sekty je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Sekty

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/sekty
 • Hilaire Belloc o vojne medzi svetom a Cirkvou

  ku Kristovej pravde musí byť v protestantskej mysli rozdelená, alebo deliteľná, a to vysvetľuje, prečo sú protestantské sekty, ktoré sa navzájom dosť líšia, zároveň úplne odlišné od Cirkvi, ktorú vnímajú ako spoločného nepriateľa. Keď hovoríme o Cirkvi,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/64-hilaire-belloc-o-vojne-medzi-svetom-a-cirkvou
 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  Kríza, ktorá rozprestrela svoj temný plášť nad celou Cirkvou, dogmaticky, liturgicky aj disciplinárne, doľahla na každého, na nás, našich rodičov, na naše deti. Sú rôzne spôsoby, ako sa s tým vysporiadať. Niekto nadšene kormidluje svoju bárku na vlne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • Dionýzov návrat: Ako hudba zrodila kultúrnu revolúciu

  od svojho CIA kontaktu pokyn, že to nestačí, že nevyfotil dosť ľudí, a ani tých, ktorých bolo treba, tak išiel za hlavou sekty Elijah Muhammedom, a ten zhromaždil tých, ktorých CIA potrebovalo, a tak Gordon Parks mohol urobiť fotku. A on je človek,...

  https://abc.tradi.sk/stat/245-dionyzov-navrat-ako-hudba-zrodila-kulturnu-revoluciu-2
 • Socha Krista Vykupiteľa v Rio de Janeiro

  Heldeho zastavila. Neskôr značne zneistel, keď rozzúrení brazílski katolíci začali podnikať ozbrojené útoky na svätyne jeho sekty. Katolíci zapaľovali sekte svätyne a mlátili jej členov, ktorí sa nestihli ukryť. Van Helde v obavách o svoj život musel z...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/219-socha-krista-vykupitela-v-rio-de-janeiro
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  rehoľných rádov a kongregácií, zo dňa 29. júna 1901, uvádza: „Je nanajvýš pravdivé, že v zámeroch tejto slobodomurárskej sekty rozklad a zánik rehoľných rádov predstavuje rafinovaný ťah, ktorý má pripraviť cestu k apostáze katolíckych národov.“. Pápež...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Čo bola reformácia

  rolu adamiti (pozn. Nástup tejto ohavnosti sa datuje zhruba do Wyclefových čias, asi sto rokov pred vlastnoureformáciou. Sekty majú rozličnú životnosť. Niektorí, ako kalvíni, hoci prudko stratili na množstve, udržali si svoje doktríny po štyri storočia,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/213-hilaire-belloc
 • Bola anglická kráľovná skutočne symbolom starých čias?

  národov. Uvažovať v tomto kontexte o Alžbete II., ktorá predstavovala v podstate sekularizovaného pápeža heretickejsekty, v duchu tých najlepších tradícií cézaropapizmu, ako o poslednom predstaviteľovi starých dobrých čias, je u katolíka nanajvýš...

  https://abc.tradi.sk/stat/168-bola-anglicka-kralovna-skutocne-symbolom-starych-cias
 • Traditionis Custodes: „My vás pochováme!“ – „No určite!“ Džin je z fľaše von...

  láskou, naozaj prebýva. Tak sa začala prvá veľká láska v mojom živote. Moja rodina verila, že ma niekto zatiahol do nejakej sekty, ale prečo nie? V rokoch môjho dospievania to vyústilo do bizarnej situácie, že kým sa moji priatelia v sobotu večer...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/62-traditionis-custodes-my-vas-pochovame-no-urcite-dzin-je-z-flase-von

Výsledky 1 - 10 z 10
­