otec je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  Nejeden otec alebo matka by sa zarazili, keby dostali takúto otázku: — Podľa akého programu vychovávate si deti? — Podľa akého programu? Či aj pri výchove treba program? Na to by som im takto odpovedal: — Nože, ukážte mi jednu prácu, pri ktorej...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Svätý Jozef Kalazanský - katolícky otec modernej pedagogiky

  silnou a vyzretou vierou v Boha. Keď mal 14 rokov, vyjadril svoje rozhodnutie stať sa katolíckym kňazom. Aj keď bol jeho otec proti tomu, aby sa stal kňazom (jeho najstarší brat ako dôstojník padol vo vojne s Portugalcami, otec preto chcel aby sa Jozef...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/152-svaety-jozef-kalazansky-katolicky-otec-modernej-pedagogiky
 • Je vychádzanie osôb Najsvätejšej Trojice v súlade s Božou  večnosťou a nemennosťou?

  Otázka: v Summa theologiae Ia, q.27, Akvinský podrobne vysvetľuje, čo sa deje v Najsvätejšej Trojici. Otec plodí Syna. Otec a Syn vydychujú Ducha. Všetky tieto pojmy implikujú pohyb, plodenie, vychádzanie, dýchanie, atď. Vieme ale, že Boh je nemenný....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/246-je-vychadzanie-osob-najsvaetejsej-trojice-v-sulade-s-bozou-vecnostou-a-nemennostou
 • Je možné kritizovať pápeža?

  a napomínali ich, za predpokladu, že stále uznávajú autoritu svojho otca a podriaďujú sa jeho zákonným pokynom. Žiadny otec ale asi nikdy nepovedal svojim deťom: „Deti, ak vás niekedy začnem týrať alebo vás budem učiť robiť zlo, musíte urobiť to a to.“...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/51-je-mozne-kritizovat-papeza
 • Logos a univerzita. Príhovor Dr. Jonesa pre univerzitu v Nairobi [mierne krátené]

  hneď, ako je vyslovené. Ježiš Kristus je vtelený Logos. A to vyriešilo grécku dilemu imanencie/transcendencie. Boh Otec je Aristotelova nezapríčinená príčina a nehybný hýbateľ, Boh Syn je Platónov Demiurg. Svätá trojica je absolútne transcendentná skrze...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/56-logos-a-univerzita-prihovor-dr-jonesa-pre-univerzitu-v-nairobi-mierne-kratene
 • Šarlátové písmeno pápeža Františka: Sprevádzanie cudzoložníkov a hanobenie tradicionalistov

  tým definitívne upokojil akékoľvek obavy o možný nesúlad Amoris laetitia s tradičnou katolíckou náukou. To, že si sám Svätý Otec uvedomuje, aká vážna je táto otázka, a dokonca ho preto trápilo svedomie, je zrejmé z rozhovoru, ktorý opísal jeden z jeho...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/55-sarlatove-pismeno-papeza-frantiska-sprevadzanie-cudzoloznikov-a-hanobenie-tradicionalistov
 • Omyly neokatolicizmu

  Littledale. Ukázalo sa, že Littledale bol o neomylnosti informovaný rovnako dobre, ako väčšina neokatolíckych apologétov. Otec Gavin bod za bodom odkryl slabé miesta Littledalovej tézy, čo by dnes mohlo byť veľmi poučné aj pre našich neokatolíckych...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/286-omyly-neokatolicizmu
 • Svätá Johanna Františka de Chantal, svätica ktorá sa pre Krista vzdala všetkého

  Svätá Johanna Františka de Chantal Mladosť svätice Johanna Františka Pochádzala z burgundského mesta Wremiot, jej otec Benignus Fŕemyot patril k najvýznamnejším šľachticom v Burgundsku, matka Margita di Berbisey bola známa svojou živou a hlbokou vierou....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/257-svaeta-johanna-frantiska-de-chantal-svaetica-ktora-sa-pre-krista-vzdala-vsetkeho
 • Svätý František Saleský, biskup a učiteľ Cirkvi

  Sales v Savojsku a umrel dňa 28.1.1622 v Lyone vo Francúzsku. Pochádzal zo starého zbožného katolíckeho šľachtického rodu. Otec, vojvoda François de Sales, patril do rodiny, ktorá dala Savojsku množstvo ušľachtilých mužov a verných synov katolíckej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/255-svaety-frantisek-salesky-biskup-a-ucitel-cirkvi
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  a rozhodnutia? Momentálne si na ich mená nespomínam, boli tam niektorí. Avšak hnacou silou v prospech týchto rozhodnutí bol otec John Courtney Murray. Akú rolu tam zohral? Veľmi aktívne sa zapájal počas všetkých rokovaní a počas prípravy týchto...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Rozprávky o pápežskej neomylnosti

  tak preto, že nemáme dosť pokory a nechápeme nebeskú múdrosť ukrytú v pápežových zmätených výrokoch a škandálnych skutkoch. Otec Gavin ale nesúhlasí: Pápež môže konať hlúpo a neopatrne, ba i spôsobiť obrovské škody na dušiach. Ako súkromná osoba dokonca...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/216-rozpravky-o-papezskej-neomylnosti
 • Svätý Tomáš z Villanovy - služobník najbezbrannejších

  sv. Tomáša z Villanovy Svätý Tomáš z Villanovy sa narodil niekedy v období od 21.11 -18.12 1486 v malom mestečku Fuenllana. Otec bol šľachtic Alfonso Garzias a matka Lucia pochádzala z bohatého šľachtického rodu Martinesovcov. Mestečko bolo matkiným...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/174-svaety-tomas-z-villanovy-sluzobnik-najbezbrannejsich
 • Španielsko – záverečná fáza dekatolizácie krajiny

  už hore uvedeným - ignorácia a výsmech. Predstavený benediktínskej komunity, nad ktorou sa zmráka výpovedné mračno, otec Santiago Cantera, v rozhovore pre CNA síce buráca, že „problémom je veľká ľahostajnosť a neznalosť ľudí“ avšak dodáva, že: „Mnoho...

  https://abc.tradi.sk/narod/146-spanielsko-zaverecna-faza-dekatolizacie-krajiny
 • Ak niekto odmieta, že vo Sviatosti Oltárnej je obsiahnutý celý Kristus v každej časti a v každej oddelenej čiastočke, anathema sit

  rovnako ako to nechalo dojem na mne, keď som bol ešte mladý. Bolo to okolo roku 1965, bol som asi sedemročný chlapec. Môj otec ma vzal na nedeľnú omšu do „talianskej farnosti“, do kostola Panny Márie Utešiteľky vo Filadelfii. Omša bola ešte v latinčine,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/52-ak-niekto-odmieta-ze-vo-sviatosti-oltarnej-je-obsiahnuty-cely-kristus-v-kazdej-casti-a-v-kazdej-oddelenej-ciastocke-anathema-sit
 • Koncil neodsúdil komunizmus - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 20).

  Srdcu Panny Márie. Yves Congar (1904 - 1995), francúzsky dominikán, profesor teológie, neskôr kardinál, označovaný ako „otec a inšpirátor Druhého vatikánskeho koncilu“, konštatoval: „Robím kampaň, ako len môžem, proti zasväteniu sveta Nepoškvrnenému...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/291-koncil-neodsudil-komunizmus-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-20
 • Progresivisti spochybňujú Petrov primát - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 16).

  „vôle Božieho ľudu“. Yves Congar (1904 - 1995), francúzsky dominikán, profesor teológie, neskôr kardinál, označovaný ako „otec a inšpirátor Druhého vatikánskeho koncilu“, bol hlavný predstaviteľ ekumenického hnutia, a bol tvorcom termínu „kolegialita“....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/284-progresivisti-spochybnuju-petrov-primat-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-16
 • Pápež Pavol VI. a potvrdenie progresívneho smeru - II. vatikánsky koncil a revolúcia šírená potleskom. (Časť 13).

  Pavol VI. zložil si mitru a nasadil tiaru, a zaznela slávnostná formula: „Prijmi tiaru zdobenú troma korunami a vedz, že si otec kniežat a kráľov, vládca sveta, Vikár nášho Spasiteľa, Ježiša Krista na zemi, ktorému nech je česť a sláva po všetky veky...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/281-papez-pavol-vi-a-potvrdenie-progresivneho-smeru-ii-vatikansky-koncil-a-revolucia-sirena-potleskom-cast-13
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Vzťah k Vatikánu. (Časť 5).

  poslal Svätému Otcovi, z príležitosti jeho biskupského jubilea, je prejavom zvláštneho holdu, ktorého význam a cenu Svätý Otec vysoko hodnotí. Prijmúc tento dar s veľkým zadosťučinením, Svätý Otec poveril ma vysloviť šľachetnému darcovi prejav živého a...

  https://abc.tradi.sk/narod/276-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-vztah-k-vatikanu-cast-5
 • Svätý Gregor Divotvorca - opora prenasledovaných kresťanov

  postáv. Svätý Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi tvrdí, že rodným menom sv. Gregora Divotvorcu bolo meno Teodor a ďalší Cirkevný otec a učiteľ Cirkvi Eusébius z Cezarei píše, že sv. Gregor Divotvorec patril k najlepším Origenovým žiakom a až po krste a v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/210-svaety-gregor-divotvorca-opora-prenasledovanych-krestanov
 • Svätý Peter z Alcántary a jeho obnova prameňov rehoľného života

  Sv. Peter z Alcántary sa narodil v španielskej provincii Extramadura v roku 1499 v bohatej španielskej rodine. Jeho otec bol právnikom a guvernérom Alcantary a matka pochádzala zo šľachtickej rodiny Sanabia. Už v detstve bolo vidieť zbožnosť malého...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/193-svaety-peter-z-alcantary-a-jeho-obnova-pramenov-reholneho-zivota

Výsledky 1 - 20 z 58
­