modernisti je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Hnutia v službách revolúcie - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 3).

  Pápež svätý Pius X. zomrel v roku 1914. Modernisti v Cirkvi pochopili, že zreteľné posolstvo tohto pápeža v boji s modernizmom nebolo možné vymazať z vedomia katolíkov hneď po jeho smrti. Postupne došlo k všeobecnému vnímaniu zmiznutia dvoch strán v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/192-hnutia-v-sluzbach-revolucie-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-3
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  Vás spaľuje. Hovoríte, že ste stratili vieru. Na základe vášho listu o tom pochybujem. Viera (v doslovnom zmysle anti-modernistickej prísahy) je u Vás jasnejšia a silnejšia, než u súhlasne prikyvujúcich zbožných ľudí, ktorí v skutočnosti netušia čomu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Akú tradíciu chceme: celú, alebo len liturgické spestrenie?

  Božieho Tela na ruku, dokonca na úroveň prvoprijímajúcich detí, to všetko nekompromisne zaradilo Slovensko do prúdu modernistickej cirkevnej úpadkovej banality, akú vo svete pozorujeme už desaťročia. Domýšľavý sen o slovenskej výnimočnosti,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/101-aku-tradiciu-chceme-celu-alebo-len-liturgicke-spestrenie
 • Začiatok koncilu a porušenie procedúry - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 8).

  prvú verziu tohto dokumentu. M. D. Chenu je autorom eseje Une école de théologie, Le Saulchoir, ktorá kritizovala antimodernistickú teológiu v mene „Krista viery“, ktorého je možné spoznať, (ako to chceli modernisti), v „Kristovi dejín“. Sväté ofícium...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/267-zaciatok-koncilu-a-porusenie-procedury-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-8
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  niektorých kardinálov,ktorí zastávajú tieto myšlienky. Pred viac ako storočím tajné spoločnosti, osvietenci, humanisti, modernisti a iní, o ktorých máme teraz mnoho spisov a dôkazov, sa pripravovali na vatikánsky koncil, do ktorého chceli prepašovať...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).

  tvorí ozajstnú „tajnú spoločnosť“ vnútri Cirkvi: „Veríme, že každý biskup je si vedomý, že deštruktívna skupina ľudí, modernisti, hoci boli demaskovaní encyklikou Pascendi Dominici gregis, nevzdala sa svojich plánov narúšať pokoj v Cirkvi. Veď...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/209-tajna-spolocnost-v-cirkvi-a-neomodernizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-4
 • Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).

  pápežom svätým Piom X., sa začal objavovať znova pod plášťom „novej teológie“. Snaženie pápeža Pia XII. v boji proti modernistickým herézam nebolo rovnako výrazné a úspešné, ako v prípade pápeža svätého Pia X., ktorý využíval aj nevyhnutné represívne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/178-papez-pius-xii-a-znamenia-krizy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-2
 • Čo bola reformácia

  udržali si svoje doktríny po štyri storočia, iní ako sekta Johanny Southcottites, vydržali sotva generáciu, iní, ako modernisti len desať rokov, iní, ako mormóni asi storočie a ešte trvajú. Sám som stretol v Colorade v roku 1891 muža, ktorého jeho...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/213-hilaire-belloc
 • Svätá Brigita Švédska - šľachtičná, ktorá sa rozprávala s Kristom (II. časť)

  od tejto modlitby. V dnešnej dobe sa tak stávame svedkami útokov na modlitby sv. Brigity Švédskej. V časti liberálno-modernistických pseudokatolíckych kruhov sa môžeme stretnúť aj s názormi, že modlitby sv, Brigity Švédskej treba vnímať ako prejav...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/190-svaeta-brigita-svedska-slachticna-ktora-sa-rozpravala-s-kristom-ii-cast
 • Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii

  Počas 20. storočia sa v katolíckych seminároch a teologických vysokýchškolách presadzoval čoraz viac „liberálny“ alebo „modernistický“ spodný prúd. Tento prvok bol v skutočnosti prítomný už na začiatku a v prvej polovici 19. storočia, čo v tom čase...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/172-cirkev-a-jej-spoluucast-na-pandemickej-tyranii
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  v skutočnosti dva obrady, jeden plnekatolícky a druhý, ktorý mlčí o katolíckych pravdách a podsúva omyly protestantskej a modernistickej matrice. V tomto má Bergoglio úplnú pravdu: ktokoľvek prijme Druhý vatikánsky koncil a jeho heretické rozvinutia,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Synodálne načúvanie

  Katolíckej cirkvi. Prinášať svoje postrehy a požiadavky sú pozvaní všetci. I padlí a nepraktizujúci katolíci, liberáli, modernisti, odpadlíci, ba i neveriaci. Teda okrem tradičných katolíkov, tí priestor nedostávajú. Tá dôvera je hodná obdivu. Veď...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/149-synodalne-nacuvanie
 • Kardinál Billot – integralista a bojovník proti modernizmu až do konca

  žijúci v príkladnej čistote a predovšetkým – stratiaci svoju kardinálsku hodnosť kvôli svojej striktnej vernosti k protimodernistickej politike Pia. X., ako aj kvôli snahe o presadzovanie autentickej renovácie katolíckeho kráľovstva vo Francúzsku, ktoré...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/128-kardinal-billot-integralista-a-bojovnik-proti-modernizmu-az-do-konca
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Takéto radikálne rozlišovanie medzi depozitom fidei a jeho verbálnou formuláciou, ako aj jeho spochybnenie, je modernistický manéver odsúdený tak svätým Piom X.[23], i pápežom Piom XII.[24] Prvý z nich popisuje modernistickú predstavu viery ako entity...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha

Výsledky 1 - 14 z 14
­