nezhody je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

    Nie je vždy zrejmé, prečo sú určité čítania z Písma, zahrnuté v jeden deň vedľa seba. Niekedy sa nám môže zdať tento výber úplne náhodným. Jedna nedávna omša však bola v tomto výnimkou. 20. nedeľa v Cezročnom období priniesla známy príbeh o prorokovi...

    https://abc.tradi.sk/rodina/162-hadky-v-rodine-mozu-byt-niekedy-cenou-za-obranu-krestanskej-pravdy
  • Aký je plán Pápežskej akadémie pre život v oblasti antikoncepcie?

    stanú základom čo i len náznaku nejakého ústupku vo veci antikoncepcie, dlho tlejúce ba i otvorene horiace cirkevné nezhody explodujú. Cesta sa však už pripravuje. František, povzbudzujúc teológov, aby vážne hovorili o tejto téme, povedal, že nemožno...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/161-aky-je-plan-papezskej-akademie-pre-zivot-v-oblasti-antikoncepcie

Výsledky 1 - 2 z 2
­