boj je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Uterák v ringu: Boj za slušné Novus Ordo je „stratou času“

  Denis Crouan je francúzsky zakladateľ a prezident (približne od roku 1988) organizácie Pro liturgia, ktorá propaguje a bojuje za „takú omšu, akú skutočne zamýšľal Druhý vatikánsky koncil“, teda s latinčinou, gregoránskym chorálom, ad orientem atď....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/60-uterak-v-ringu-boj-za-slusne-novus-ordo-je-stratou-casu
 • Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

  sa vyhlásil za nepriateľov štátu a poslal do vyhnanstva. Že to nebolo Cirkvi celkom na osoh, ukázaly vzápätí nasledujúce boje s ariánmi. Ťažisko ariánskej otázky sa presunulo na cisársky dvor a tá strana nadobúda vrchu, ktorej sa podarí získať cisára....

  https://abc.tradi.sk/stat/207-cirkev-a-stat-sv-jan-zlatousty-a-jeho-boj-za-nezavislost-cirkvi
 • Katolík ako gladiátor v aréne? Aká je mravná hodnota boxu a iných bojových športov?

  Diskusie o morálnosti boxu sa väčšinou odohrávajú v emocionálnej rovine. Tí, ktorí majú radi bojové športy a zápasenie, si myslia, že box je v poriadku; tí, ktorí nie, majú tendenciu považovať box za mravne zlý. Len veľmi málo teológov diskutuje túto...

  https://abc.tradi.sk/stat/144-katolik-ako-gladiator-v-arene-aka-je-mravna-hodnota-boxu-a-inych-bojovych-sportov
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  Cirkev bojujúca, t. j. pozemskí pravoverní veriaci katolíci, bojujúci proti nepriateľom večnej spásy, t. j. proti Satanovi, svetu a telu, Cirkev trpiaca, t. j. duše trpiace v očistci, a Cirkev víťazná, t. j. svätí v nebi, predstavujú jednu jedinú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

  rany v procese uzdravovania, ktoré nám niekedy spôsobujú utrpenie sú nám ponechané, hovorí svätý Tomáš, ako príležitosť na boj a zásluhy.[12] Toto hovorí svätý Pavol Rimanom: „Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/38-umrtvovanie-podla-apostola-pavla
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  od vývoja spoločnosti, keďže je nemenná. Sväté písmo nás učí, že tento svet je v moci zlého, (1 Jn 5, 19). Tento svet bojuje proti Bohu a proti JehoCirkvi prostredníctvom všetkých foriem pozemskej revolúcie. Skutočný katolík musí nevyhnutne bojovať...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  Preto má cenu ten list si aspoň v skratke pripomenúť, veď čím viac sa situácia v Cirkvi zhoršuje, tým väčší a urputnejší boj pekelných brán proti Krížu a Kristovi pozorujeme. Prečo? Môže vari Cirkev v stave v akom sa dnes nachádza ešte niečo dokázať?...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Sloboda a hmota

  násilím, aby nastúpilo cestu pokroku. To, čo liberalizmus očakával cynicky od akéhosi nemilosrdného prirodzeného výberu, od boja vyššieho evolučne druhu proti nižšiemu, od víťazstva tých, s evolučnou výhodou nad tými, ktorí ju nemajú, to marxizmus...

  https://abc.tradi.sk/stat/230-sloboda-a-hmota
 • Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“

  predsedkyni organizácie Valentine Sereniovej, ktorej hlavným koníčkom je, ako to už u mimovládnych súdružiek býva zvykom, boj za krásny nový svet, kde medzi ľuďmi nebudú vôbec žiadne rozdiely, od sociálnych, cez náboženské až po pohlavné. Táto osvietená...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/107-nech-zije-veda-dante-vivo-mladi-su-studiom-bozskej-komedie-nuteni-ocenovat-dielo-ktore-ociernuje-zidovsky-narod
 • Deformovanie liturgie a likvidácia breviára - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 10).

  k tejto téme začala rozvíjať sa aj v tlači a ovplyvňovala silne koncilové dianie. Jediná progresivistická schéma o liturgii a boj proti latinčine Stredoeurópska progresívna aliancia na koncile mohla byť spokojná. Dosiahla zmenu obsadenia 10 koncilových...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/275-deformovanie-liturgie-a-likvidacia-breviara-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-10
 • Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

  sexuálne problémy. Bol to presvedčený heterosexuál, to tu hneď a otvorene povedzme. Priťahovali ho ale manželky iných mužov a bojoval s tým. Tento boj zobrazil v opere Tannhäuser. Možno ju poznáte. Niekde uprostred je scéna, ktorá sa odohráva na mieste...

  https://abc.tradi.sk/stat/245-dionyzov-navrat-ako-hudba-zrodila-kulturnu-revoluciu-2
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  šelmu; klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?". A dostalatlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. A aj otvorila tlamu,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Pútnik Absolútna - Léon Bloy

  jasnosť je len podozrivým tichom pred búrkou. Naraz povstane človek, ako hlas volajúceho, ktorý sa posiela nato, aby prinášal boj a dával ľuďom meč do ruky. Takýto bol Léon Bloy. Jeho život sa míňal po desať rokov vo vysokých meditáciách o podobenstvách...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/218-putnik-absolutna-leon-bloy
 • Vrátime sa do arén?

  druhého beznádejné otroctvo. Apoštoli kresťanského náboženstva a apoštoli materializmu zviedli v poslednom storočí neľútostný boj o vládu nad ľudstvom. A kresťania prehrali. Boli vytlačení na perifériu a v úpornej snahenevyzerať hlúpo a nemoderne si...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)

  vysvetlil Bartolomejovi Longovi nesmierny význam tejto modlitby, ako aj kresťanského pôstu a Eucharistie pre duchovný rast a boj so zlom. Zásluhou tohto dominikána, sa Bartolomej Longo stal neskôr dominikánskym terciárom a veľkým ctiteľom Panny Márie a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/180-z-podrucia-diabla-k-panne-marii-pribeh-bl-bartolomea-longa-a-pompejskej-noveny-1-cast
 • Požehnanie Traditionis Custodes: Príležitosť zvoliť si katolícku vieru s väčšou vernosťou

  (Rimanom 8, 28). Aby sme odhalili a docenili skryté požehnania Traditionis Custodes, musíme ho vidieť v kontexte celkového boja o omšu a vieru, ktorý zúri od Druhého vatikánskeho koncilu. National Catholic Register priniesol vyjadrenie arcibiskupa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/82-pozehnanie-traditionis-custodes-prilezitost-zvolit-si-katolicku-vieru-s-vaecsou-vernostou
 • Spojenie konzervatívcov a mlčanie o pekle - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 18).

  obdobie koncilu bolo otvorené témou mariánskej otázky a prostredníctva Panny Márie. Konzervatívni konciloví otcovia prehrali boj o schému O Preblahoslavenej Panne Márii počas druhého zasadacieho obdobia koncilu. Táto schéma nebola prejednávaná...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/289-spojenie-konzervativcov-a-mlcanie-o-pekle-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-18
 • Protirímska strana a ekumenizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 17).

  „centrista“ a dosiahnuť svoje ciele. G. Philips konštatoval: „Vždy som usiloval sa dosiahnuť dohodu. Ľudia však uprednostňujú boj: to je chyba.“. G. Philips a jeho taktika bola účinná aj v súvislosti s diskusiou o Cirkvi na koncile. G. Philips navrhol...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/285-protirimska-strana-a-ekumenizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-17
 • Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16).

  L. J. Suenens, kardinál, povedal o predmetnom hlasovaní: „30. október 1963, je rozhodujúcim dátumom v dejinách Cirkvi. Boj Dvanástich je vyhraný.“. Progresivisti bojujú proti Rímskej kúrii Paul Marie Richaud (1887 - 1968), francúzsky kardinál, a Joseph...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/284-progresivisti-spochybnuju-petrov-primat-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-16
 • Cirkev putujúca a mariánsky minimalizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 15).

  Márii nebol udelený titul „Prostrednica“, ktorý označil ako „nevhodný, ba dokonca škodlivý“. Cirkev putujúca nahrádza Cirkev bojujúcu Gérard Philips (1899 - 1972), belgický teológ a kňaz, pôsobiaci na Teologickej fakulte v Leuvene, prepracoval novú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/283-cirkev-putujuca-a-mariansky-minimalizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-15

Výsledky 1 - 20 z 44
­