boj je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Justičná vražda. (Časť 6).

  záujme víťazných vojnových síl, ktoré zmocnili sa vlády nad Slovenskom. Sovietsky zväz vnímal Dr. Jozefa Tisa ako katolíckeho bojovníka proti komunizmu, ktorý odmietol sovietsku ponuku na svoju spoluprácu pri zavádzaní sovietskeho komunistického systému...

  https://abc.tradi.sk/narod/278-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-justicna-vrazda-cast-6
 • Antikrist a vláda pápeža Františka

  Svet Krista a jeho učeníkov nevyhnutne nenávidí a vedie proti nim neustálu a stále intenzívnejšiu vojnu, až kým posledný boj medzi Kristom a Antikristom všetko neukončí. Ale nie je ťažké prijať tento zoznam nevyhnutných ziel, ktoré ohrozujú kresťanský...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/265-antikrist-a-vlada-papeza-frantiska
 • Trójsky kôň populačnej kontroly vo Vatikáne 

  Bonino je stelesnením toho, čo talianska hierarchia, až na hŕstku výnimiek, považuje za ideálneho politika. Jej agresívny boj za potraty je vnímaný ako drobný prehrešok, (a už vlastne mŕtvu vec, keď teraz Taliansko "upravilo" potratové zákony), niečo,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/260-trojsky-kon-populacnej-kontroly-vo-vatikane
 • Progresivisti vyhlasujú vojnu pred koncilom - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 7).

  koncile. Problémy neboli s protestantskými komunitami a anglikánmi, ale ťažkosti vznikli najmä s ortodoxnými spoločenstvami. Boj o katolícku liturgiu pred koncilom Gaetano Cicognani (1881 - 1962), taliansky kardinál, prefekt Kongregácie pre obrady,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/258-progresivisti-vyhlasuju-vojnu-pred-koncilom-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-7
 • Svätá Johanna Františka de Chantal, svätica ktorá sa pre Krista vzdala všetkého

  a môže sa nakaziť rovnako ako nešťastnica, rozhodne, no mierne im odpovedala: “Choďte odo mňa a aj z tejto miestnosti, ak sa bojíte. Ale odpovedzte mi na otázku - Čo by o mne povedal Náš Spasiteľ Ježiš Kristus v deň súdu, keby som ho teraz v osobe tejto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/257-svaeta-johanna-frantiska-de-chantal-svaetica-ktora-sa-pre-krista-vzdala-vsetkeho
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  en culpis quotidianis, et in peccatis mortalibus praeservemur’ (Conc. Trent, sess.13, ch.2), spočíva v tom, že nám dáva silu bojovať proti hriechu. Život kresťana, ktorý nasleduje Krista je boj proti diablovi, svetu a telu. (Pius XII. prejav k...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Mimo Cirkvi niet spásy

  osobnosti vôbec, ale len natoľko, nakoľko sú zástupcami a svedkami nejakej proticirkevnej idey. Tam, kde sa zrážajú idey, kde bojuje pravda proti bludu, zjavenie proti ľudskej namyslenosti, tam niet pokročenia v ústrety, tam niet ohľadov. Keby Kristus...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/253-mimo-cirkvi-niet-spasy
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  a nestavajú sa im na odpor. Ďalší príslušníci kléru revolúciu milujú ako ideálny princíp, šíria ju, spolupracujú s ňou, bojujú proti protivníkom revolúcie, očierňujú ich, a bránia im vapoštoláte. Mnohí pastieri mlčia. (... ). Podľa môjho skromného...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  ktoré budú nasledovať v častiach za sebou, prinesú rozprávanie o protichodných silách v Cirkvi, ktoré stretli sa v ťažkom boji na zmienenom koncile. Neľútostný koncilový súboj bol vyvrcholením dlhodobých príprav predstaviteľov takého chápania Cirkvi,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Cirkev otvorená pre každého?

  prídu na myseľ, sú Joe Biden a Nancy Pelosi. Vyzerá to, že obaja sú hrdí na svoj pro-potratový postoj a obaja svoj horlivý boj za potraty medzi časom ešte zintenzívnili. A obaja sa môžu odvolať na ústretové gestá pápeža Františka, ktoré naznačujú, že...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/191-cirkev-pre-kazdeho
 • Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu

  tendencii vracať sa k zvykom, ktoré boli ľuďom tak drahé. Svätý Klement Alexandrijský spomína, že bol nútený pustiť sa do boja proti „hudbe modiel“ s tým najväčším úsilím. V spise Učiteľ hovorí: „Lebo ak si ľudia vypĺňajú čas píšťalami, gitarami, chórmi...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/179-konflikt-ranneho-krestanstva-s-pohanskou-hudbou-v-bohosluzbe-a-zavislost-izraelskej-liturgie-na-egyptskych-obradoch
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  ktorý sa organicky vyvíjal v priebehu stáročí a prispôsoboval svoj imunitný systém – ak to takto môžeme vyjadriť – tak, aby bojoval proti vírusom každej doby. Veriť v možnosť obnovenia pôvodnej jednoduchosti pri dospelom tele, prinútiť ho vrátiť sa do...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  sme videli, na strachu a pragmatickom kajaní sa liberálnej mašinérie voči „dezolátom“, že pred našimi očami prebieha skutočný boj o moc, ktorý ako vždy môže prerásť do brutality a hnevu. Videli sme zároveň, ako pružne a okamžite chápu liberáli to, čo v...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Starodávny Nessebar - pamätník zašlej slávy Byzancie

  byzantské baziliky, sídlila tu byzantská vojenská posádka a flotila. V neskoršom období sa stalo mesto centrom byzantského boja proti Bulharom. V roku 812 však Bulhari na hlavu porazili Byzantíncov a Nessebar obsadili. V 9.storočí už bolo v okolí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/169-starodavny-nessebar-pamaetnik-zaslej-slavy-byzancie
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  k Pánu Bohu na zemi? — Neslobodno zabudnúť na charakter lásky k Pánu Bohu tu na zemi. Podstatnou známkou tejto čnosti je bojovnosť. Až v nebi bude víťaznou. Dokiaľ žijeme, získava „zásluhy“. Odmenu dostane až na druhom svete. Kým sme v smrteľnom tele,...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Akú tradíciu chceme: celú, alebo len liturgické spestrenie?

  alebo hneď aj „ za KBS“; ako sa to práve hodilo spriazneným médiám interpretovať. Rozhorel sa zároveň ideologicko-mediálny boj (podozrivo ladiaci s tými najliberálnejšími hlasmi sekulárneho spektra) proti odporcom očkovania, prijímania na ruku a iným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/101-aku-tradiciu-chceme-celu-alebo-len-liturgicke-spestrenie
 • Súčasné európske vedenie a byrokracia nás vedú k tyranii

  centralizmus, homologizujúca štandardizácia. V posledných rokoch sme pozorovali, ako masívne a krok za krokom Európa bojovala proti ľudskému životu, prirodzenej rodine, kresťanským tradíciám a kultúram jednotlivých krajín i celého kontinentu. Momentálne...

  https://abc.tradi.sk/stat/158-sucasne-europske-vedenie-a-byrokracia-nas-vedu-k-tyranii
 • Nové hry globalistov a pozícia katolíkov v nich

  a svet západného liberalizmu, taký sebaistý a veriaci vo svoje misijné novopohanské poslanie na planéte i vo vesmíre (v boji proti ďalším formám novopohanstva a samozrejme proti kresťanstvu), sa začal potácať zo dňa na deň v stále vajatavejších a...

  https://abc.tradi.sk/stat/86-nove-hry-globalistov-a-pozicia-katolikov-v-nich
 • Kardinál Billot – integralista a bojovník proti modernizmu až do konca

  pravovernosti. Navyše, a to je dôležité, morálne natoľko silné a nekompromisné, že boli ochotné za svoju vernosť myšlienke boja proti modernému úpadku v Cirkvi a spoločnosti, prinášať obete. Meno kardinála Billota sa minulý rok objavilo v bežných...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/128-kardinal-billot-integralista-a-bojovnik-proti-modernizmu-az-do-konca
 • „Vaše rozkazy nech sú triezve, jasné a láskavé!“ Druhý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  naše schopnosti, naše vlastnosti, šľachetnosť nášho smýšľania, vznešenosť našich túžob. A čím vyššie si nás cení, tým väčšmi bojuje proti nám, tým väčšmi nás chce zničiť, lebo sme stúpencami veci, ktorú nenávidí. Vstred najväčšej nespravodlivosti naše...

  https://abc.tradi.sk/rodina/129-vase-rozkazy-nech-su-triezve-jasne-a-laskave-druhy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy

Výsledky 21 - 40 z 44
­