boj je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Uterák v ringu: Boj za slušné Novus Ordo je „stratou času“

  Denis Crouan je francúzsky zakladateľ a prezident (približne od roku 1988) organizácie Pro liturgia, ktorá propaguje a bojuje za „takú omšu, akú skutočne zamýšľal Druhý vatikánsky koncil“, teda s latinčinou, gregoránskym chorálom, ad orientem atď....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/60-uterak-v-ringu-boj-za-slusne-novus-ordo-je-stratou-casu
 • Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

  sa vyhlásil za nepriateľov štátu a poslal do vyhnanstva. Že to nebolo Cirkvi celkom na osoh, ukázaly vzápätí nasledujúce boje s ariánmi. Ťažisko ariánskej otázky sa presunulo na cisársky dvor a tá strana nadobúda vrchu, ktorej sa podarí získať cisára....

  https://abc.tradi.sk/stat/207-cirkev-a-stat-sv-jan-zlatousty-a-jeho-boj-za-nezavislost-cirkvi
 • Katolík ako gladiátor v aréne? Aká je mravná hodnota boxu a iných bojových športov?

  Diskusie o morálnosti boxu sa väčšinou odohrávajú v emocionálnej rovine. Tí, ktorí majú radi bojové športy a zápasenie, si myslia, že box je v poriadku; tí, ktorí nie, majú tendenciu považovať box za mravne zlý. Len veľmi málo teológov diskutuje túto...

  https://abc.tradi.sk/stat/144-katolik-ako-gladiator-v-arene-aka-je-mravna-hodnota-boxu-a-inych-bojovych-sportov
 • Tradičná Cirkev bojujúca a moderná Cirkev putujúca

  Cirkev bojujúca, t. j. pozemskí pravoverní veriaci katolíci, bojujúci proti nepriateľom večnej spásy, t. j. proti Satanovi, svetu a telu, Cirkev trpiaca, t. j. duše trpiace v očistci, a Cirkev víťazná, t. j. svätí v nebi, predstavujú jednu jedinú...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/165-tradicna-cirkev-bojujuca-a-moderna-cirkev-putujuca
 • Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

  rany v procese uzdravovania, ktoré nám niekedy spôsobujú utrpenie sú nám ponechané, hovorí svätý Tomáš, ako príležitosť na boj a zásluhy.[12] Toto hovorí svätý Pavol Rimanom: „Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukrižovaný, aby bolo hriešne telo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/38-umrtvovanie-podla-apostola-pavla
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  od vývoja spoločnosti, keďže je nemenná. Sväté písmo nás učí, že tento svet je v moci zlého, (1 Jn 5, 19). Tento svet bojuje proti Bohu a proti JehoCirkvi prostredníctvom všetkých foriem pozemskej revolúcie. Skutočný katolík musí nevyhnutne bojovať...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  Preto má cenu ten list si aspoň v skratke pripomenúť, veď čím viac sa situácia v Cirkvi zhoršuje, tým väčší a urputnejší boj pekelných brán proti Krížu a Kristovi pozorujeme. Prečo? Môže vari Cirkev v stave v akom sa dnes nachádza ešte niečo dokázať?...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Sloboda a hmota

  násilím, aby nastúpilo cestu pokroku. To, čo liberalizmus očakával cynicky od akéhosi nemilosrdného prirodzeného výberu, od boja vyššieho evolučne druhu proti nižšiemu, od víťazstva tých, s evolučnou výhodou nad tými, ktorí ju nemajú, to marxizmus...

  https://abc.tradi.sk/stat/230-sloboda-a-hmota
 • Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“

  predsedkyni organizácie Valentine Sereniovej, ktorej hlavným koníčkom je, ako to už u mimovládnych súdružiek býva zvykom, boj za krásny nový svet, kde medzi ľuďmi nebudú vôbec žiadne rozdiely, od sociálnych, cez náboženské až po pohlavné. Táto osvietená...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/107-nech-zije-veda-dante-vivo-mladi-su-studiom-bozskej-komedie-nuteni-ocenovat-dielo-ktore-ociernuje-zidovsky-narod
 • Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

  sexuálne problémy. Bol to presvedčený heterosexuál, to tu hneď a otvorene povedzme. Priťahovali ho ale manželky iných mužov a bojoval s tým. Tento boj zobrazil v opere Tannhäuser. Možno ju poznáte. Niekde uprostred je scéna, ktorá sa odohráva na mieste...

  https://abc.tradi.sk/stat/245-dionyzov-navrat-ako-hudba-zrodila-kulturnu-revoluciu-2
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  šelmu; klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?". A dostalatlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. A aj otvorila tlamu,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Pútnik Absolútna - Léon Bloy

  jasnosť je len podozrivým tichom pred búrkou. Naraz povstane človek, ako hlas volajúceho, ktorý sa posiela nato, aby prinášal boj a dával ľuďom meč do ruky. Takýto bol Léon Bloy. Jeho život sa míňal po desať rokov vo vysokých meditáciách o podobenstvách...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/218-putnik-absolutna-leon-bloy
 • Vrátime sa do arén?

  druhého beznádejné otroctvo. Apoštoli kresťanského náboženstva a apoštoli materializmu zviedli v poslednom storočí neľútostný boj o vládu nad ľudstvom. A kresťania prehrali. Boli vytlačení na perifériu a v úpornej snahenevyzerať hlúpo a nemoderne si...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)

  vysvetlil Bartolomejovi Longovi nesmierny význam tejto modlitby, ako aj kresťanského pôstu a Eucharistie pre duchovný rast a boj so zlom. Zásluhou tohto dominikána, sa Bartolomej Longo stal neskôr dominikánskym terciárom a veľkým ctiteľom Panny Márie a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/180-z-podrucia-diabla-k-panne-marii-pribeh-bl-bartolomea-longa-a-pompejskej-noveny-1-cast
 • Požehnanie Traditionis Custodes: Príležitosť zvoliť si katolícku vieru s väčšou vernosťou

  (Rimanom 8, 28). Aby sme odhalili a docenili skryté požehnania Traditionis Custodes, musíme ho vidieť v kontexte celkového boja o omšu a vieru, ktorý zúri od Druhého vatikánskeho koncilu. National Catholic Register priniesol vyjadrenie arcibiskupa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/82-pozehnanie-traditionis-custodes-prilezitost-zvolit-si-katolicku-vieru-s-vaecsou-vernostou
 • Antikrist a vláda pápeža Františka

  Svet Krista a jeho učeníkov nevyhnutne nenávidí a vedie proti nim neustálu a stále intenzívnejšiu vojnu, až kým posledný boj medzi Kristom a Antikristom všetko neukončí. Ale nie je ťažké prijať tento zoznam nevyhnutných ziel, ktoré ohrozujú kresťanský...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/265-antikrist-a-vlada-papeza-frantiska
 • Trójsky kôň populačnej kontroly vo Vatikáne 

  Bonino je stelesnením toho, čo talianska hierarchia, až na hŕstku výnimiek, považuje za ideálneho politika. Jej agresívny boj za potraty je vnímaný ako drobný prehrešok, (a už vlastne mŕtvu vec, keď teraz Taliansko "upravilo" potratové zákony), niečo,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/260-trojsky-kon-populacnej-kontroly-vo-vatikane
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  koncile. Problémy neboli s protestantskými komunitami a anglikánmi, ale ťažkosti vznikli najmä s ortodoxnými spoločenstvami. Boj o katolícku liturgiu pred koncilom Gaetano Cicognani (1881 - 1962), taliansky kardinál, prefekt Kongregácie pre obrady,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Svätá Johanna Františka de Chantal, svätica ktorá sa pre Krista vzdala všetkého

  a môže sa nakaziť rovnako ako nešťastnica, rozhodne, no mierne im odpovedala: “Choďte odo mňa a aj z tejto miestnosti, ak sa bojíte. Ale odpovedzte mi na otázku - Čo by o mne povedal Náš Spasiteľ Ježiš Kristus v deň súdu, keby som ho teraz v osobe tejto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/257-svaeta-johanna-frantiska-de-chantal-svaetica-ktora-sa-pre-krista-vzdala-vsetkeho
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  en culpis quotidianis, et in peccatis mortalibus praeservemur’ (Conc. Trent, sess.13, ch.2), spočíva v tom, že nám dáva silu bojovať proti hriechu. Život kresťana, ktorý nasleduje Krista je boj proti diablovi, svetu a telu. (Pius XII. prejav k...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit

Výsledky 1 - 20 z 38
­