sloboda je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  pre Katolícku cirkev a spásu duší nanajvýš nebezpečný a ktorý náš predchodca Gregor XVI. nazval „šialenstvom“, totiž, že „sloboda“ svedomia a kultu je osobným právom každého človeka, ktoré by malo byť zákonom vyhlásené a presadzované v každej správne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Sloboda a hmota

  síl a nechať bežať stroj, aby na koniec z neho vyšlo akési nové ľudstvo. Lepšie, modernejšie, slobodnejšie. Ale sloboda je pre nich len zámienkou, nie cieľom. Hlásajú slobodu nie z lásky alebo úcty k človeku, ale naopak z hlbokej ľahostajnosti k tomuto...

  https://abc.tradi.sk/stat/230-sloboda-a-hmota
 • Ľudská osoba má právo... na slobodu k záhube? Dignitatis Humanæ (1965) vs. Quanta Cura (1864)

  koncil, Dignitatis humanæ: Tento Vatikánsky cirkevný snem vyhlasuje, že ľudská osoba má právo na náboženskú slobodu. Táto sloboda pozostáva v tom, že všetci ľudia musia byť chránení pred donucovaním zo strany jednotlivcov alebo spoločných skupín a vôbec...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/65-ludska-osoba-ma-pravo-na-slobodu-k-zahube-dignitatis-humanae-1965-vs-quanta-cura-1864
 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  Komu a v akom dlhodobom procese nakoniec poslúžila táto hra na vládnutie-nevládnutie? Načo boli Európanom abstraktné pojmy „sloboda, rovnosť, bratstvo“, keď mali svoje reálne slobody, ustálené stáročným vplyvom kresťanstva, dlhodobo organicky tvorené a...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

  demokracii, tá vedie k anarchii a anarchia vedie k tyranii. Demokracia je synonymum pre anarchiu. A to sa stalo tu v hudbe. Sloboda vzbúriť sa viedla nakoniec k tyranii dvanásť tónového systému, ktorý nie je prirodzeným poriadkom. Ak dokážete obnoviť...

  https://abc.tradi.sk/stat/245-dionyzov-navrat-ako-hudba-zrodila-kulturnu-revoluciu-2
 • Aforizmy

  neresti, ktoré sú k týmto cnostiam protikladné. Duchovná dospelosť začína, keď prestaneme cítiť potrebu zachraňovať svet. Sloboda je prostriedok, nie cieľ. Kto ju považuje za cieľ, nevie čo robiť, keď ju náhodou získa. Naša posledná nádej je, že Boh k...

  https://abc.tradi.sk/stat/194-nicolas-gomez-davila
 • Vrátime sa do arén?

  ľudskú dušu od bremena zmyselného tela a sveta a pozdvihuje ju k nadprirodzenému príbuzenstvu s Pánom Bohom. Lenže táto sloboda neprichádza bez ľudskej spolupráce. Poznanie, že jestvuje transcendentný všemohúci Stvoriteľ a človek na ňom bezpodmienečne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • „V žilách tridentskej omše koluje krv Evanjelia.“ Rozhovor s Mons. Carlom Maria Viganòm

  buly Quo primum svätého Pia V. a svojho prijatia spoločenstvom Cirkvi počas dvetisíc rokov. Skutočnosť, že sa táto sloboda neuplatňuje, je spôsobená „rozvážnosťou“ Božích služobníkov, ktorí sa ukázali byť nekriticky poslušní akémukoľvek rozhodnutiu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/173-v-zilach-tridentskej-omse-koluje-krv-evanjelia-rozhovor-s-mons-carlom-maria-viganom
 • Ukrajina – zrkadlo nacionalizmu ako nástroja liberálov na ohlupovanie más

  Liberáli a nacionalizmus? To je nemožné! Tak bude zaiste reagovať väčšina roduverných čitateľov, s pevnou vierou, že nacionalizmus a liberalizmus, sa majú k sebe ako oheň a voda. Povzbudzovaní dichotómiou týchto údajne nezlučiteľných pojmov, budú...

  https://abc.tradi.sk/narod/105-ukrajina-zrkadlo-nacionalizmu-ako-nastroja-liberalov-na-ohlupovanie-mas
 • Atmosféra bratstva a slobody: Oslava homosexuality a uľahčenie prístupu k sviatostiam rozvedeným

  Keď 10. októbra kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, pre Vatikánsky rozhlas, s pravým moderným nadšením pre pojmy etablované počas Revolúcie z roku 1789, oznamoval, že biskupská synoda o rodine „pokračuje veľmi dobre“ a „nastolila...

  https://abc.tradi.sk/rodina/89-atmosfera-bratstva-a-slobody-oslava-homosexuality-a-ulahcenie-pristupu-k-sviatostiam-rozvedenym
 • Svetlo na konci Covidu

  Tak či onak, pandémia v Spojených štátoch končí. V Európe to bude ešte chvíľu trvať. Nenechajte sa zmiasť nárastom počtu prípadov. Z kultúrneho a politického hľadiska sa zdá, že Spojené štáty nechávajú Covid za sebou a pozorujú ho v spätnom zrkadle. A...

  https://abc.tradi.sk/stat/72-svetlo-na-konci-covidu
 • Dialóg

  koncile. Dôležitosť tejto zmeny sa dá prirovnať k dôležitosti zmeny, ktorá sa udiala za posledné storočie v chápaní slova sloboda. Slovo dialóg v predkoncilnej Cirkvi prakticky nejestvovalo a nikdy nebolo použité v doktrinálnych dokumentoch. Ani raz sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/242-dialog
 • Príprava koncilu zverená demokracii - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 6).

  ako vzťah pokrstených nekatolíkov ku Katolíckej cirkvi, hierarchická štruktúra Cirkvi, všeobecné kňazstvo, náboženská sloboda, Božie slovo v Cirkvi, liturgické otázky, miešané manželstvá, ekumenické hnutie, laici. Dokumenty Teologickej komisie a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/238-priprava-koncilu-zverena-demokracii-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-6
 • Tajná spoločnosť v Cirkvi a neomodernizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 4).

  z Cirkvi, a očakával trpezlivo jej nevyhnutnú historickú premenu. Prostriedkami na podporu tohto procesu pre neho boli sloboda diskusie, hľadania a zmena liturgie. Aby reforma bola radikálna, „nesmela byť otvorenou reformou dogiem, ale obradov“. P....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/209-tajna-spolocnost-v-cirkvi-a-neomodernizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-4
 • Pútnik Absolútna - Léon Bloy

  na vysvetlenie života. Druhým činiteľom prehlbovania života bolo Obcovanie svätých, ktoré spájal so slobodou ľudskou. „Naša sloboda je rovnováhou sveta. Pochopme to, aby sme nežasli nad tajomstvom Reverzibility, ktorá je filozofickým menom veľkej dogmy...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/218-putnik-absolutna-leon-bloy
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  Ak nie je napravený ľútosťou a Božím odpustením, spôsobujevylúčenie z Božieho kráľovstva a večnú smrť v pekle, pretože naša sloboda má moc robiť definitívne, nenávratné rozhodnutia. Ale hoci môžeme usúdiť, že nejaký čin je sám osebe ťažkým previnením,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Klamstvo počas vojny

  na webstránke, či ďalšiu reportáž v poradí. Keďže na Slovensku bola ruská propaganda vypnutá a v mene slobody slova bola sloboda slova obmedzená, môže si Slovák robiť čiarky iba pri správach s ukrajinskou propagandou: za vojnu môže len a výhradne Rusko,...

  https://abc.tradi.sk/stat/44-klamstvo-pocas-vojny

Výsledky 1 - 17 z 17
­