kostol je povinná položka, za predpokladu, že tieto výsledky boli nájdené.

 • Kostol Panny Márie Matky Ustavičnej Pomoci a sv. Kajetána v Prahe

  sviatok sv. Kajetána z Tiene, zakladateľa rádu teatínov (latinsky Ordo Clericorum Regularium). Keďže v Prahe sa nachádza Kostol Panny Márie Matky Ustavičnej pomoci a sv. Kajetána (ktorý sme s manželkou ako prvý kostol v Prahe pri tohtoročnej dovolenke...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/123-kostol-panny-marie-matky-ustavicnej-pomoci-a-sv-kajetana-v-prahe
 • Kostol Santissima Trinita dei Monti - utočisko bretónskych šuanov

  Kostol Santissima Trinita dei Monti je rímsky neskororenesančný titulárny kostol zasvätený Svätej Trojici, ktorý stojí nad Španielskymi schodmi. Tento rímsky kostol začal stavať na sklonku 15. storočia francúzsky panovník Ľudovít XII. a kostol...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/198-kostol-santissima-trinita-dei-monti-utocisko-bretonskych-suanov
 • Kostol sv. Františka Xaverského v Rožňave

  Svätú omšu pred dovolenkou som slávil ešte v Bratislave, hneď v pondelok ráno o 7.00 som však zašiel na rannú Svätú Omšu do kostola sv. Františka Xaverského v Rožňave. V historickom centre Rožňavy sa nachádzajú tri hlavné kostoly, o ktorých budem...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/84-kostol-sv-frantiska-xaverskeho-v-roznave
 • Na svätej omši v Minoritskom kostole, hlavnom chráme FSSPX vo Viedni.

  Asi už všetci tradiční katolíci vedia, že viedenský Minoritský kostol, ktorý donedávna spravovali kňazi talianskej Kongregácie Panny Márie Snežnej, spravuje od 29.6.2021 Kňazské bratstvo sv. Pia X. (FSSPX). Včera, v nedeľu 23.10.2022 som sa rozhodol...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/200-na-svaetej-omsi-v-minoritskom-kostole-hlavnom-chrame-fsspx-vo-viedni
 • Kostol Santa Maria della Concezione dei Cappucini - zátišie kde môžete meditovať o smrti

  I. rímskeho obvodu sa patrí navštíviť samozrejme v prvom rade známe katolícke pamiatky Baziliku San Lorenzo in Lucina, Kostol San Luigi dei Francesi, Kostol Santa Maria della Vittoria, Kostol Santa Maria degli Angeli e dei Martyri, Baziliku Santa...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/182-kostol-santa-maria-della-concezione-dei-cappucini
 • Traditionis Custodes: „My vás pochováme!“ – „No určite!“ Džin je z fľaše von...

  Dnes som vošiel do nášho farského kostola. Už som tam nejaký čas nebol; vlastne takmer desať rokov. Ten kostol má pre mňa zvláštny význam; je tam pochovaná moja rodina, bol som tam pokrstený a prijal som tam sviatosti. Nad dverami je zamurovaný kameň...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/62-traditionis-custodes-my-vas-pochovame-no-urcite-dzin-je-z-flase-von
 • Starodávny Nessebar - pamätník zašlej slávy Byzancie

  rannostredovekého kresťanstva, je aj bulharský Nessebar, ktorý v sebe ukrýva pozostatky viac ako 40 starodávnych chrámov a kostolov. Dovolenkovú sezónu sme s manželkou, po Rožňave a Prahe, zakončili týždňovým pobytom vo Svetom Vlase, v blízkosti...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/169-starodavny-nessebar-pamaetnik-zaslej-slavy-byzancie
 • Štúdia realizovateľnosti

  Kňazské bratstvo sv. Pia X. (FSSPX) v mestečku St. Mary, v Kansase, nedávno vysvätilo obrovský a nádherný nový kostol zvaný Immaculata. O stavbe sa hovorilo už dlhší čas, a tento kostol je teraz najväčším kostolom FSSPX v Amerike. Na konsekráciu prišlo...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/279-studia-realizovatelnosti
 • Svätý Felix z Valois, zakladateľ rádu Trinitárov

  kresťanov z moslimského zajatia v Maroku. Okrem kláštora v Cerfroid sa dôležitým centrom francúzskych Trinitárov stal kostol sv. Mathurina, pri kostole čoskoro vznikol kláštor trinitárskych mníchov. Preto sa vo Francúzsku trinitári často označujú aj ako...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/212-branislav-krasnovsky
 • Svätý Vincent Pallotti, svätec ktorého poháňala Kristova láska

  v starobylej bazilike San Lorenzo di Damaso v Ríme. Tento nádherný chrám je známy už z kresťanského staroveku, keď kostol nechal postaviť pápež Damasus I. a architektonicky ho upravil v 15. storočí známy architekt a umelec Donato Bramante. Mecenášom...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/251-svaety-vincent-pallotti-svaetec-ktoreho-pohanala-kristova-laska
 • Pokus o zrušenie tradície je odsúdený na neúspech

  Vážený arcibiskup Roche, včera veľmi skoro ráno sa v istom farskom kostole v Novom Anglicku, tu v Spojených štátoch konala „rorátna“ omša s láskavým a veľkorysým dovolením miestneho biskupa. Nie je to „tradičná“ farnosť ako taká. Ako je zvykom v...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/73-pokus-o-zrusenie-tradicie-je-odsudeny-na-neuspech
 • Nerozlišujúca poslušnosť je hriechom 

  boli tak traumatizovaní týmito dramatickými zmenami, že teraz odmietajú chodiť na bohoslužby. Keď prídu do modernistického kostola nestretávajú sa s tým, čo je sväté, mystickým charakterom Cirkvi, všetkým čo je skutočne božské. Čo vedie k Bohu je božské...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/254-nerozlisujuca-poslusnost-je-hriechom
 • Bazilika Estrela v Lisabone, prvý chrám v histórii zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu

  katastrofa zničila aj mnohé nádherné pamiatky v meste, Portugalci však najznámejšie architektonické pamiatky - najmä kostoly - obnovili. Je však zrejmé, že nebyť tohto zemetrasenia, mohol byť Lisabon ešte krajším mestom. Lisabon však má aj dnes svoju...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/232-bazilika-estrela-v-lisabone-prvy-chram-v-historii-zasvaeteny-bozskemu-srdcu-jezisovmu
 • Hnutie Sanfedistov, alebo ako kalábrijskí katolíci tvrdo trestali francúzskych jakobínov

  a v Kalábrii mohol vydržať. Koho si Kalábrijci a Sicílčania neobľúbili, ten z ich komunít aj rýchlo odišiel, pretože mu kostol zíval prázdnotou. Koho však Sicílčania a Kalábrijci prijali za svojho, tomu plne dôverovali, k tomu sa chodili spovedať aj...

  https://abc.tradi.sk/narod/206-hnutie-sanfedistov-alebo-ako-kalabrijski-katolici-tvrdo-trestali-francuzskych-jakobinov
 • „Majte program!“ Prvý príkaz desatora rodičovskej výchovy

  robotníkmi, kým nevie, čo od neho čakajú, cestu alebo tunel? Ani staviteľ nezačne stavať, dokiaľ nevie, čo treba vybudovať, kostol či obyčajný dom! — Profesorovi, skôr ako vystúpi na katedru, treba jasne vedieť, čo má učiť, matematiku či dejiny! — A...

  https://abc.tradi.sk/rodina/127-majte-program-prvy-prikaz-desatora-rodicovskej-vychovy
 • Katolík je najlepším vlastencom a najštátotvornejším občanom, verným synom a vernou dcérou svojho národa

  jednej strane a prepiateho internacionalizmu na druhej strane. Keď starozákonný chrám bol domom modlitby, tým viac je ním kostol katolícky, kde prebýva Boh. Preto moje správanie má byť v ňom vždy dôstojné. Cirkev veľmi vďačne živí svojich ľudí, kňazov a...

  https://abc.tradi.sk/narod/125-katolik-je-najlepsim-vlastencom-a-najstatotvornejsim-obcanom-vernym-synom-a-vernou-dcerou-svojho-naroda
 • Svätý Bohdan Leopold Mandič (1866–1942), kapucín v tieni pátra Pia

  služby vykonal tisícky spovedí hriešnikov. Krátko pred svojou smrťou v roku 1942 predpovedal, že kapucínsky kláštor a kostol v Padove bude poškodený, miesto, kde spovedal „však zničené nebude, pretože na tom mieste Dobrotivý Boh prejavil toľko...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/93-svaty-bohdan-leopold-mandic-1866-1942-kapucin-v-tieni-patra-pia
 • Ako má Cirkev sprevádzať rozvedených – tak ako po stáročia, alebo po novom?

  Cirkev ochotná urobiť čokoľvek, len aby ochránila telesné zdravie veriacich pred nákazlivou čínskou chrípkou: zatvorila kostoly, nahradila svätenú vodu dezinfekciou, nedovolila ľuďom v kostoloch spievať ba ani chodiť do nich bez masiek a očkovacích...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/157-ako-ma-cirkev-sprevadzat-rozvedenych-tak-ako-po-starocia-alebo-po-novom
 • Svätý Kajetán z Thienne (1480-1547)

  na štúdium naďalej rozdával chudobným a v dedine Rampazzo nechal neskôr zo svojho dedičstva a získaných peňazí postaviť kostol. Od roku 1506 pôsobil ako jeden z poradcov známeho pápeža Júlia II. Po otcovej smrti sa rozhodol študovať bohoslovie, štúdium...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/138-svaty-kajetan-z-thienne-1480-1547
 • „Odpor nie je nikdy márny!“ Rozhovor s Christianom Marquantom, zakladateľom Paix Liturgique

  takými excesmi. Keď sa hranice otvorili, tak na západe bola revolúcia dokonaná a jej plody (sekularizácia, vyprázdnenie kostolov, všeobecná apostáza kléru i laikov) zahnívalo všade naokolo. Zažili sme v 90tych rokoch náznak tejto revolúcie, ktorý...

  https://abc.tradi.sk/cirkev/117-odpor-nie-je-nikdy-marny-rozhovor-s-christianom-marquantom-zakladatelom-paix-liturgique

Výsledky 1 - 20 z 22
­