svedomie je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Čo je svedomie a kedy by sme sa ním mali riadiť?

  Obvyklé predstavy o svedomí, ktoré dnes ľudia majú, sú asi nasledovné: Svedomie je špeciálna dispozícia [schopnosť], ktorá by snáď bola porovnateľná so zmyslovým vnímaním, a pomocou ktorej rozoznávame dobré od zlého. Prípadne, ak by to nebol druh...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/164-co-je-svedomie-a-kedy-by-sme-sa-nim-mali-riadit
 • Vrátime sa do arén?

  hviezd popmusic, ktoré chodievali do Indie fajčiť trávu a „meditovať“. Rozplynutie v ničote pôsobí na papuľujúce svedomie, ktoré človeku všeličo vyčíta a trápi ho, ako eutanázna injekcia, ktorú svojim otravným rodičom objednávajú dnešní pokrokoví...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Druhý vatikánsky koncil a zatmenie Boha

  riešili mnohé mravné problémy vznikajúce v živote jednotlivcov i v spoločenskom živote. Čím viac teda prevláda správne svedomie, tým viac sa jednotlivé osoby a spoločenstvá vzdávajú slepej svojvôle a usilujú sa riadiť objektívnymi normami mravnosti.“...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/121-druhy-vatikansky-koncil-a-zatmenie-boha
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  bratov a sú preto nazvaní vrahmi, nie mnou, ale sv. apoštolom Jánom 1 Jn 3:15 — všetci tí nemajú nádej, lebo majú zlé svedomie a nemajú vieru, lebo nerobia to, čo Bohu sľúbili. Sú klamári, pretože falošne vyznávajú, sú posadnutídiablom, pretože svoje...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Je možné kritizovať pápeža?

  keď by sa pápež nemal poslúchať. Kardinál John Henry Newman špekuloval o možnosti „extrémnych prípadov, v ktorých sa svedomie môže dostať do kolízie so slovom pápeža a treba nasledovať svedomie a nie pápeža“, hoci takéto prípady považoval za „veľmi...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza
 • Prečo nemôžeme prijať panteizmus

  menom Boha. Pravda je predmetom a životom ľudského ducha. Spravodlivosť je zasa životom ľudského svedomia. Naše svedomie uznáva určité pravidlá práv a povinností medzi slobodnými bytosťami. Tie pravidlá — to je spravodlivosť. Ale ktorobí spravodlivosť?...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/104-preco-nemozeme-prijat-panteizmus
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  napodobňovať Anselma obnovením našich modlitieb, rád, napomenutí, „aby sme o týchto veciach dôkladne premýšľali a ak nás svedomie varuje, že v nich je niečo, čo treba napraviť, tak sa ponáhľali to urobiť“ (Epist., lib. iv. epist. 32). Lebo netreba...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Synodálne načúvanie

  „katolíkom“, ktorí ani katolícky nežijú a ani katolícky neveria, ale majú eurá, za ktoré si chcú kúpiť od biskupov čisté svedomie. Respektíve, majú peniaze, za ktoré im nemeckí biskupi čisté svedomie zariadia. Trochu predbehli globálny proces a tak ich...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/149-synodalne-nacuvanie
 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  Trpkým dedičstvom posledného koncilu, je šestnásť dokumentov, ktoré po sebe zanechal a ktoré sa stali i pákou i pevným bodom, ktorý kedysi požadoval Archimedes, aby pohol svetom. Spory o tom, nakoľko a v ktorých veciach sa tieto dokumenty rozchádzajú s...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Rozhrešenie každému, vždy a za všetko

  ktorí žijú a hrešia ako kadejakí neverci, ba aj horšie, ale potom idú do spovedelnice, kde si za tri Zdravasy kúpia čisté svedomie a právo beztrestne hrešiť ďalej. To, čo František povedal, podčiarkuje toto ichpresvedčenie. Pomáhajú takéto poznámky...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/262-rozhresenie-kazdemu-vzdy-a-za-vsetko
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  NOM rozkladá jednotu kultu a viery, a nechce už vyjadrovať vieru Tridentského koncilu (1545 - 1563), s ktorou katolícke svedomie je zviazané navždy. Skutočný katolík po zavedení NOM je postavený pred tragickú nutnosť voľby. (13). Slová 12. kapitoly...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Antikoncepcia a Nový svetový poriadok.

  veľkosť svojich rodín, tí ktorí taknerobia, nie sú dobrí ľudia. A tak sa eugenika stala liekom na utrápené maltuziánske svedomie bohatých tried prvej polovice 20. storočia. Antikoncepcia sa stala amorálnym imperatívom pre celé ľudstvo, teda prinajmenšom...

  https://abc.tradi.sk/stat/234-antikoncepcia-a-novy-svetovy-poriadok
 • Aforizmy

  Nie kvôli strachu z excesov, ale kvoli láske k obmedzeniam. Pravda je šťastím rozumu. My všetci sa snažíme podplatiť svoje svedomie, aby hriech nazývalo "chybou" alebo nešťastím. Človek si nerobí bohov na svoj obraz a podobu, ale chápe seba ako obraz a...

  https://abc.tradi.sk/stat/194-nicolas-gomez-davila
 • Cirkev a štát - Sv. Ján Zlatoústy a jeho boj za nezávislosť Cirkvi

  vonku. Takýto bol vo všeobecnosti pomer byzantských cisárov k Cirkvi. Beda biskupovi, ktorý by bol pomýšľal na odpor, a svedomie mu ho muselo predsa diktovať. Potreboval apoštolskú smelosť. A už najväčšiu potreboval biskup carihradský, ktorý prakticky...

  https://abc.tradi.sk/stat/207-cirkev-a-stat-sv-jan-zlatousty-a-jeho-boj-za-nezavislost-cirkvi
 • „Eucharistia ako pokrm“ – Dokument Kňazskej rady Banskobystrickej diecézy o pastoračných zásad pri vysluhovaní sviatostí

  6, 53). Na sväté prijímanie, ako na veľkú a svätú chvíľu, sa treba náležite pripraviť. Na prvom mieste si treba spytovať svedomie (por. 1 Kor 11, 27-29). Kto si je vedomý ťažkého hriechu, musí skôr, ako pristúpi k prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/176-eucharistia-ako-pokrm-dokument-knazskej-rady-banskobystrickej-diecezy-o-pastoracnych-zasad-pri-vysluhovani-sviatosti
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  za seba samého a nechať sa ním ovládať“. Ale kto by uvítali také „ovce“, ak nie Cirkev? Ona apeluje iba na ich svedomie a vládu si nárokuje iba v internej oblasti, kde má prístup sám Boh, zatiaľ čo politické strany vždy vyžadujú nejaký druh externej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • Prorocké slová Georgesa Bernanosa o štátnych molochoch v ére technológií

  tak, ako on chce, aby bol prijatý, musíte v neho veriť, musíte sa mu úplne prispôsobiť, nielen svoje činy, ale aj svoje svedomie. Tento systém logicky nepripúšťa nespokojnosť. Produkcia a výkonnosť nespokojného človeka - dokazujú to štatistiky - je...

  https://abc.tradi.sk/stat/166-prorocke-slova-georgesa-bernanosa-o-statnych-molochoch-v-ere-technologii
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  prvom prebudení ducha. Dieťatko urobilo dačo zlé: mamička mu pohrozí, uprie naň oči, stiahne mihalnice a ukáže prísnu tvár:svedomie šepoce dieťaťu, že nerobilo dobre. Ale aj naopak. Keď je malučké poslušné, mamička sa mu usmeje, bozkáva ho a objíma. Z...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Aký je plán Pápežskej akadémie pre život v oblasti antikoncepcie?

  budú môcť vniesť viac subjektivity a následne skrze všemocné rozlišovanie a sprevádzanie nechajú rozhodnutie na „svedomie“ veriacich, čím vystavia bianko šek používaniu antikoncepcie. Tak sa stalo v sedemdesiatych rokoch na západe, keď biskupské...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/161-aky-je-plan-papezskej-akademie-pre-zivot-v-oblasti-antikoncepcie
 • „Vaše rozkazy nech sú triezve, jasné a láskavé!“ Druhý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  škodlivejší. Zúrivá vojna Ak je dieťa prchké alebonervózne, na váš úder odpovedá zúrivo. Nič ho nezadrží: ani rozum, ani svedomie, ani povedomie jeho slabosti a vašej prevahy. Túto pravdu vyjadril básnik Vergilius takto: Video meliora, proboque: ......

  https://abc.tradi.sk/rodina/129-vase-rozkazy-nech-su-triezve-jasne-a-laskave-druhy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy

Výsledky 1 - 20 z 25
­