matka je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

  univerzity odsúdili Janu z Arcu a vzápätí sa stali poradcami neslávneho bazilejského koncilu. Ako strašne musela byť Janina matka a dobrí kresťania s Domremy pokúšaní upadnúť do zúfalstva, alebo sa vzbúriť, keď sa k nim dostala správa o hranici v Rouen....

  https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  Nejeden otec alebo matka by sa zarazili, keby dostali takúto otázku: — Podľa akého programu vychovávate si deti? — Podľa akého programu? Či aj pri výchove treba program? Na to by som im takto odpovedal: — Nože, ukážte mi jednu prácu, pri ktorej...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny - Pius XII. o mieste žien v rodine

  Manželka a matka je slnkom a radosťou rodiny. Čo sa však stane, keď sa rodine stratí toto slnko? Čo, ak žena ustavične alebo aspoň zavše dáva pociťovať, aké obete ju stojí manželský život? Kde sa podela jej milá sladkosť, keď nemierna tvrdosť vo...

  https://abc.tradi.sk/rodina/217-manzelka-a-matka-je-slnkom-a-radostou-rodiny-pius-xii-o-mieste-zien-v-rodine
 • Prečo „Pánovi bratia“ spomínaní vo Sv. Písme nemôžu byť deťmi Panny Márie?

  bratoch. Vo Jeho verejnom živote títo bratia vystupujú štyrikrát. Prvá zmienka je po zázraku na svadbe v Káne. Ježišova matka, bratia a učeníci zišli do Kafarnauma a zostali tam niekoľko dní (Jn 2, 12). K druhej udalosti došlo raz, keď Spasiteľ hovoril...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/140-preco-panovi-bratia-spominani-vo-sv-pisme-nemozu-byt-detmi-panny-marie
 • Svätá Brigita Švédska - šľachtičná, ktorá sa rozprávala s Kristom

  patrí k najvýznamnejším katolíckym mystičkám a sväticiam. Bola dcérou bohatého švédskeho šľachtica Birgera Perssona, jej matka Ingeborg pochádzala zo švédskeho kráľovského rodu. Rodičia žili v okolí Uppsaly. (Portrét sv. Brigity) Krátko pred narodením...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/187-svaeta-brigita-svedska
 • Svätá Johanna Františka de Chantal, svätica ktorá sa pre Krista vzdala všetkého

  Pochádzala z burgundského mesta Wremiot, jej otec Benignus Fŕemyot patril k najvýznamnejším šľachticom v Burgundsku, matka Margita di Berbisey bola známa svojou živou a hlbokou vierou. Johanna Františka de Chantal sa narodila dňa 28. januára roku 1572...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/257-svaeta-johanna-frantiska-de-chantal-svaetica-ktora-sa-pre-krista-vzdala-vsetkeho
 • Katolícka rodina a Bohom dopustené trápenie

  neba a zeme, ale chudoba sprevádzala Svätú rodinu aj naďalej. Panna Mária necítila pôrodné bolesti a strasti ako každá iná matka, a jej panenstvo zostalo neporušené. Avšak súčasne je viac chudobná, opovrhnutá a opustená, než akákoľvek iná matka. (2)....

  https://abc.tradi.sk/rodina/296-katolicka-rodina-a-bohom-dopustene-trapenie
 • Z područia diabla k Panne Márii - príbeh bl. Bartolomea Longa a Pompejskej novény (1.časť)

  pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe, Matka, Panna panien; k tebe prichádzam, pred tebou stojím ako úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/180-z-podrucia-diabla-k-panne-marii-pribeh-bl-bartolomea-longa-a-pompejskej-noveny-1-cast
 • Mužský a ženský strih gender neutrálneho trička? Trocha logiky by neuškodilo...

  mu dovolí nehatene sa utápať v umelo vyvolanom zmätku ohľadom vlastného pohlavia? Je to naozaj tá láska, ktorú má mať dobrá matka k svojej dcére? Kde je tá veda, na ktorú sa odvolávajú progresívno liberálni aktivisti v snahe vysmiať sa z kresťanov? Vari...

  https://abc.tradi.sk/rodina/57-muzsky-a-zensky-strih-gender-neutralneho-tricka-trocha-logiky-by-neuskodilo
 • Pápež v Kanade a obrady k Veľkej matke

  Západu“, zúčastnili ste sa na invokácii démona. Asmodeus, Lucifer alebo Belzebub sú určite pôsobivejšie mená, ale aj „Veľká matka“ je meno a vzývanie duchov, síl, bohov atď. znamená vzývanie démonov. Je to ťažký hriech proti prvému prikázaniu. Môžeme sa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/102-papez-v-kanade-a-obrady-k-velkej-matke
 • Svätý Kajetán z Thienne (1480-1547)

  služobník Božej prozreteľnosti, pochádzal z rodiny Gataniovcov. Narodil sa v roku 1480 v Tiene pri Vicenze v Taliansku, matka ho po krste zverila pod ochranu Panny Márie a vychovávala ho v zbožnom katolíckom duchu. Mal od detstva výrazné sociálne...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/138-svaty-kajetan-z-thienne-1480-1547
 • Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska

  realitou vonkajšieho sveta. Bol oddaný disciplíne, pôstu a tvrdému pokániu. Podľa tradície mal darpredvídavosti. Raz ho jeho matka pozorovala, ako sa s chlapcami hral s loptou. Zrazu sa malý Vincent zastavil, prestal sa hrať a zostal niekoľko minút...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/251-svaety-vincent-pallotti-svaetec-ktoreho-pohanala-kristova-laska
 • Pompeje, mesto skazy, ako symbol nádeje - Pompejská novéna a jej zázračné účinky (2. časť)

  marca sa jej totiž zjavila Panna Mária, ako kráľovná Neba sediaca na vysokom tróne a na jej kolenách sedel malý Spasiteľ. Matka Božia držala v rukách posvätný ruženec a na pravej a ľavej strane vedľa nej stáli je svätí ctitelia - sv. Dominik Guzmán a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/186-pompeje-mesto-skazy-ako-symbol-nadeje-pompejska-novena-a-jej-zazracne-ucinky-2-cast
 • Pútnik Absolútna - Léon Bloy

  k svetlu. Dal sa do štúdia a už r. 1869 sa pozeral s nesmiernym údivom Pravde v tvár, ktorú mu nevedela priblížiť jeho matka, skoro svätica. Jeho skutočná konverzia sa stala v kostole sv. Genofevy (dnes Panthéon), kde sa so slzami díval na procesiu so...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/218-putnik-absolutna-leon-bloy
 • Ako zmeniť zlé na dobré v troch krokoch

  toho, kto sa stará o niekoho iného, je potrebné chrániť prednostne. Ak ste niekedycestovali lietadlom, určite viete, že matka s dieťaťom má v prípade ohrozenia logicky nasadiť ochrannú masku najprv sebe a potom dieťaťu. Ak zachraňujeme topiaceho v mori...

  https://abc.tradi.sk/rodina/202-ako-zmenit-zle-na-dobre-v-troch-krokoch
 • Svätá Brigita Švédska - šľachtičná, ktorá sa rozprávala s Kristom (II. časť)

  sv. Františka a sv. Kláry z Assissi. V roku 1352 prišla za sv. Brigitou Švédskou do Ríma aj jej dcéra, sv. Katarína Švédska. Matka a dcéra začali spoločne navštevovať katolícke chrámy a miesta života svätých, spoločne sa starali o chudobných a...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/190-svaeta-brigita-svedska-slachticna-ktora-sa-rozpravala-s-kristom-ii-cast
 • Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni pátra Pia

  Bosne a Hercegovine) ako posledné z 12 detí v chudobnej, ale silne veriacej rodine. Otec Peter Mandič bol rybár a obchodník, matka Karlota Zarevičová bola veľmi zbožná katolíčka, na ktorú sv. Leopold BohdanMandič celý svoj život s láskou spomínal. Od...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/93-svaty-bohdan-leopold-mandic-1866-1942-kapucin-v-tieni-patra-pia
 • Je sv. prijímanie na ruku ťažký hriech?

  ich...,“ nie „naplníte si ich sami“. Pravdaže, toto samo osebe nie je dôkazom. Ale ukazuje nám to určitým smerom. IX. Matka Tereza z Kalkaty Otec George William Rutler v homílii na Veľký piatok v roku 1989 povedal: „Poviem vám tajomstvo, keďže máme...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/81-je-sv-prijimanie-na-ruku-tazky-hriech
 • Kostol Panny Márie Matky Ustavičnej Pomoci a sv. Kajetána v Prahe

  Podľa tradičného kalendára si v nedeľu 7. augusta pripomíname sviatok sv. Kajetána z Tiene, zakladateľa rádu teatínov (latinsky Ordo Clericorum Regularium). Keďže v Prahe sa nachádza Kostol Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci a sv. Kajetána (ktorý sme...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/123-kostol-panny-marie-matky-ustavicnej-pomoci-a-sv-kajetana-v-prahe
 • Prevrátené evanjelium

  po vypočutí "slova" vo veľkolepej reči sv. Petra, 3000 z nich nechalo sa pokrstiť. Dvanásti apoštoli, sv. Pavol, Mária, Matka nášho Pána, Mária Magdaléna, všetko to boli Židia. Farizeji Gamaliel a Jozef z Arimatei boli tiež Židia. Z týchto určite nikomu...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/287-prevratene-evanjelium

Výsledky 1 - 20 z 42
­