byzancia je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

    Treba si živo sprítomniť všetky tie roky úzkosti a mučenia prvých troch storočí, aby sme mohli plne zhodnotiť význam reškriptov Konštantína Veľkého, ktorými zaručil kresťanstvu slobodu jestvovania, kultu a rovnoprávnosť s pohanstvom. Tak sa zdá, že ani...

    https://abc.tradi.sk/stat/207-cirkev-a-stat-sv-jan-zlatousty-a-jeho-boj-za-nezavislost-cirkvi
  • Starodávny Nessebar - pamätník zašlej slávy Byzancie

    Balkánsky polostrov je tak posiaty pamätníkmi zašlých čias, že aj v odľahlejších a z historického hľadiska menej významných lokalitách, môžu návštevníci nájsť architektonické a historické poklady, s akými sa na severe Európy stretávame v takom počte a...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/169-starodavny-nessebar-pamaetnik-zaslej-slavy-byzancie

Výsledky 1 - 2 z 2
­