pokora je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Svätý Pacificius a jeho pokora, ktorá prevyšuje rozum

  ďakovať Bohu, chváliť ho a pomáhať ľuďom vo svojom okolí. Dnešný svet často vníma pokoru ako znak zotročilosti, pravá pokora je však vlastnosou pravých a šľachetných duchovných velikánov. Len ľudia povrchní a do seba zamilovaní, ktorí sa detinsky sami...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/177-svaety-pacificius-a-jeho-pokora-ktora-prevysuje-rozum
 • Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších

  Dňa 22. septembra si podľa tradičného katolíckeho kalendára pripomíname sviatok sv. Tomáša z Villanovy (1486 – 1555), augustiniánskeho mnícha a rovesníka odpadlého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera (1483 – 1546). Tak ako sa od seba líšili v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/174-svaety-tomas-z-villanovy-sluzobnik-najbezbrannejsich
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  Cirkev zaviedla, bol čo najváženejšie podporovaný. Skrze neho sa zlepšuje pravdivé sebapoznanie, rozmnožuje sa kresťanská pokora, napravujú zlé zvyky, predchádza sa spirituálnej ľahostajnosti a malátnosti, čistí sa svedomie, posilňuje vôľa, buduje sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Úvaha o latinskom jazyku

  ako ten, čo rozumie len čiastočne. Ako by sa mohol sťažovať na náboženstvo, ktoré robí všetko za neho? Nevedomosť, bieda a pokora učí, utešuje a predovšetkým miluje. A veda? Prečo nepovie po latinsky to jediné, čo povedať musí: že pre pýchu niet spásy?...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/235-uvaha-o-latinskom-jazyku
 • Svätý Peter z Alcántary a jeho obnova prameňov rehoľného života

  ho nasledovali. V roku 1538 sa sv. Peter z Alcantary stal provinciálom kláštora v Extramadure, aj keď sa proti tomu jeho pokora vzpierala. Vo františkánskom kláštore sv. Gabriela v Extramadure sa rozhodol obnoviť rehoľnú disciplínu v duchu sv. Františka...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/193-svaety-peter-z-alcantary-a-jeho-obnova-pramenov-reholneho-zivota

Výsledky 1 - 5 z 5
­