svet je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Vrátime sa do arén?

  a slobodnú vôľu – padnutú ľudskú dušu opäť zachránil. Kresťanská viera oslobodzuje ľudskú dušu od bremena zmyselného tela a sveta a pozdvihuje ju k nadprirodzenému príbuzenstvu s Pánom Bohom. A to je hlavný, ba vlastne jediný cieľ kresťanstva. Preto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Tikkun Olam: Nesú židia zodpovednosť za celý svet?

  nie len za seba samých, za ich vlastný morálny a materiálny rozvoj, ale nesú zodpovednosť za dobro a blaho celého sveta. V Mišne je tento koncept predkladaný v nerozvinutom a legalistickom zmysle. Tikkun znamená nápravu, opravu, zlepšenie či prípravu...

  https://abc.tradi.sk/narod/34-tikkun-olam-nesu-zidia-zodpovednost-za-cely-svet
 • Druhý vatikánsky koncil (1962 - 1965) a revolúcia šírená potleskom. [Na pokračovanie: Časť 1].

  na začiatku 20. storočia, keďže viedol aktívny zápas proti herézam a bludom ohrozujúcim spásu človeka, a ničiacim pozemský svet. Jeho významná encyklika Pascendi Dominici gregis, z roku 1907, bola zameraná na boj proti bludom modernizmu, ktorý...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/159-druhy-vatikansky-koncil-1962-1965-a-revolucia-sirena-potleskom
 • Tradicionalizmus neznamená konzervativizmus - O rozdieloch medzi znovunastolením a udržiavaním

  Sväté písmo a Tradícia pôsobia spoločne Katolícka cirkev hlása na Boží rozkaz pravdy od Boha zjavené ľuďom všetkým národom sveta živým slovom, t. j. kázňou. Predstavení Cirkvi dostali od Pána Ježiša Krista tento rozkaz pred Jeho nanebovstúpením. Preto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/153-tradicionalizmus-neznamena-konzervativizmus-o-rozdieloch-medzi-znovunastolenim-a-udrziavanim
 • Kríza

  alebo inak popierajú jeho špecifický charakter tým, že ho pripisujú dualite a antagonizmu, ktorý existuje medzi Cirkvou a svetom, medzi Božím kráľovstvom a kráľovstvom človeka; antagonizmom spojeným s prirodzenosťou sveta a Cirkvi. Toto popieranie sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/241-kriza
 • Kauza Bezák: Kameň uholný pre slovenských liberálov, murárov, ekumenov a tolerantov

  Nič nie je desivejšie ako svet dusený a zalievaný informačnou lávou, pri pravidelných výbuchoch žurnalistickej slovnej erupcie. Z krátera unifikovaných médií, napájaných telurickými pokynmi súčasných budovateľov Nového svetového poriadku, sa valí...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/96-kauza-bezak-kamen-uholny-pre-slovenskych-liberalov-murarov-ekumenov-a-tolerantov
 • Antikrist a vláda pápeža Františka

  ktoré predznamenávajú a predobrazujú konečné zúčtovanie, medzi Kristom a Antikristom, medzi Božím štátom a štátom tohoto sveta. Ježiš vhodne začína varovaním pred mnohými falošnými spasiteľmi, ktorí sa objavia pred jeho druhým príchodom: "Dajte si...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/265-antikrist-a-vlada-papeza-frantiska
 • Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život

  podstatné, to nepodlieha vývoju. Ľudia sú vždy tým, čím boli kedysi. Ich prirodzenosť sa nemení. A keď pozorujeme dejiny sveta, zbadáme, že aj v dejinách sa vracia vždy to isté v rôznych formách. Čo sa týka filozofických a svetonázorových otázok dneška,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/197-vyznam-dogiem-pre-nas-nabozensko-mravny-zivot
 • Svätý Peter z Alcántary a jeho obnova prameňov rehoľného života

  z Alcantary však túžil po samote a pustovníckom živote. V duši mu žiarili slová z 1. listu sv. Jána 2,15-17: „15 Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom Otcova láska. 16 Veď nič z toho, čo je vo svete, ani...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/193-svaety-peter-z-alcantary-a-jeho-obnova-pramenov-reholneho-zivota
 • Prorocké slová Georgesa Bernanosa o štátnych molochoch v ére technológií

  alebo pre človeka, ktorý ich stelesňuje. Francúzsky malomeštiak určite nemal dostatok fantázie na to, aby si predstavil svet, ako je ten náš, taký odlišný od jeho; svet, kde pri každej križovatke tajná polícia číha na podozrivých, filtruje okoloidúcich...

  https://abc.tradi.sk/stat/166-prorocke-slova-georgesa-bernanosa-o-statnych-molochoch-v-ere-technologii
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  si nemôže pamätať liturgickú revolúciu, ktorá vypukla v polovici 60 rokov, lebo už je to 55 rokov, a vtedy ešte neboli na svete. Tí ktorí si to pamätajú, nezažili tú katastrofu v plnom rozsahu, lebo vďaka železnej opone sa liturgická revolúcia u nás...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique
 • Ukrajinská brána 1914-2014: Pojmy stratili svoj význam a zostala len čistá nietzscheovská vôľa k moci

  duševného utrpenia, sa otvorila v tomto roku brána. Sto rokov od začiatku Veľkej vojny, znamenajúcej konečnú skazu starého sveta. Doputovali sme až sem, na prah nových hrôz, pravdepodobne, aby sme zatvorili za sebou definitívne jednu kapitolu európskeho...

  https://abc.tradi.sk/stat/87-ukrajinska-brana-1914-2014-pojmy-stratili-svoj-vyznam-a-zostala-len-cista-nietzscheovska-vola-k-moci
 • Ako chápať Františka-Ničiteľa: „Každý vie, že má právo vyhýbať sa tomu, čo mu ubližuje a utekať pred nebezpečenstvom.“

  A ako mu môžeme byť poslušní, keď odvádza Cirkev od katolicizmu? Fr. Matthias Gaudron v Katechizme cirkevnej krízy vysvetľuje, že podriadenie sa pápežovi „očividne neznamená neobmedzenú poslušnosť“. V tomto bode Fr. Gaudron cituje komentár kardinála...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/113-ako-chapat-frantiska-nicitela-kazdy-vie-ze-ma-pravo-vyhybat-sa-tomu-co-mu-ublizuje-a-utekat-pred-nebezpecenstvom
 • Hilaire Belloc o vojne medzi svetom a Cirkvou

  si to nepochybne podporil aj vedecký pokrok, ktorý sa spoliehal na meranie a testovanie a experimenty v rámci hmotného sveta a z toho odvodzoval jeho zákony. Úspech techniky a vedy viedol k presvedčeniu, že len na materiálnych príčinách a následkoch...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/64-hilaire-belloc-o-vojne-medzi-svetom-a-cirkvou
 • Cirkev a jej spoluúčasť na pandemickej tyranii

  Novus Ordo časť Katolíckej cirkvi tvoria kľúčový prvok v šialenej nehumánnej tyranii, ktorá teraz ovláda takmer celý západný svet (tj. Európu, Severnú Ameriku a Austráliu). Rezignácia cirkevných autorít na úlohu opozície proti sociálnej revolúcii, ktorá...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/172-cirkev-a-jej-spoluucast-na-pandemickej-tyranii
 • Prečo nemôžeme prijať panteizmus

  Boha, ale prírodu, ako bytnosť nevyhnutnú, večnú a najvyššiu, no nie ako osobu. Podľa panteizmu všetko je Boh. Medzi Bohom a svetom niet vecného rozdielu. Svet nebol stvorený, je iba prejavom absolútnej a neohraničenej prapodstaty. Táto prapodstata nie...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/104-preco-nemozeme-prijat-panteizmus
 • „Podporujem aktuálnu vec...“

  samozrejme nedosahuje. Originál je mimoriadne podarený pokus odkryť unikátny, vnútorne koherentný a mravne vyspelý vnútorný svet ľudí, ktorí cítia potrebu po sociálnych sieťach a iných verejných fórach demonštrovať svoji mravnú nadradenosť. Začalo to s...

  https://abc.tradi.sk/narod/45-podporujem-aktualnu-vec
 • Pápež František: „Neexistujú spravodlivé vojny: neexistujú!“ Naozaj?

  Pápež František je známy zvykom strieľať od boku, čo je dosť nešťastné pre človeka, ktorého každé slovo sleduje celý svet ako dôležité a autoritatívne vyhlásenie. Vo Vatikáne koluje nepekný vtip, že švajčiarska garda fasuje najnovšie aj paralyzéry a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/41-papez-frantisek-neexistuju-spravodlive-vojny-neexistuju-naozaj
 • Ako sa dostať do pekla

  (čerti z vidlami a podobne) a mnohé iné veci. Nebudem rozoberať všetky tieto témy, budem sa venovať len kľúčovej otázke, vo svetle ktorej sa musia chápať ostatné, teda že peklo je niečo, čo si zatratený sám vybral, a že táto voľba je nezvratná. K veci...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/196-ako-sa-dostat-do-pekla-2
 • Dialóg

  pokoncilné myslenie a zástavou novej mentality (1). Ľudia nehovoria len o ekumenickom dialógu, o dialógu medzi Cirkvou a svetom, vnútro cirkevnom dialógu, ale s neskutočnou nelogickosťou sa dialogická štruktúra vtláča do teológie, pedagogiky, katechézy,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/242-dialog

Výsledky 1 - 20 z 85
­