stredovek je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Pápež Inocent III.: O biede ženatých i slobodných ľudí

  kardinála Lotharia de Segni, budúceho pápeža Inocenta III. Mimochodom, jedného z najlepších a najvplyvnejších pápežov stredoveku. Dielo, hoci bolo v stredoveku veľmi populárne, nie je často prekladané do moderných jazykov. Našiel som anglický preklad z...

  https://abc.tradi.sk/rodina/154-papez-inocent-iii-o-biede-zenatych-i-slobodnych-ludi
 • Aký je vlastne cieľ slovenskej spoločnosti?

  o to „čo prinesie zajtrajší deň“. Nebola to výzva k lenivosti, ale k správnemu usporiadaniu priorít, teda cieľov. Preto v stredoveku kresťanský „podnikateľ“ rozumel pod najlepšou „investíciou“ financovanie výstavby katedrál, či prispenie k založeniu...

  https://abc.tradi.sk/narod/143-aky-je-vlastne-ciel-slovenskej-spolocnosti
 • Význam dogiem pre náš nábožensko-mravný život

  dejinách sa vracia vždy to isté v rôznych formách. Čo sa týka filozofických a svetonázorových otázok dneška, starí Gréci, stredovekí Arabi a kresťanskí scholastikovia vedeli už o všetkom a dali si na otázky aj odpovede, hoci moderná filozofia si ich...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/197-vyznam-dogiem-pre-nas-nabozensko-mravny-zivot
 • Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti

  Talianska a obsadení Ríma v roku 1871 rozhodli talianski slobodomurári kostol a kláštor kapucínov zbúrať, pretože temný stredovek mal nahradiť Bulvár via Veneto a budovanového ministerstva. Časť kláštora naozaj antiklerikáli zbúrali, našťastie sa im...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/182-kostol-santa-maria-della-concezione-dei-cappucini
 • Ukrajinská brána 1914-2014: Pojmy stratili svoj význam a zostala len čistá nietzscheovská vôľa k moci

  neopúšťa po stáročia, započala maľovať obrázok zlých autoritatívnych režimov od praveku, cez antiku a samozrejme tmársky stredovek, až po dnešné totalitné systémy, pričom na tomto temnom pozadí ľudstva svietil jediný svetlý bod – kýžená a stáročiami...

  https://abc.tradi.sk/stat/87-ukrajinska-brana-1914-2014-pojmy-stratili-svoj-vyznam-a-zostala-len-cista-nietzscheovska-vola-k-moci

Výsledky 1 - 5 z 5
­