boj je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  en culpis quotidianis, et in peccatis mortalibus praeservemur’ (Conc. Trent, sess.13, ch.2), spočíva v tom, že nám dáva silu bojovať proti hriechu. Život kresťana, ktorý nasleduje Krista je boj proti diablovi, svetu a telu. (Pius XII. prejav k...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Mimo Cirkvi niet spásy

  osobnosti vôbec, ale len natoľko, nakoľko sú zástupcami a svedkami nejakej proticirkevnej idey. Tam, kde sa zrážajú idey, kde bojuje pravda proti bludu, zjavenie proti ľudskej namyslenosti, tam niet pokročenia v ústrety, tam niet ohľadov. Keby Kristus...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/253-mimo-cirkvi-niet-spasy
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  a nestavajú sa im na odpor. Ďalší príslušníci kléru revolúciu milujú ako ideálny princíp, šíria ju, spolupracujú s ňou, bojujú proti protivníkom revolúcie, očierňujú ich, a bránia im vapoštoláte. Mnohí pastieri mlčia. (... ). Podľa môjho skromného...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  ktoré budú nasledovať v častiach za sebou, prinesú rozprávanie o protichodných silách v Cirkvi, ktoré stretli sa v ťažkom boji na zmienenom koncile. Neľútostný koncilový súboj bol vyvrcholením dlhodobých príprav predstaviteľov takého chápania Cirkvi,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Cirkev otvorená pre každého?

  prídu na myseľ, sú Joe Biden a Nancy Pelosi. Vyzerá to, že obaja sú hrdí na svoj pro-potratový postoj a obaja svoj horlivý boj za potraty medzi časom ešte zintenzívnili. A obaja sa môžu odvolať na ústretové gestá pápeža Františka, ktoré naznačujú, že...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/191-cirkev-pre-kazdeho
 • Konflikt ranného kresťanstva s pohanskou hudbou v bohoslužbe a vplyv egyptských obradov na izraelitskú liturgiu

  tendencii vracať sa k zvykom, ktoré boli ľuďom tak drahé. Svätý Klement Alexandrijský spomína, že bol nútený pustiť sa do boja proti „hudbe modiel“ s tým najväčším úsilím. V spise Učiteľ hovorí: „Lebo ak si ľudia vypĺňajú čas píšťalami, gitarami, chórmi...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/179-konflikt-ranneho-krestanstva-s-pohanskou-hudbou-v-bohosluzbe-a-zavislost-izraelskej-liturgie-na-egyptskych-obradoch
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  ktorý sa organicky vyvíjal v priebehu stáročí a prispôsoboval svoj imunitný systém – ak to takto môžeme vyjadriť – tak, aby bojoval proti vírusom každej doby. Veriť v možnosť obnovenia pôvodnej jednoduchosti pri dospelom tele, prinútiť ho vrátiť sa do...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  sme videli, na strachu a pragmatickom kajaní sa liberálnej mašinérie voči „dezolátom“, že pred našimi očami prebieha skutočný boj o moc, ktorý ako vždy môže prerásť do brutality a hnevu. Videli sme zároveň, ako pružne a okamžite chápu liberáli to, čo v...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Starodávny Nessebar - pamätník zašlej slávy Byzancie

  byzantské baziliky, sídlila tu byzantská vojenská posádka a flotila. V neskoršom období sa stalo mesto centrom byzantského boja proti Bulharom. V roku 812 však Bulhari na hlavu porazili Byzantíncov a Nessebar obsadili. V 9.storočí už bolo v okolí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/169-starodavny-nessebar-pamaetnik-zaslej-slavy-byzancie
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  k Pánu Bohu na zemi? — Neslobodno zabudnúť na charakter lásky k Pánu Bohu tu na zemi. Podstatnou známkou tejto čnosti je bojovnosť. Až v nebi bude víťaznou. Dokiaľ žijeme, získava „zásluhy“. Odmenu dostane až na druhom svete. Kým sme v smrteľnom tele,...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Akú tradíciu chceme: celú, alebo len liturgické spestrenie?

  alebo hneď aj „ za KBS“; ako sa to práve hodilo spriazneným médiám interpretovať. Rozhorel sa zároveň ideologicko-mediálny boj (podozrivo ladiaci s tými najliberálnejšími hlasmi sekulárneho spektra) proti odporcom očkovania, prijímania na ruku a iným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/101-aku-tradiciu-chceme-celu-alebo-len-liturgicke-spestrenie
 • Súčasné európske vedenie a byrokracia nás vedú k tyranii

  centralizmus, homologizujúca štandardizácia. V posledných rokoch sme pozorovali, ako masívne a krok za krokom Európa bojovala proti ľudskému životu, prirodzenej rodine, kresťanským tradíciám a kultúram jednotlivých krajín i celého kontinentu. Momentálne...

  https://abc.tradi.sk/stat/158-sucasne-europske-vedenie-a-byrokracia-nas-vedu-k-tyranii
 • Nové hry globalistov a pozícia katolíkov v nich

  a svet západného liberalizmu, taký sebaistý a veriaci vo svoje misijné novopohanské poslanie na planéte i vo vesmíre (v boji proti ďalším formám novopohanstva a samozrejme proti kresťanstvu), sa začal potácať zo dňa na deň v stále vajatavejších a...

  https://abc.tradi.sk/stat/86-nove-hry-globalistov-a-pozicia-katolikov-v-nich
 • Kardinál Billot – integralista a bojovník proti modernizmu až do konca

  pravovernosti. Navyše, a to je dôležité, morálne natoľko silné a nekompromisné, že boli ochotné za svoju vernosť myšlienke boja proti modernému úpadku v Cirkvi a spoločnosti, prinášať obete. Meno kardinála Billota sa minulý rok objavilo v bežných...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/128-kardinal-billot-integralista-a-bojovnik-proti-modernizmu-az-do-konca
 • „Vaše rozkazy nech sú triezve, jasné a láskavé!“ Druhý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  naše schopnosti, naše vlastnosti, šľachetnosť nášho smýšľania, vznešenosť našich túžob. A čím vyššie si nás cení, tým väčšmi bojuje proti nám, tým väčšmi nás chce zničiť, lebo sme stúpencami veci, ktorú nenávidí. Vstred najväčšej nespravodlivosti naše...

  https://abc.tradi.sk/rodina/129-vase-rozkazy-nech-su-triezve-jasne-a-laskave-druhy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  duší. RC: A takto sa zrodil MJCF. CM: V septembri 1967. Mal som 18 rokov a bol som absolútne presvedčený, že najdôležitejším bojom je boj za Cirkev. Hnutie sa veľmi rýchlo, ako požiar, rozšírilo do všetkých oblastí Francúzska a priťahovalo stovky...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique
 • Kresťanská náuka o najvyššom dobre a zle

  prírody, lebo len po nich býva uvedená náukou, keď si nárokuje vrchol medzi ľudskými dobrami, čo iného robí, ak nie ustavičný boj s neresťami nie vonkajšími, ale vnútornými, a nie s cudzími,ale so svojimi vlastnými? Najmä tá čnosť, ktorá sa po grécky...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/74-krestanska-nauka-o-najvyssom-dobre-a-zle
 • Jezuliatko je stálym očakávaním národov

  optimizme, keď pokladal svet za tak dobrý, že by lepší ani nemohol byť. Dnes už vieme, že vo svete je úžasný existenčný boj, nielen o život, ale o každý výkon, každý výsledok. Vo svete človeka jestvuje metafyzická trhlina, cez ktorútreba prebiť všetko,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/78-jezuliatko-je-stalym-ocakavanim-narodov
 • Škola pokroková vychováva apačov a zločincov a bez Boha nevie dostatočne pripraviť ľudí k životu

  organizáciách zaoberáme s touto otázkou a vystupujeme verejne a dôverne za vyučovanie náboženstva v školách, pracujeme a či bojujeme teda za to, aby Cirkev plniť mohla a musela svoju povinnosť. My Cirkev a kňazstvo prinútiť chceme teda k práci, k obetám...

  https://abc.tradi.sk/stat/70-skola-pokrokova-vychovava-apacov-a-zlocincov-a-bez-boha-nevie-dostatocne-pripravit-ludi-k-zivotu

Výsledky 21 - 39 z 39
­