce novoty. Keď skonštatoval, že moderní ľudia už nie sú kresťania, zvolal: „Pre veľké mestá potrebujeme nové "mapy", iné paradigmy, ktoré...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/259-frantiskova-hermeneutika-diskontinuity
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  ale aby zbožne chránili a verne vysvetľovali apoštolské zjavenie, teda poklad viery, zverený Apoštolom aby ho zachovávali. Novoty sú podozrivé a bezcenné, starobylosť je hodnotná a nasledovaniahodná. Naša viera je rovnaká ako viera Apoštolov. Oni...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Synodálne načúvanie

  obdobie, ukazuje, že každá kríza bola vyvolaná odklonom od starého a vždy platného učenia a osvojením si nejakej heretickej novoty. A kým nebola heréza z Cirkvi odstránená, zlepšenie neprišlo. Každé jedno víťazstvo nad bludom, každú periódu vzrastu a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/149-synodalne-nacuvanie
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  opátstiev. Také bolo paradoxne je ovocie koncilu! Tí francúzski biskupi, ktorí ako prví iniciovali liturgické a teologické novoty, sa z väčšej časti pevne zakopali na svojich ideologických pozíciách a poľovali na všetko tradičné. Preto sa vo Francúzsku,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique

Výsledky 1 - 8 z 8
­