covid-19 je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Je použitie vakcín vyrobených z buniek násilne potratených detí menšie zlo než pandemické šírenie vírusu SARS-CoV-2?

  vakcín vyvinutých/vyrobených z buniek umelo potratených detí je menšie zlo, než pandemické šírenie vírusu SARS-CoV-2 ( COVID-19)[2]; že použitie vakcín z takýchto bunkových línií je len vzdialenou spoluprácou na potrate[3]; V nóte kardinál ešte...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/126-je-pouzitie-vakcin-vyrobenych-z-buniek-nasilne-potratenych-deti-mensie-zlo-nez-pandemicke-sirenie-virusu-sars-cov-2
 • Debata o očkovaní proti COVID-19: tri aspekty účasti na zle, učenie Magistéria a analýza predmetného zla

  Otázka očkovania proti Corona vírusu vakcínami, vyrobenými pomocou bunkových línií získaných z potratených plodov sa týka legitimity účasti na morálnom zle. Chceme tu prezentovať tri relevantné mravné znaky tejto účasti, úvahu o Magistériu a bližšiu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/119-debata-o-ockovani-proti-covid-19-tri-aspekty-ucasti-na-zle-ucenie-magisteria-a-analyza-predmetneho-zla
 • „Nóta o morálnosti používania niektorých vakcín proti COVID-19“ je morálny doublespeak

  o pár desaťročí neskôr satirou, ale realitou. Vatikánske vyhlásenie Kongregácie pre náuku viery o používaní vakcín proti Covid-19 je skvelým príkladom doublespeaku. Táto smernica sa volá „Nóta o morálnosti používania niektorých vakcín proti Covid 19“....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/118-nota-o-moralnosti-pouzivania-niektorych-vakcin-proti-covid-19-je-moralny-doublespeak
 • Vzdorujte propagande vyvolávajúcej strach

  Istý reprezentant mesta oslovil jeho a ďalších majiteľov firiem so žiadosťou, aby sa „zaviazali“ dodržiavať kvôli Covid-19 určité bezpečnostné odporúčania navrhované CDC a štátom New Hampshire. Tento chiropraktik sa ohradil a povedal predstaviteľovi...

  https://abc.tradi.sk/stat/66-vzdorujte-propagande-vyvolavajucej-strach
 • KBS & prijímanie do rúk: Dočasne či navždy?

  pravidlo prijímania do úst alebo do rúk, tam, kde je to schválené, prípadne len do úst, tam, kde iný spôsob pred ochorením Covid-19 schválený nebol,“ ozrejmil hovorca KBS... Aby sme to zhrnuli: KBS dovolením podávať prijímanie do rúk nemienila a zatiaľ...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/35-kbs-prijimanie-do-ruk-docasne-ci-navzdy
 • Prijímanie na ruku pod Tatrami – včera menšia úcta, dnes cnosť?

  už neplatí? Teraz, keď už aj tie najkonformnejšie kruhy začínajú tušiť a pomaly priznávať, že celý humbug okolo ochorenia covid-19 bol nafúknutý a pravdepodobne účelovo pripravený, s cieľom posunúť spoločnosť ďalej na ceste ku krajším sekulárnym...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/170-prijimanie-na-ruku-pod-tatrami-vcera-mala-ucta-dnes-cnost
 • COVID-19

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/covid-19
 • Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii

  Pápež František a Novus Ordo časť Katolíckej cirkvi tvoria kľúčový prvok v šialenej nehumánnej tyranii, ktorá teraz ovláda takmer celý západný svet (tj. Európu, Severnú Ameriku a Austráliu). Rezignácia cirkevných autorít na úlohu opozície proti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/172-cirkev-a-jej-spoluucast-na-pandemickej-tyranii
 • Svetlo na konci Covidu

  Tak či onak, pandémia v Spojených štátoch končí. V Európe to bude ešte chvíľu trvať. Nenechajte sa zmiasť nárastom počtu prípadov. Z kultúrneho a politického hľadiska sa zdá, že Spojené štáty nechávajú Covid za sebou a pozorujú ho v spätnom zrkadle. A...

  https://abc.tradi.sk/stat/72-svetlo-na-konci-covidu
 • Bola anglická kráľovná skutočne symbolom starých čias?

  Nehovoriac už ani o Alžbetinom súčasnom ekologicko-klimatickom nástupcovi, Karolovi III., propagátorovi vakcinácie proti covid-19 a kamarátovi rôznych pochybných „osobností“ typu Gatesa či Schwaba. Nie je nakoniec už aj on symbolom „starých dobrých...

  https://abc.tradi.sk/stat/168-bola-anglicka-kralovna-skutocne-symbolom-starych-cias
 • Súčasné európske vedenie a byrokracia nás vedú k tyranii

  aj v oblastiach sociálneho a ekonomického života občanov a firiem. Videli sme to počas mimoriadnej situácie okolo pandémie Covid-19 s jej odstránením slobody, zažívame to s vnucovaním ideologického environmentalizmu a jeho dôsledkov do nášho...

  https://abc.tradi.sk/stat/158-sucasne-europske-vedenie-a-byrokracia-nas-vedu-k-tyranii
 • Môžu katolíci „rozlišovať a vzdorovať“?

  ktorý obsahuje dnes dominujúce naratívy kultúrno-spoločensko-politických elít o otázkach, ako sú klimatické zmeny, COVID-19, migranti, islam, ekonomika, sexuálne menšiny atď asnaží sa marginalizovať tradičnú katolícku liturgiu a teológiu. Nie je to len...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/83-mozu-katolici-rozlisovat-a-vzdorovat

Výsledky 1 - 12 z 12
­