dogma je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život

  sa mohla čím úspešnejšie použiť v praktickom živote, najviac v homiletike. A dogmy jej nerobia nijakých ťažkostí. Lebo veď dogma sa môže naširoko rozviesť meditáciou a inými homiletickými prostriedkami, aby z nej organicky vyrástla kázeň, ktorá zachytí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/197-vyznam-dogiem-pre-nas-nabozensko-mravny-zivot
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  koncil najskôr musíme uviesť dvadsať princípov, ktoré tvoria katolícke chápanie pravdy, či už tieto princípy sú katolíckymi dogmami, alebo sú s týmito dogmami len úzko spojené. Je to potrebné preto, aby sa v ich kontexte ukázali princípy, proti ktorým...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Neomodernizmus - pravá tvár súčasnej katolíckej teológie

  pojmy nemajú žiaden význam, že sú to len prázdne zvuky. Krásny príklad vulgárnej neomodernistickej interpretácie je dogma, že mimo Cirkvi niet spásy (extra ecclesiam nulla salus). Neomodernisti hovoria, že formuláciu „niet spásy mimo Cirkev“ treba...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/167-neomodernizmus-prava-tvar-sucasnej-katolickej-teologie
 • Tradícia a živé Magistérium IV. - Identita zjavenej pravdy v rôznych vieroučných formulách, systematizácia a dogmatický rozvoj

  Písmom a vierou prvých kresťanov. Aby sme dôkladne pochopili identitu zjavenej pravdy, ako sa verila v prvých storočiach, s dogmami, ktoré dnes vyznávame, je potrebné dôkladne preštudovať proces dogmatického vyjadrenia v dejinách dogiem a teológie. Tu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/220-tradicia-a-zive-magisterium-iv-identita-zjavenej-pravdy-v-roznych-vieroucnych-formulach-systematizacia-a-dogmaticky-rozvoj
 • Aký je osud potratených detí

  je treba odlíšiť od pojmu Limbo patriarchov limbus patrum, kam zostúpil Kristus po svojej smrti. Limbo samotné nie je dogma (i.e., nie je de fide, ale len sententia certa, alebo dokonca doctrina catholica); je však odvodené z iných zjavených náuk, ktoré...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/270-aky-je-osud-potratenych-deti
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  Božieho, ale ide tu taktiež o náboženstvá, ktoré bez toho, aby Mu oponovali, Ho neuznávajú. Preto máte veľmi jasno a ste dogmatický v tejto otázke? Úplne dogmatický. Napríklad moslimovia majú veľmi odlišné chápanie Boha od toho nášho. Ich predstava Boha...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Omyly neokatolicizmu

  predchádzajúcej dogmy a doktríny. Nehanebne sa skrývajú za “vývoj doktríny” ako ho zmieňuje kardinál Newman a tvrdia, že dogma môže sa nejako vyvíjať v niečo odlišné a nové. Samozrejme nepripustia, že nová idea je naozaj nová, a ani oni a za posledných...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/286-omyly-neokatolicizmu
 • Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16).

  Professio fidei (tridentské vyznanie viery). Bola slávnostne definovaná na Prvom vatikánskom koncile (1869 - 1870), v dogmatickej konštitúcii Pastor Aeternus, zo dňa 18. júla 1870. Predmetná dogmatická konštitúcia potvrdila opätovne pravú a vlastnú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/284-progresivisti-spochybnuju-petrov-primat-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-16
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  pontifika. Tu sa kritici tradície nehanebne skrývajú za “vývoj doktríny”, ktorý spomínal kardinál Newman a tvrdia, že dogma sa môže nejako vyvíjať v niečo odlišné a nové. Samozrejme nepripúšťajú, že tá nová idea je naozaj nová, ale ani oni a za...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Pápež Pius XII. a znamenia krízy - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 2).

  modernizmu. Pápež Pius XII. a znamenia krízy Pápež Pius XII. viedol Cirkev aj vo Svätom roku, v ktorom bola vyhlásená dogma o Nanebovzatí Preblahoslavenej Panny Márie, dňa 1. novembra 1950. Milióny katolíkov celého sveta prijali s radosťou túto správu....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/178-papez-pius-xii-a-znamenia-krizy-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-2
 • Pútnik Absolútna - Léon Bloy

  sa deje v mlčaní a v meditácii. Et tenebrae erant super faciem abyssi. „Sme spasení len v nádeji“, hovorí sv. Pavol. Priam dogma nás ženie do hĺbky. Život je nám ustavične v sádzke a na vážke. Je križovaním bleskov, ktoré rúcajú zradu kvietizmu....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/218-putnik-absolutna-leon-bloy
 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  zjavenej pravdy a mimo Bibliu zjavené pravdy nejestvujú; Biblia je jediným pravidlom viery, ňou a iba ňou sa riešia všetky dogmatické otázky; iba Biblia je záväzný orgán. Tak to berú klasickí protestanti a moderní fundamentalisti. Liberálni protestanti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  tu pôsobil iný duch. II. Úlomky Ak sa pozrieme na prax vkladania svätej Hostie do ruky prijímajúceho, hneď nám napadne jedna dogma Cirkvi: Kristova eucharistická prítomnosť sa začína vo chvíli konsekrácie a trvá, kým existujú eucharistické spôsoby....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech

Výsledky 1 - 13 z 13
­