Keď Giovanni Papini písal svoju knihu Dante vivo (Dante živý), v snahe poukázať na stálu aktuálnosť diela velikána stredovekej krásnej spisby, netušil, že Dante je živý až moc. Aspoň podľa organizácie s podivným (na Taliansko) menom Gherush 92, ktorá má status zvláštneho poradného orgánu Ekonomickej a sociálnej rady OSN. Hlavne Božská komédia nedá spávať predsedkyni organizácie Valentine Sereniovej, ktorej hlavným koníčkom je, ako to už u mimovládnych súdružiek býva zvykom, boj za krásny nový svet, kde medzi ľuďmi nebudú vôbec žiadne rozdiely, od sociálnych, cez náboženské až po pohlavné. Táto osvietená osoba nás takto, uprostred marca, varuje:

„Mladí ľudia sú štúdiom Božskej komédie bez potrebných filtrov a vysvetlení nútení (sic!) oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ a osvojujú si jeho antisemitský obsah.“

Novinám Coriere della Sera ďalej žalovala, že zvrhlý Dante používa na označenie Židov pejoratívny termín „judášski Židia“. To však je len čerešnička na torte, resp. na hore Danteho opovážlivostí. Inde v knihe ohovára Mohameda a islám, či dokonca úbohých homosexuálnych revolucionárov stredovekej morálky, ktorí musia v Dantem popísanom Pekle bez prestania behať pod ohnivým dažďom. Skrátka súdružka má vo veci jasno:

„...obsah Božskej komédie je rasistický, antiislamský a antisemitský. Kniha prispieva, dnes ako aj v minulosti, k šíreniu falošných obvinení, ktoré stáli život milióny ľudí. Žiadame preto, aby bola Božská komédia vymazaná zo zoznamu školských programov ministerstva.“

Takže už sa nám to začína črtať. Ak je Danteho Božská komédia netolerantná, na rozdiel od koránu a talmudu samozrejme, tak potom aká môže byť kniha, ktorá túto tmársku spúšť inšpirovala? Ano, reč je o tej nanajvýš netolerantnej knihe nazývanej Nový zákon, kde sú Židia, pohania ako aj „súložníci mužov“ rôznym spôsobom tupení a osočovaní. Ak treba bojovať proti Božskej komédii, tak o to skôr proti jej podnetu. A už sa nám hneď tie snahy budovateľov krajších zajtrajškov nezdajú také náhodilé. Že to nepôjde? Ale, ale; a kto to začínal rozvodmi a končí pri sodomitských sobášoch?

Či len bolo veselo, keď Cirkev v 19. storočí varovala, že rozvody odštartujú lavínu morálnej degenerácie. Aká degenerácia, prosím vás, pár stredostavovských párov sa rozvedie a je to, dedina a malomesto zostanú neporušené! A už nám zrazu tá dedinka hnije, močovku zo statkov (ktoré zanikli) vystriedala močovka morálna; malomesto sa rozkladá ako rozháraný kocúr zjari prejdený autobusom. Všetko má svoje začiatky a konce. Salámková metóda murárov a budovateľov slávi triumf. Pomaličky, tolerantne až na dno žumpy. A podobne aj s tou fašizoidnou bibliotékou. Pomaličky, bezbolestne... Jedného dňa zistíme, že sv. Ján Evanjelista bol v duchu teórií ctihodného sira Karla Poppera, nepriateľom voľnosti, rovnosti a bratstva, nuž a treba s tým dačo robiť. Súdružka Sereniová už bude vedieť čo.


 Vyšlo ako súčasť Fragmentov z doby moru 1/2012.

Súvisiace články:

Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska
Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska 20. 01. 2023
Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J. S. Bacha a G. F. Händela
Giovanni Battista Pescetti, katolícky skladateľ v tieni J. S. Bacha a G. F. Händela 27. 11. 2022
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4).
Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Židom. (Časť 4). 04. 05. 2023
Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet?
Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet? 01. 03. 2022
„Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22, 14) – Na koho sa vzťahuje tento verš?
„Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“ (Mt 22, 14) – Na koho sa vzťahuje tento verš? 12. 08. 2022
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa
Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa 07. 08. 2022
Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni pátra Pia
Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni pátra Pia 30. 07. 2022
Svätý Kajetán z Thienne (1480-1547)
Svätý Kajetán z Thienne (1480-1547) 11. 08. 2022
Aktívna účasť na omši. Po novom: vo vode a s nafukovačkou ako oltárom
Aktívna účasť na omši. Po novom: vo vode a s nafukovačkou ako oltárom 29. 07. 2022
Je dnešná synodalita pokračovaním Rímom odsúdenej diecéznej synody v Pistoji z r. 1786?
Je dnešná synodalita pokračovaním Rímom odsúdenej diecéznej synody v Pistoji z r. 1786? 26. 10. 2021

Z archívu:

Už niet oltára

z dňa 26. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Môže byť pápež zlý?

z dňa 12. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Kríza

z dňa 23. január 2023 v rubrike Cirkev Čítaj viac

Vrátime sa do arén?

z dňa 12. október 2022 v rubrike Cirkev Čítaj viac
­