jednota je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Logo pápežskej návštevy v Kazachstane – čaro socialistických plagátov znovu oživené

  rotujú okolo slnka beztvarosti, stokrát obžuté a zvetrané, bezobsažné a abstraktné planéty pojmov, ako „bratstvo“, „mier“, „jednota“, „solidarita“, „dialóg“, „kráčanie“, „sprevádzanie“, „zdieľanie“, a samozrejme „láska“, sa denne valí na pomaly a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/151-logo-papezskej-navstevy-v-kazachstane-caro-socialistickych-plagatov-znovu-ozivene
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  a prímas, a André-Marie Charue (1898 - 1977), belgický biskup. A. M. Charue, biskup, zdôraznil v júni 1957, že existuje „jednota episkopátu ako jednota apoštolov v kolégiu dvanástich“. Predmetná formulácia „vlády Dvanástich“ mala veľký úspech na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  dobrý rozsudok. Musíme poslúchať Jeho príkazy a výstrahy, aby naše zásluhy mohli priniesť odmenu.(Sv. Cyprian z Kartága. Jednota Cirkvi, 15) Pavol spája spravodlivosť s vierou atká ich dokopy, vytvára z nich panciere pre pechotu, vyzbrojuje vojakov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Je dnešná synodalita pokračovaním Rímom odsúdenej diecéznej synody v Pistoji z r. 1786?

  ide o ‚zväzok jednoty‘: Veríte, že Cirkev nemá iné spôsoby, ako zabezpečiť jednotu? Veríte, že existuje hlboká a úprimná jednota uprostred nedostatku porozumenia, nevedomosti a ‚temnej noci‘ uctievania, ktorému chýba tvár a svetlo, aspoň pre tých, čo sú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/110-je-dnesna-synodalita-pokracovanim-rimom-odsudenej-dieceznej-synody-v-pistoji-z-r-1786
 • Traditionis custodes: „Choďte preč, rozpúšťam vás...“

  pochybnosť o „koncile“. Už to nie je, ako sa chápala doposiaľ, pochybnosť o niektorom článku božskej a katolíckej viery. A jednota Cirkvi je iba funkciou slepého pridržiavania sa „koncilu“. Pokiaľ niet pochýb o „koncile“, existuje jednota a Cirkev je v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/114-traditionis-custodes-chodte-prec-rozpustam-vas
 • Škola pokroková vychováva apačov a zločincov a bez Boha nevie dostatočne pripraviť ľudí k životu

  výchovu dietkam dávať môže len škola náboženská založená na viere v Boha. Toto je naše stanovisko, pre toto sa vystavuje Jednota katolíckych žien do boja za náboženskú školu, poneváč škola bezbožná škodí dieťaťu samému, škodí rodičovi, škodí spoločnosti...

  https://abc.tradi.sk/stat/70-skola-pokrokova-vychovava-apacov-a-zlocincov-a-bez-boha-nevie-dostatocne-pripravit-ludi-k-zivotu
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  láska snažiť vyhnúť sa závažným rozdielom a štiepeniu, ktoré môže byť zhojené? Rozdiely a delenie sú súčasťou tohto sveta. Jednota Cirkvi môže byť dosiahnutá jedine príkladom a neochvejnou vernosťou našej katolíckej viere. Láska začína lojalitou k...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  tých, ktorí by mali šíriť a popularizovať náuku, uvádzať ju do obehu. Toto šírenie tej istej pravdy po celom svete a jednota tej istej viery medzi najrozmanitejšími národmi je zázrakom, ktorý sám o sebe núti uznať, že Boh je so svojou Cirkvou. Vonkajšou...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • Škandál laickej koncelebrácie omše pokračuje: biskup o tom vedel, nebolo to prvý krát a veriaci to schvaľujú. Vidíme Cirkev budúcnosti?

  neustále posúvanie hraníc toho, čo je ešte akceptovateľné, ich tlačí čoraz bližšie k stavu, v ktorom zistia, že fiktívna jednota, sa stáva jednotou tých čo stoja nad priepasťou.

  https://abc.tradi.sk/cirkev/163-skandal-laickeho-sluzenia-omse-pokracuje-biskup-o-tom-vedel-nebolo-to-prvy-krat-a-veriaci-to-schvaluju-vidime-cirkev-buducnosti
 • Pápež v Kanade a obrady k Veľkej matke

  ktorú po koncile vidíme vo všetkých kútoch Cirkvi je chvályhodná, veď za jednotu svojich učeníkov sa modlil aj sám Pán. Tá jednota však má svoje limity. Zároveň treba pripomenúť, že je to práve Pán, Ježiš Kristus, ktorý rozdeľuje a keď opäť príde...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/102-papez-v-kanade-a-obrady-k-velkej-matke
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  Fide can.3 [12] dogma je božsky zjavená Pravda, predkladaná Magistériom aby bola ako taká verená [13] jej predmet, Boh, je jednota [14] jej predmet Boh, je plnosť pravdy [15] jej predmet Boh, je nemenný I. Analýza textov Druhého vatikánskeho koncilu V...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  oddeliť „podstatu“ a „vonkajšiu vrstvu“. III) Vyhlásenie jednoty ľudského pokolenia za skutočný cieľ Cirkvi, pričom taká jednota sa dokonca považuje za „potrebný základ“, aby sa „pozemské mesto“ mohlo stále viac podobať na „mesto Božie“: je...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  (na ktorých sa často zúčastňuj protestanti) tie doktríny, ktoré sú výlučne katolícke, napr. pápežstvo, viditeľná jednota Cirkvi,úcta k Panne Márií, úcta a príhovor svätých, skutočná prítomnosť Krista v Eucharistii atď. viditeľne absentujú. V skutočnosti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi

Výsledky 1 - 13 z 13
­