tradicionalizmus je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

    Tradičný katolík všeobecne je vnímaný ako človek, ktorý má radšej tradičné formy katolíckych liturgických obradov, než tie, ktoré boli zavedené po Druhom vatikánskom koncile (1962 - 1965). Takéto chápanie vyvoláva predstavy o tradičných katolíkoch, ako...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
  • Je dnešná synodalita pokračovaním Rímom odsúdenej diecéznej synody v Pistoji z r. 1786?

    Ak objasnenie historických súvislostí môže prispieť k odhaleniu koreňov dnešnej krízy, potom ducha súčasnej liturgickej revolúcie možno pochopiť len ak nezačneme obrodným ultramontánnym tradicionalizmom Doma Guerangera, ale revolúciou, sčasti...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/110-je-dnesna-synodalita-pokracovanim-rimom-odsudenej-dieceznej-synody-v-pistoji-z-r-1786

Výsledky 1 - 2 z 2
­