telo je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  eucharistie na ruku niekoľko krát odsúdili a až do nedávna to bolo považované za nesprávny spôsob, ako prijímať Božie Telo. Stáročia sa za jediný správny spôsob považovalo prijímanie na kolenách a do úst. Za pontifikátu JPII však došlo k istým ústupkom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  tú smutnú úlohu, pomáhať milovanej osobe v posledných chvíľach? A keď dotyčný zomrie, my ďalej trpíme, pozeráme na jeho telo, strnulé, nehybné, no stále milované... Ale smrť je krutá, pretože jej nestačí len zobrať život. Ak mŕtve telo včas nepochováme,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Svätokrádežné prijímanie Božieho Tela

  Svätokrádežné prijímanie je prijímanie v stave smrteľného hriechu. Človek v takom prípade je vinný tým, že nerozpoznáva Telo a Krv Pána a je a pije sám sebe na odsúdenie. Aspoň tak hovorí svätý Pavol, ktorému chýba veľa z pastoračnej obozretnosti a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/40-svatokradezne-prijimanie-bozieho-tela
 • Umŕtvovanie podľa apoštola Pavla

  listoch obšírne vysvetľuje náuku evanjelia o nevyhnutnosti umŕtvovania. Často sa citujú jeho slová: „Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.“ (1Kor 9:27). Podobne hovorí Galaťanom: „Tí, čo patria...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/38-umrtvovanie-podla-apostola-pavla
 • Božie Telo

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/bozie-telo
 • Dejiny rímskeho kánonu

  (1986) „Pri večeri vzal Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom, hovoriac: ‚Vezmite a jedzte: toto je moje telo.‘ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: ‚Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/100-dejiny-rimskeho-kanonu
 • Kresťanská náuka o najvyššom dobre a zle

  o tých, ktorí trpia záchvatmi zlého ducha? Nevedno, kde je schované a zahrabané ich poznanie, keď zlý duch používa ich telo a dušu podľa svojej vôle. Kto sa môže s určitosťou spoľahnúť, že také nešťastie sa nemôže prihodiť aj múdremu? Napokon aké a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/74-krestanska-nauka-o-najvyssom-dobre-a-zle
 • Vrátime sa do arén?

  Kristus zachránil Dušu pred Telom. Kto ale zachráni Telo pred Dušou? S touto otázkou vstúpil materializmus do literatúry. Bola to reakcia poškodenej prirodzenosti na úspešný pokus katolíckej Cirkvi pozdvihnúť ju a priblížiť sa k pôvodnému stavu. A...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Ak niekto odmieta, že vo Sviatosti Oltárnej je obsiahnutý celý Kristus v každej časti a v každej oddelenej čiastočke, anathema sit

  ktorú Cirkev učí od čias apoštolov, je že Náš Pán Ježiš Kristus je skutočne prítomný v Najsvätejšej sviatosti oltárnej: Telo, Krv, Duša a Božstvo. Tridentský koncil dogmaticky definoval, že Náš Pán Ježiš Kristus je prítomný v každej čiastočke Sviatosti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/52-ak-niekto-odmieta-ze-vo-sviatosti-oltarnej-je-obsiahnuty-cely-kristus-v-kazdej-casti-a-v-kazdej-oddelenej-ciastocke-anathema-sit
 • Prvky posväcovania a pravdy aj mimo Cirkvi ako pasca pre pokoncilných katolíkov

  ktorí žijú doposiaľ na zemi. Bojujúcou sa nazýva preto, lebo vedie ustavičnú vojnu s najkrutejšími nepriateľmi, so svetom, s telom, s diablom. Nemôžeme sa však domnievať, že existujú dve Cirkvi, ale že jedna a tá istá Cirkev skladá sa z dvoch častí. Z...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/294-prvky-posvaecovania-a-pravdy-aj-mimo-cirkvi-ako-pasca-pre-pokoncilnych-katolikov
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  my preto, aby sme získali neporušiteľnú. Ale ja nebežím naslepo, ani nebojujem do vetra. Ja krotím a podrobujem svoje telo, každým spôsobom, keď kážem iným, až ma považujú za stroskotanca […] A čím viac bojujeme, tým je odmena cennejšia. Ale čím je...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život

  ani na jeden úsek času, ani na jeden národ v ľudských dejinách, ale na všetko pamätá a vedie k lepšiemu. Kristus vzal ľudské telo z Panny Márie. Nebol splodený pestúnom Jozefom, ale sa počal z Ducha Svätého. Povolanie byť Matkou Kristovou je veľkým...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/197-vyznam-dogiem-pre-nas-nabozensko-mravny-zivot
 • Katolík ako gladiátor v aréne? Aká je mravná hodnota boxu a iných bojových športov?

  napadnuté, dobro, ktorým sa človek odlišuje od zvieraťa, schopnosť správne myslieť a slobodne sa rozhodovať a ovládať svoje telo, ako zodpovedná ľudská bytosť. Dokonca aj túžba, či úmysel zaútočiť na takéto dobro je hriešna, ak nie je prítomný nejaký...

  https://abc.tradi.sk/stat/144-katolik-ako-gladiator-v-arene-aka-je-mravna-hodnota-boxu-a-inych-bojovych-sportov
 • Mimo Cirkvi niet spásy

  Katolícka Cirkev ako telo Kristovo, ako uskutočnenie kráľovstva Božieho na zemi, je Cirkvou ľudstva. Je podstatne zameraná pričleniť ľudí všetkých čias a všetkých miest do jednoty tela Kristovho. Tým je sama od seba daná jej vonkajšia a vnútorná...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/253-mimo-cirkvi-niet-spasy
 • Zaobchádzanie s najsvätejšou Eucharistiou

  problémov takzvanej "riadnej formy", ktorý ale súvisí so všetkými ostatnými, je to, ako sa zaobchádza s Kristovým Telom. Každý, kto kedy prišiel do kontaktu s potravinami vyrobenými z múky, vie, že drobenie je neoddeliteľnou súčasťou konzumácie týchto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/243-zaobchadzanie-s-najsvaetejsou-eucharistiou
 • Svätý Simeon Stylita starší, pilier tradičnej kresťanskej viery

  jeden z jeho žiakov, ktorý vystúpil po rebríku až k sv. Simeonovi Stylitovi. Následne s hlbokou úctou zniesli bezduché telo svätca a pochovali ho v hlavnom chráme vo vtedajšom meste Antiochia. Pohreb sa podobal víťazoslávnemu sprievodu, okrem...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/237-svaety-simeon-stylita-starsi-pilier-tradicnej-krestanskej-viery
 • Štát a Boh

  či skupiny. Tento étos sa dá ďalej rozvíjať najmenej dvoma spôsobmi. Je možné považovať spoločnosť za akýsi organizmus či telo, ktorého jednotliví občania sú ako obyčajné bunky, či orgány, ktoré je možné obetovať pre dobro celku, rovnako, ako je možné...

  https://abc.tradi.sk/stat/233-ed-fesser
 • Pápež v Kanade a obrady k Veľkej matke

  Je veľmi lákavé zlomiť nad tým všetkým palicu a ísť si po svojom, ale mimo Cirkvi niet spásy, je to Kristovo mystické telo. Panna Mária stála pod krížom, keď fyzické telo jej Syna utýrali až k smrti. Som si istý, že dnes, keď týrajú mystické telo jej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/102-papez-v-kanade-a-obrady-k-velkej-matke
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  deväť hodín ráno. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: „V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo: vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vaši starci budú snívať sny. Aj na svojich...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • KBS argumentuje v prospech prijímania na ruku citátom Ratzingera. Ratzinger: Sv. prijímanie na kolenách a na jazyk

  citovaný pápežom Benediktom XVI. v jeho encyklike Sacramentum Caritatis („Sviatosť lásky“) učí: „Nech nikto neje toto Telo bez toho, aby sa mu najprv nepoklonil; zhrešili by sme, keby sme sa mu neklaňali“ (Enarrationes in Ps 98, 9). Kľačanie naznačuje a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/39-kbs-argumentuje-v-prospech-prijimania-na-ruku-citatom-ratzingera-ratzinger-sv-prijimanie-na-kolenach-a-na-jazyk

Výsledky 1 - 20 z 63
­