moc je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Slovensko – „demokratická“ vláda menšiny nad väčšinou a slušnosť k „dezolátom“ len zo strachu

  manipulácie s davovým sentimentom, ktorá účelovo zakrýva skutočné, nemenné a z nemennej ľudskej povahy vyplývajúce, pravidlá moci a vládnutia. Korene týchto pravidiel, pri bližšom odkopávaní, dovedú každého politického záhradníka k dedičnému hriechu, s...

  https://abc.tradi.sk/stat/175-slovensko-demokraticka-vlada-mensiny-nad-vaecsinou-a-slusnost-k-dezolatom-len-zo-strachu
 • Spoločenská vláda Ježiša Krista a demokracia v službe hriechu

  zasiahnutá prenikaním bludov a heréz do katolíckeho sveta a Cirkvi, prejavuje sa aj narastajúcim spochybňovaním reálnych právomocí Spasiteľa vo vzťahu k životu človeka a spoločnosti. Je potrebné poukázať aspoň na niektoré kľúčové skutočnosti zmienené v...

  https://abc.tradi.sk/stat/204-spolocenska-vlada-jezisa-krista-a-demokracia-v-sluzbe-hriechu
 • Antikrist a vláda pápeža Františka

  z Hippa sa zhodujú na tom, že “ten, čo ho teraz zadŕža” je Rímska ríša a cisári, ktorí jej vládnu. Rímska ríša predstavovala moc zákona (napriek tyraniám, nespravodlivosti a mravnej zvrhlosti, ktorá bránila "synovi zatratenia", aby vystúpil k moci....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/265-antikrist-a-vlada-papeza-frantiska
 • Príchod Antikrista a tradiční katolíci

  Rímsky katechizmus z roku 1566, zostavený z moci Tridentského koncilu (1545 - 1563), uvádza, že v zmysle Svätého písma poslednému súdu budú predchádzať tieto tri hlavné znamenia: hlásanie evanjelia po celom svete, odpad od Cirkvi a Antikrist. Zvláštny...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/236-prichod-antikrista-a-tradicni-katolici
 • Štát a Boh

  Požičal som si klasifikáciu od Freda Freddosa. Okasionalizmus tvrdí, že kauzálne účinkuje len Boh a viditeľná kauzálna moc stvorených vecí je iluzórna. Zdá sa, že slnko spôsobilo roztopenie ľadu vo vašej limonáde, ale v skutočnosti to je Boh, ktorý...

  https://abc.tradi.sk/stat/233-ed-fesser
 • Hriech a Kristus - Uznať svoju hriešnosť nestačí, treba sa polepšiť

  stredná cesta, kompromis medzi vodou cnosti a jedom hriechu. Svätosť je Boží dar a je nemožné ju dosiahnuť bez jeho pomoci, ale k jej dosiahnutiu je nutná aj spolupráca našej slobodnej vôle, tak ako pádne vysvetľuje sv. Augustín: - Ten čo nás bez nás...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/208-hriech-a-kristus-uznat-svoju-hriesnost-nestaci-treba-sa-polepsit
 • Úvaha o latinskom jazyku

  obnoviť a spasiť ľudstvo. V oboch prípadoch išlo na jednej strane o víťazstvo a dobývanie, na strane druhej o tú istú Moc, ktorá rozširovala ich vládu:.............Ultra Garamantas et Indos Proferet imperium..... Traján, ktorý ako posledný osedlal a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/235-uvaha-o-latinskom-jazyku
 • Židia a dobytie Jeruzaléma sasánovskou Perziou

  II. Za šestnásť rokov trvajúcej perzskej hegemónie sa osud Židov dramaticky zmenil, pretože Peržania túžiac posilniť svoju moc proti kresťanskému byzantskému obyvateľstvu, spravili v Judei zo Židov nástroj sasánovskej politiky. Židia v Palestíne na...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/211-phillip-campbell
 • Tradícia a živé Magistérium [na pokračovanie: III. časť] - Organizácia a výkon živého magistéria

  skôr prejavom zúfalstva, ako skúsenosti a zdravému rozumu. Katolíci nemali problém túto hlúposť vyvrátiť a nasadenie svetskej moci, ku ktorej sa protestanti uchýlili na potlačenie doktrinálnej autority cirkevného učiteľského úradu to potvrdzuje. Stačilo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/85-tradicia-a-zive-magisterium
 • „Krst v Duchu Svätom“ – hlboký emocionálny zážitok zneužitý bludármi?

  pokoj uprostred zmätkov a radosť uprostred bolesti a prenasledovania. Robili zázraky, liečili chorých; prorokovali; učili s mocou; hovorili jazykmi. (porov. Sk. 3: 1–10; 4:30; 5: 12–16). Tieto schopnosti prvých kresťanov, nazývané aj charizmy - dary,...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/32-krst-v-duchu-svaetom-hlboky-emocionalny-zazitok-zneuzity-bludarmi
 • E. Michael Jones: Libido dominandi. Sexuálna liberalizácia a politická kontrola

  ich človek nechce alebo nedokáže vidieť. Hlavnou tézou Libido Dominandi je, že vaše vášne sú v rukách tých, ktorí sú pri moci, ako opraty pre koňa alebo vôdzka pre psa. Je to prostriedok, ktorým sú ovládaní tí, ktorí svojim vášňam podliehajú. Ak...

  https://abc.tradi.sk/rodina/67-e-michael-jones-libido-dominandi-sexualna-liberalizacia-a-politicka-kontrola
 • Vrátime sa do arén?

  napriek tomu, že učí neexistenciu duchovného sveta, má nehmotného pôvodcu. Po celom svete materializmus preberá moc a sprevádza to niečo, čo možno na fyzikálnej rovine prirovnať k eliminácií gravitácie, zotrvačnosti a elektromagnetickej sily. Kompletný...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/189-vratime-sa-do-aren
 • Dignitatis Humanae a trpké dedičstvo koncilu

  je len časťou intelektuálnej alebo racionálnej prirodzenosti, dáva človeku tú dôstojnosť – že je ‚vedený svojím rozumom‘ a má moc nad svojimi činmi.“ (Libertas, 1) Poznamenáva však, že sloboda musí byť vykonávaná zodpovedne: „Skutočná sloboda ľudskej...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/188-dignitatis-humanae-a-trpke-dedicstvo-koncilu
 • Rozchod Druhého vatikánskeho koncilu s Tradíciou Cirkvi v dvadsiatichpiatich bodoch

  apoštolského zboru, je spolu so svojou hlavou, rímskym veľkňazom – a nikdy nie bez neho – aj nositeľom najvyššej a plnej moci nad celou Cirkvou - túto moc však možno vykonávať iba so súhlasom rímskeho veľkňaza. Vo dekréte o náboženskej slobode...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/112-rozchod-druheho-vatikanskeho-koncilu-s-tradiciou-cirkvi-v-dvadsiatichpiatich-bodoch
 • Traditionis custodes: „Choďte preč, rozpúšťam vás...“

  prefíkaného a zlomyseľného klerikálneho politika z Argentíny, ktorý si myslí, že zasadnutím na Petrov stolec získal absolútnu moc nad Cirkvou a dokonca aj nad zjavenou pravdou (ako vidíme pri jeho rafinovanom odmietnutí Božieho zjavenia týkajúceho sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/114-traditionis-custodes-chodte-prec-rozpustam-vas
 • Nech žije veda! Dante vivo! „Mladí sú štúdiom Božskej komédie nútení oceňovať dielo, ktoré očierňuje židovský národ.“

  (Dante živý), v snahe poukázať na stálu aktuálnosť diela velikána stredovekej krásnej spisby, netušil, že Dante je živý až moc. Aspoň podľa organizácie s podivným (na Taliansko) menom Gherush 92, ktorá má status zvláštneho poradného orgánu Ekonomickej a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/107-nech-zije-veda-dante-vivo-mladi-su-studiom-bozskej-komedie-nuteni-ocenovat-dielo-ktore-ociernuje-zidovsky-narod
 • Mons. ThDr. Jozef Tiso - Slovenský katolícky kňaz a prezident - Cesta k povolaniu. (Časť 1).

  mnohých revolučných zradcov pravdy, ktorí neuniesli rôznym spôsobom bremeno výčitiek vlastného svedomia, z dôvodu aktívnej pomoci pri spáchaní tohto zločinu. Pôvod a mladosť Jozef Tiso narodil sa dňa 13. októbra 1887 vo Veľkej Bytči. Priezvisko Tiso je...

  https://abc.tradi.sk/narod/256-mons-thdr-jozef-tiso-slovensky-katolicky-knaz-a-prezident-cesta-k-povolaniu-cast-1
 • Blahobyt

  Na jednej strane nám prosperita uľahčila život a uvoľnila množstvo peňazí, ktoré môžeme použiť pre šírenie Božieho slova a pomoc núdznym. Na druhej strane veci, nakúpené za prostriedky z tohoto blahobytu plynúce, vyžadujú veľký diel nášho času a...

  https://abc.tradi.sk/stat/249-blahobyt
 • Svätý Gregor Divotvorca - opora prenasledovaných kresťanov

  znalcomľudských duší. Odhadol vzácny potenciál, skrývajúci sa v Gregorovi a rovnako aj priemernosť jeho brata Athenodora. Pomocou Sokratovej filozofie začal pripravovať pôdu na to, aby sa Gregor naučil brilantne používať logiku a dialektiku. Vďaka...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/210-svaety-gregor-divotvorca-opora-prenasledovanych-krestanov
 • Čo bola reformácia

  fenomény. Prvý bol prestarnutie a narastajúca únava jednoduchej stredovekej štruktúry. Druhý bol veľmi rýchly nárast vplyvu a moci empirickej vedy a techniky. K tomu prvému tvrdím a nie je to viac ako tvrdenie, že stredoveká schéma spoločnosti, napriek...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/213-hilaire-belloc

Výsledky 1 - 20 z 59
­