nevera je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Hádky v rodine môžu byť niekedy cenou za obranu kresťanskej pravdy

  nemorálneho správania, vás môžu dostať do pozície, s ktorou ste predtým nepočítali. Jedným z najrozšírenejších problémov je nevera, spolužitie v sexuálnom vzťahu mimo manželstva. Koľko ľudí má priateľov alebo príbuzných v takýchto situáciách? Je to dnes...

  https://abc.tradi.sk/rodina/162-hadky-v-rodine-mozu-byt-niekedy-cenou-za-obranu-krestanskej-pravdy
 • Pápež Inocent III.: O biede ženatých i slobodných ľudí

  Tesne predtým, ako sa v roku 1198 stal pápežom Inocentom III., napísal kardinál Lothario zo Segni De miseria humanæ conditionis (O biede ľudského stavu). Dielo je meditáciou o krátkosti a strastiach ľudského života a nabádaním pripraviť sa na nebeské...

  https://abc.tradi.sk/rodina/154-papez-inocent-iii-o-biede-zenatych-i-slobodnych-ludi
 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  neboli verili. Preto Jakub apoštol nie je Jakub, Pánov brat. Na to jestvujú dve odpovede. Jedna je tá Knabenbauerova, že nevera tu nie je úplná, ale že sa tým myslí, že v Neho neverili dostatočne. Tento postoj by nebol cudzí ani apoštolom, ktorí ešte aj...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Desatoro rodičovskej výchovy

  že dobrí rodičia a vychovávatelia sú vždy zriedkavejší? Ako to vysvetliť? Iste veľkú vinu nesie celý terajší svet, terajšia nevera a neúcta ku každej autorite. Ale aj na strane rodičov býva vina. Nechcem povedať, že vždy zo zlomyseľnosti spáchaná. Dnes...

  https://abc.tradi.sk/clenenie/temy/desatoro-rodicovskej-vychovy
 • Tretia pornokracia (1965 až súčasnosť)

  znamená smilstvo a prostitúciu, ale v duchovnej manželskej zmluve medzi Bohom a Izraelom znamenal aj modlárstvo. Tak sa nevera Izraela jedinému pravému Bohu označuje ako smilstvo, ako hovorí Duch Svätý na inom mieste: Žalujte si matku, žalujte, lebo nie...

  https://abc.tradi.sk/stat/68-tretia-pornokracia-1965-az-sucasnost

Výsledky 1 - 5 z 5
­