racionalisti je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

    naraz), strašný morálny úpadok; 16. storočie: Kalvín, Luther, Zwingli, Henrich VIII.; 17. storočie: jansenisti, racionalisti; 18. storočie: jansenisti, kvietisti; 19. storočie: modernisti, starokatolíci; 20. storočia: neomodernizmus, Teilhard, New Age;...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
  • Hranice štátnej moci

    niečo, čo je samo v sebe v rozpore s prirodzeným zákonom, čo odporuje Bohom zjaveným príkazom, alebo právam Cirkvi. Racionalisti nesúhlasia s vyššie uvedeným katolíckym prístupom. Štátna moc podľa nich nemá hranice. Štát má byť v určitom zmysle...

    https://abc.tradi.sk/stat/295-hranice-statnej-moci

Výsledky 1 - 2 z 2
­