kvietisti je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

  • Tvárou k novým skúškam – list Jeana Ousetta zúfalému odpadlíckemu katolíkovi

    16. storočie: Kalvín, Luther, Zwingli, Henrich VIII.; 17. storočie: jansenisti, racionalisti; 18. storočie: jansenisti, kvietisti; 19. storočie: modernisti, starokatolíci; 20. storočia: neomodernizmus, Teilhard, New Age; Dnes si naivne predstavujeme, že...

    https://abc.tradi.sk/cirkev/171-tvarou-k-novym-skuskam-list-jeana-ousetta-zufalemu-odpadlickemu-katolikovi

Výsledky 1 - 1 z 1
­