aggiornamento je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  nie v chápaní a sprostredkovaní náuky Cirkvi, ale skrze ňu zmeniť dejiny. Páter J. W. O'Malley SJ uvádza, že termín aggiornamento, podľa ktorého sväté náuky majú sa prispôsobiť ľuďom, a nie ľudia majú sa prispôsobiť svätým náukám, prevracia na hlavu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Neomodernizmus - pravá tvár súčasnej katolíckej teológie

  a novej, pokoncilnej katechézy, hoci len zriedka si odkryje a ukáže svoju škaredú tvár. Spomeňte na koncilný leitmotív : aggiornamento – zdnešnenie. Vari to je niečo iné ako eufemizmus preneomodernizmus? Na tejto úrovni sa ale málokto unúva s...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/167-neomodernizmus-prava-tvar-sucasnej-katolickej-teologie
 • Benedikt XVI. skutočne nikdy nebol, nie je a pravdepodobne už ani nikdy nebude konzervatívcom

  Vymýšľajú sa stále nové pojmy ako „nová evanjelizácia“, „hermeneutika kontinuity“, ktoré majú prekryť zlyhanie pojmov „aggiornamento“ a „nové Turíce“. Vyprázdňovanie Cirkvi pokračuje, pretože tam kde sa neprihliada ku Kristovmu doporučeniu: „Hľadajte...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/91-benedikt-xvi-skutocne-nikdy-nebol-nie-je-a-pravdepodobne-uz-ani-nikdy-nebude-konzervativcom
 • Konferencia vo Fulde a moderátori koncilu - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 14).

  prinieslo určité sklamanie prítomným poslucháčom. Predmetný prístup bol znamením nového smeru jeho pontifikátu, v duchu aggiornamento, resp. aktualizácie. Mnoho kardinálov bolo prekvapených a šokovaných jeho zámerom pozvať na koncil aj katolíckych...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/282-konferencia-vo-fulde-a-moderatori-koncilu-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-14
 • Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii

  S cieľom presadiť svoju víziu cirkvi, ktorá viac zodpovedá modernému svetu, cirkvi, ktorá bude „zdnešnená“ (aggiornamento), v roku 1961 Ján XXIII. zvolal Druhý vatikánsky koncil, udalosť, ktorá mala zmeniť Katolícku cirkev na nepoznanie. Povedať, že...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/172-cirkev-a-jej-spoluucast-na-pandemickej-tyranii

Výsledky 1 - 5 z 5
­