rozvod je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Rozvod

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/rozvod
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  manželku. (1 Kor 7:10-11) Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Znovu zosobášení“ žijú v stave verejného a trvalého cudzoložstva Rozvod je ťažkým previnením proti prirodzenémuzákonu. Nárokuje si zrušiť zmluvu, ktorú manželia slobodne uzavreli, že budú žiť...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Šarlátové písmeno pápeža Františka: Sprevádzanie cudzoložníkov a hanobenie tradicionalistov

  bez pevného predsavzatia nepokračovať v novom sexuálnom vzťahu. Toto je založené na Kristovom učení o manželstve a rozvode v pasážach z Matúša 19:3-12 a Marka 10:2-12. Závažnosť tohto učenia nemožnopreceniť. Kristus uznáva, že „Mojžiš dovolil“ rozvod....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/55-sarlatove-pismeno-papeza-frantiska-sprevadzanie-cudzoloznikov-a-hanobenie-tradicionalistov
 • Je Vatikán skutočne proti „extrémom“ na Synodálnej ceste? Metóda zahmlievania v referovaní o synodálnom procese

  Katolícke médiá stredného prúdu (u nás napríklad Postoj, Štandard alebo TK KBS) používajú pri informovaní o tzv. Synodálnej ceste, a vo vzťahu k vystrašeným veriacim, pred ktorými sa už nedajú utajiť otvorene heretické ambície veľkého množstva lídrov...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/181-je-vatikan-skutocne-proti-extremom-na-synodalnej-ceste-metoda-zahmlievania-v-referovani-o-synodalnom-procese
 • Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

  zosobášením, čas vzájomného spoznávania sa a utvrdzovania sa v rozhodnutí byť spolu. Štúdie jasne preukázali vyšší výskyt rozvodov medzi pármi, ktoré sa zosobášia po takomto spolužití. Problémom, ktorý dnes už čoraz rýchlejšie vytláča doteraz zvyčajné...

  https://abc.tradi.sk/rodina/162-hadky-v-rodine-mozu-byt-niekedy-cenou-za-obranu-krestanskej-pravdy
 • Synodálne načúvanie

  Hovorí sa, že ľudia majú takú vládu, akú si zaslúžia. Zlý strom národa prináša zlú úrodu vo forme zlých vládcov. Takto funguje prirodzený zákon, ktorý Boh vložil do sveta a ktorý nemožno zo stvorených vecí odstrániť. Boh do chodu sveta často a priamo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/149-synodalne-nacuvanie
 • Atmosféra bratstva a slobody: Oslava homosexuality a uľahčenie prístupu k sviatostiam rozvedeným

  Keď 10. októbra kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Svätej stolice, pre Vatikánsky rozhlas, s pravým moderným nadšením pre pojmy etablované počas Revolúcie z roku 1789, oznamoval, že biskupská synoda o rodine „pokračuje veľmi dobre“ a „nastolila...

  https://abc.tradi.sk/rodina/89-atmosfera-bratstva-a-slobody-oslava-homosexuality-a-ulahcenie-pristupu-k-sviatostiam-rozvedenym
 • Trójsky kôň populačnej kontroly vo Vatikáne 

  rokmi, keď som tam bola, to bolo už len 50 %. Omše navštevujú iba starší ľudia a muži vo všeobecnosti menej. Zavedenie rozvodu, antikoncepcie a teraz „homosexuálneho manželstva“ v tomto katolíckom národe, nemohlo uskutočniť sa bez prinajmenšom tichej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/260-trojsky-kon-populacnej-kontroly-vo-vatikane
 • Aký je plán Pápežskej akadémie pre život v oblasti antikoncepcie?

  cirkvi. Hoci Pannella energicky bojoval za legalizáciu potratov, homosexuálnych „manželstiev“, transrodových „práv“, rozvodov a voľných zväzkov a snažil sa zrušiť konkordát medzi cirkvou a talianskym štátom, Paglia ho nazval „mužom veľkej spirituality“...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/161-aky-je-plan-papezskej-akademie-pre-zivot-v-oblasti-antikoncepcie
 • Mužský a ženský strih gender neutrálneho trička? Trocha logiky by neuškodilo...

  Vari sa dá zmeniť DNA zanovitou trucovitosťou rozmaznaného dieťaťa? Vari problémy, ktoréspôsobili psychike dieťaťa rozvod a rozchod rodičov, nedostatok osobnej starostlivosti a egoistická matka ženúca sa za popularitou, sa dajú vyriešiť tým, že dieťa...

  https://abc.tradi.sk/rodina/57-muzsky-a-zensky-strih-gender-neutralneho-tricka-trocha-logiky-by-neuskodilo

Výsledky 1 - 10 z 10
­